Publikácie

Odborné publikácie podľa typu výstupu v rokoch 2019 až 2024

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Sklenár, Marek, Borecká, Silvia, Karhánek, Miroslav, Radičová, Lenka, Škopková, Martina, Varga, Lukáš, Gašperíková, Daniela. Diagnostika zriedkavej heterozygotnej delécie v rodine s branchio-oto-renálnym syndrómom = Diagnosis of a rare heterozygous deletion in the family with branchiootorenal syndrome. SIGN-UKO PR 96/22. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022: zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta UK, 2022, s. 592-597 [online] [tlačená forma]. ISBN 978-80-223-5385-4. [slovenčina]

Tedla, Miroslav, Kabátová, Zuzana. Hluchota a presbyakúzia. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: Geriatria. Bratislava: Herba, 2022, s. 543-545 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8229-020-5. [slovenčina]

Hajdúová, Henrieta, Goljerová, Irina. Porovnanie vyšetrovacích metód používaných v rámci celoplošnéhoskríningu sluchu novorodencov – je duálny skríning efektívnejší? [elektronický dokument]. SIGN-UKO LF 1OK/23 In: Zborník vedeckých prác: 60. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a 17. vedecká konferencia doktorandov LF UK. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 50-55 [online]. ISBN (online) 978-80-223-5563-6.

Čipková, Klaudia, Borecká, S., Sklenár, Marek, Varga, Lukáš, Paouris, Dimitrios, Gašperíková, Daniela. Genetická príčina senzorineurálnej poruchy sluchu s dôrazom na analýzu génu STRC [elektronický dokument] = Identification of the genetic cause of sensorineural hearing impairment with emphasis on the analysis of the STRC gene. SIGN-UKO PR 518/23. SIGN-UKO LF 1OK/23 In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023: zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 87-92 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-223-5608-4. ISBN (online) 978-80-223-5609-1.

Sklenár, Marek, Borecká, S., Karhánek, Miloslav, Škopková, Martina, Varga, Lukáš, Gašperíková, Daniela. Identifikácia a charakterizácia variantu v géne EYA1 asociovaného so závažnými symptómami branchio-oto-renálneho syndrómu [elektronický dokument] = Identification and characterization of the EYA1 gene variant associated with severe symptoms of branchio-oto-renal syndrome. SIGN-UKO PR 518/23. SIGN-UKO LF 1OK/23 In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023: zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 551-556 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-223-5608-4. ISBN (online) 978-80-223-5609-1.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Frajková, Žofia, Križeková, Alžbeta, Miššíková, Viera, Tedla, Miroslav. Translation, cross-cultural validation of the Voice Handicap Index (VHI-30) in Slovak language. DOI 10.1016/j.jvoice.2020.04.003. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Journal of Voice. New York: Elsevier, 2022, Roč. 36, č. 1, s. 145.e1-145.e6 [tlačená forma]. ISSN 0892-1997. Poznámka: Žofia Frajková and Miroslav Tedla have equally contributed to this work and are consideed to be the joint first authors.

Printza, Athanasia, Tedla, Miroslav, Frajková, Žofia, Sapalidis, Konstantinos, Triaridis, Stefanos. Dysphagia severity and management in patients with COVID-19 [elektronický dokument]. DOI 10.12865/CHSJ.47.02.01. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Current Health Sciences Journal. Craiova: Medical University Publishing House, 2021, Roč. 47, č. 2, s. 147-156 [tlačená forma] [online]. ISSN 2067-0656. ISSN (online) 2069-4032. [angličtina]

