Špecializačné štúdium ORL

– Lektorský zbor (teoretická aj praktická časť)
– Lektorský zbor pre teoretickú časť ORL
– Charakteristika špecializačného odboru ORL
– Program časovo-tematického plánu vzdelávania
– Skúšobná komisia
– Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Otorinolaryngológia

Témy seminárov rezidentov v školskom roku 2023/2024

Témy: Nos a PND, H&N

Dátum Téma Rezidenti Zodpovedný
26/9/23 Princípy septoplastiky, septorinoplastiky   Siváček
10/10/23 Akútna rinosinusitída   Antalová
24/10/23 Princípy FESS   Barta
07/11/23 Princípy chirurgickej liečby zápalov a tumorov PND z vonkaších prístupov   Babinec
21/11/23 Tumory nosovej dutiny a PND   Rosoľanka
05/12/23 Komplikácie zápalov PND   Matulník
19/12/23 Slzné cesty, dakryocystorinostomia   Nechojdomová
9/1/24 Transnasálne neurochirurgické postupy   Barta
23/1/24 Chronická rinosinusitída   Matulník
6/2/24 Zlomeniny tvárového skeletu   Profant
20/2/24 Rekonštrukčná chirurgia v oblasti nosa, PND   Siváček
12/3/24 Vrodené choroby nosa  a PND   Goljerová
26/3/24 Klinická anatómia a fyziológia hrtana   Volmutová
9/4/24 Zobrazovacie metódy hrtana, hltana a krku   Sláviková
23/4/24 VVCH krku   Jovankovičová
7/5/24 Benígne nádory hltana, juvenilný angiofibróm   Rosoľanka
21/5/24 Stenózy hrtana a trachey   Tedla
4/6/24 Ca oropharyngis   Lužáková
18/6/24 Karcinóm hrtana   Rosoľanka
10/9/24 Diferenciálna diagnostika rezistencie na krku,  možnosti PAB, hlboká krčná infekcia   Lužáková
24/9/24 Ca e loco ignoto   Babinec
8/10/24 Krčné disekcie   Tedla
22/10/24 Hlboká krčná infekcia   Profant
5/11/24 Adenotómia a tonzilektómia   Goljerová
19/11/24 Sleep apnoe syndróm, diagnostika a liečba   Babinec
3/12/24 Choroby pažeráka (poleptanie, nádory, T-E fistuly), úrazy krku   Antalová
17/12/24 Poruchy prehĺtania   Frajková
2x termín Obhajoby atestačných prác    
  Karcinóm nosohltana   Profant
  Poruchy hlasu a reči, hlas a reč po laryngektómii   Šuchová
  Základné princípy nechirurgickej onkologickej liečby   Pozvať z onkológie
  Štítna žľaza   Nechojdomová
  Poruchy prištítnych žliaz   Tedla