Gembeš, Juraj, Štorcelová, Dorota, Hocková, Barbora, Abelovský, Juraj, Kubec, Filip, Kilipiris, Evangelos, Slávik, Rastislav, Stebel, Adam. Poranenia tváre a krku spôsobené zvieraťom. SIGN-UKO LF SK/22 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2022, Roč. 29, č. 1, s. 30-35 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Homolová, Mária, Sláviková, Katarína, Profant, Milan. Dá sa včasným pooperačným DWI zistiť reziduálny cholesteatóm?. DOI 10.48095/ccorl202291. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2022, Roč. 71, č. 2, s. 91-96 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Hlávková, Zuzana, Suchánková, Magda, Varga, Lukáš. Vrodená (nešpecifická) imunita stredného ucha a jej úloha pri stredoušnej otitíde. SIGN-UKO LF IU/22 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2022, Roč. 71, č. 1, s. 24-32 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Tóth, Žofia, Sláviková, Katarína, Siváková, Monika, Vulev, Ivan, Tedla, Miroslav. Izolovaná lézia n. hypoglossus ako dôsledok aneuryzmy arteria carotis interna – kazuistika. DOI 10.48095/ccorl202244. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2022, Roč. 71, č. 1, s. 44-47 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Zeleník, Karol, Javorská, Zuzana, Taimrová, Renata, Vrtková, Adela, Hránková, Viktória, Tedla, Miroslav, Lukáčová, Kristína, Lubojacký, Jakub, Formánek, Martin, Komínek, Pavel. Association between inferior turbinate hypertrophy and extraesophageal reflux [elektronický dokument]. DOI 10.1001/jamaoto.2022.1638. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: JAMA otolaryngology – head & neck surgery. Chicago: American Medical Association, 2022, Roč. 148, č. 8, s. 773-778 [tlačená forma]. ISSN 2168-6181. ISSN (online) 2168-619X.

Karapin, Patrik, Šiarnik, Pavel, Suchá, Bianka, Jurík, Matúš, Tedla, Miroslav, Poddaný, Michal, Klobučníková, Katarína, Šutovský, Stanislav, Turčáni, Peter, Kollár, Branislav. Cognition in patients with sleep-disordered breathing: can obstructive and central apneic pauses play a different role in cognitive impairment? [elektronický dokument]. DOI 10.3390/life12081180. SIGN-UKO LF 1NK/22 In: Life. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 8, art. no. 1180, s. [1-7] [online]. ISSN (online) 2075-1729. https://www.mdpi.com/2075-1729/12/8/1180/pdf?version=1659446125.

V3_009 Doležal, Pavel, Račeková, Enikö, Martončíková, Marcela, Skálová, M., Varga, Lukáš, Tedla, Miroslav, Lukášek, P., Čalkovský, Vladimír, Zigo, Rastislav, Večeřa, Josef, Dobrovič, Š., Pniak, T., Sabo, M., Almaši, Milan, Korch, Ján, Hriseňko, I., Straka, S. Výsledky liečby porúch čuchu po ochorení covid-19 pomocou čuchového tréningu. DOI 10.48095/ccorl2022147. SIGN-UKO LF 1OK/22. SIGN-UKO LJ517/22 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2022, Roč. 71, č. 3, s. 147-155 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Frajková, Žofia, Paouris, Dimitrios, Nado, Ladislav, Vyrvová, Ivana, Fábianová, Adelaida, Printza, Athanasia, Varga, Lukáš, Tedla, Miroslav. Slovak translation and cross-cultural validation of the Eating Assessment Tool (EAT10®) [elektronický dokument]. DOI 10.3390/jcm11195966. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: Journal of clinical medicine. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 11, č. 19, art. no. 5966, s. [1-10] [online]. ISSN (online) 2077-0383.

 

Slávik, Rastislav, Gembeš, Juraj, Kilipiris, Evangelos, Štorcelová, Dorota, Hocková, Barbora, Abelovský, Juraj, Kubec, Filip, Poruban, Dušan, Stebel, Adam. Úrazy maxilofaciálnej oblasti spôsobené napadnutím medveďom hnedým – chirurgický manažment pacienta. SIGN-UKO LF KPCH/22 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2022, Roč. 28, č. 5, s. 29-32 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Balážová, Lea, Štefanička, Patrik, Varga, Lukáš, Ukropcová, Barbara, Ukropec, Jozef, Baláž, M. Dokáže hnedý tuk spáliť metabolické komplikácie obezity? [elektronický dokument]. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: Pediatria pre prax. Bratislava: Solen (SK), 2022, Roč. 23, č. 5, s. 203-204 [tlačená forma] [online]. ISSN 1336-8168. ISSN (online) 1339-4231. [slovenčina]

Ugorová, Diana, Polakovičová, Zuzana, Dobišová, I., Pejhovská, Ľubica, Chovancová, Darina, Profant, Milan, Varga, Lukáš. Vrodená cytomegalovírusová infekcia z pohľadu otorinolaryngológa. DOI 10.48095/ccorl2022210. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2022, Roč. 71, č. 4, s. 210-217 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

 

Štefanička, Patrik, Profant, Milan. Branchial cleft cyst and branchial cleft cyst carcinoma, or cystic lymph node and cystic nodal metastasis? [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0022215122001293. SIGN-UKO LF 1OK/23 In: Journal of laryngology and otology: an analytical record of current literature to the throat, nose and ear. Cambridge: Cambridge University Press, 2023, Roč. 137, č. 1, s. 31-36 [tlačená forma] [online]. ISSN 0022-2151. ISSN (online) 1748-5460.

Kabátová, Zuzana, Kabátová, Martina, Lehner-Mayrhofer, Ursula, Fides Bercíková, Branislava. Poruchy sluchu a longitudinálny výskum [elektronický dokument]. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: Všeobecný lekár. Bratislava: AMEDI, 2022, Roč. 1, č. 2, s. 103-105 [online]. ISSN (online) 2729-9848. [slovenčina]

Štefanička, Patrik, Dubinský, Pavol, Gočárová, Klaudia. Sledovanie pacientov so skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku po kuratívnej liečbe [elektronický dokument]. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: Onkológia. Bratislava: Solen (SK), 2022, Roč. 17, č. 6, s. 446-450 [tlačená forma] [online]. ISSN 1336-8176. ISSN (online) 1339-4215. [slovenčina]

 

Klobučníková, Katarína, Kollár, Branislav, Jurík, Matúš, Valovičová, Katarína, Hardoňová, Miroslava, Poddaný, Michal, Tedla, Miroslav, Riant, Michal, Klail, Pavel, Turčáni, Peter, Šiarnik, Pavel. No difference in sleep desaturations severity between patients with wake-up and non-wake-up stroke: a press study results [elektronický dokument]. DOI 10.3390/life13020517. SIGN-UKO LF 1NK/23 In: Life. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 13, č. 2, art. no. 517, s. [1-8] [online]. ISSN (online) 2075-1729.

Hlucháňová, Alžbeta, Kollár, Branislav, Klobučníková, Katarína, Hardoňová, Miroslava, Poddaný, Michal, Žitňanová, Ingrid, Dvořáková, Monika, Koňariková, Katarína, Tedla, Miroslav, Urík, Milan, Klail, Pavel, Skopek, Petr, Turčáni, Peter, Šiarnik, Pavel. Lipoprotein subfractions associated with endothelial function in previously healthy subjects with newly diagnosed sleep apnea – a pilot study [elektronický dokument]. DOI 10.3390/life13020441. SIGN-UKO LF 1NK/23 In: Life. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 13, č. 2, art. no. 441, s. [1-11] [online]. ISSN (online) 2075-1729.

Lukáčová, Katarína, Javorská, Zuzana, Tedla, Miroslav. Porovnanie vzájomných asociácií a senzitivity jednotlivých diagnostických metód v procese identifikácie extraezofageálneho refluxu. DOI 10.48095/ccorl202358. SIGN-UKO LF 1OK/23 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2023, Roč. 72, č. 1, s. 58-64 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Javorská, Zuzana, Antal, B., Tedla, Miroslav. Cervikofaciálny podkožný emfyzém po preventívnej dentálnej hygiene – kazuistika. DOI 10.48095/ccorl2023148. SIGN-UKO LF 1OK/23 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2023, Roč. 72, č. 1, s. 148-151 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Sláviková, Katarína, Lišková, Zuzana, Profant, Milan. Intrakraniálne komplikácie chronického zápalu stredného ucha s cholesteatómom. SIGN-UKO LF 1OK/23 In: Slovenská rádiológia. Bratislava: Slovenská rádiologická spoločnosť, 2023, Roč. 30, č. 1, s. 46-46 [tlačená forma]. ISSN 1335-0625. [slovenčina]

Hrnčiarová, Bianka, Krastev, Georgi, Frajková, Žofia. Rozprávanie ako súčasť liečby pacientov s Parkinsonovou chorobou – Speak out!. SIGN-UKO LF 1OK/23 In: Neurológia: recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis: reviewed, postgraduate scientific medical journal. Bratislava: A-medi management, 2023, Roč. 18, č. 3, s. 181-183 [tlačená forma]. ISSN 1336-8621. [slovenčina]

Stebel, Adam, Hocková, Barbora, Abelovský, Juraj, Hanzelová, Martina, Pawelski, Martin, Kubec, Filip, Gembeš, Juraj, Štorcelová, Dorota, Slávik, Rastislav. Slizničné melanómy a chirurgická liečba. SIGN-UKO LF KTCH/23 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2023, Roč. 30, č. 3, s. 30-33 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Radičová, Lenka, Profant, Milan, Kunzo, Samuel, Paouris, Dimitrios, Goljerová, Irina. Použitie implantovateľného systému Bonebridge na kompenzáciu poruchy sluchu u pacienta s vrodenou atréziou vonkajších zvukovodov. SIGN-UKO LF DOK/23 In: Monitor medicíny SLS: časopis určený pre účastníkov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2023, Roč. 13, č. 1-2, s. 15-15 [tlačená forma]. ISSN 1338-2551. [slovenčina]

Frajková, Žofia, Tedla, Miroslav. Jazyková adaptácia nástroja na hodnotenie prehĺtania u nechirurgicky liečených pacientov s tumorom hlavy a krku. DOI 10.48095/ccorl2023197. SIGN-UKO LF 1OK/23 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2023, Roč. 72, č. 4, s. 197-203 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Frajková, Žofia, Tedla, Miroslav. Poruchy prehĺtania u pacientov s Parkinsonovou chorobou. SIGN-UKO PD LG/22. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Poruchy komunikačných schopností pri Parkinsonovej chorobe. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 63-89 [tlačená forma]. ISBN 978-80-223-5332-8. [slovenčina]

Brosmanová, Mária, Frajková, Žofia. Diagnostika porúch hlasu u pacientov s Parkinsonovou chorobou. SIGN-UKO PD LG/22. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Poruchy komunikačných schopností pri Parkinsonovej chorobe. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 138-151 [tlačená forma]. ISBN 978-80-223-5332-8. [slovenčina]

Ugorová, Diana, Šimková, Ludovika, Volmutová, Zuzana, Kabátová, Zuzana, Profant, Milan, Varga, Lukáš. Vplyv malformácií vnútorného ucha na audiologické výsledky po kochleárnej implantácii. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 9. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2022, s. 71-71 [online]. [slovenčina]

Fides Bercíková, Branislava, Krchňavá, Kristína, Majáková, Lucia, Vidanová, Gabriela, Profant, Milan, Varga, Lukáš. Etiológia jednostrannej hluchoty – úskalia a výsledky. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 9. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2022, s. 25-25 [online]. [slovenčina]

Antalová, Jana, Pospíšilová, Zuzana, Jäger, Milan, Profant, Milan. Akútne vertigo: príčiny, diagnostika, liečba – 11 ročné skúsenosti. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 9. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2022, s. 23-23 [online]. [slovenčina]

Pavlovčinová, Gabriela, Babinec, Matej, Lužáková, Alica, Štefanička, Patrik, Profant, Milan. Tracheotómia v ére pandémie COVID-19. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 9. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2022, s. 84-84 [online]. [slovenčina]

Nechojdomová, Daniela, Babinec, Matej, Tedla, Miroslav. Operácie štítnej žľazy na Klinike ORL a ChHaK v Bratislave v rokoch 2011 – 2021. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 9. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2022, s. 54-54 [online]. [slovenčina]

 

Goljerová, Irina, Profant, Milan. Komplikácie kochleárnej implantácie v súbore DORLK LF UK a NÚDCH v rokoch 2018 – 2022. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 9. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2022, s. 33-33 [online]. [slovenčina]

Jančíková, Jana, Bezděková, Denisa, Urík, Milan, Urbanová, Petra, Dohnalová, Lucie, Jabandžiev, Petr, Tedla, Miroslav, Frajková, Žofia, Jarkovský, Jiří. Asociace mezi klinickými známkami orofarygeální dysfagie a patologickými nálezy na videofluoroskopii u dětí. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 9. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2022, s. 40-40 [online]. [slovenčina]

Fides Bercíková, Branislava, Varga, Lukáš, Volmutová, Zuzana, Kabátová, Zuzana, Profant, Milan. Cochlear implantation in patients with otosclerosis: our experience. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: CI2022 DC Emerging Issues In Cochlear Implantation. Washington: American Cochlear Implant Alliance, 2022, poster no. 3, s. [1-1]. [angličtina]

Gašperikova, D., Škopková, M., Valkovičová, Tatiana, Dobiašová, Zuzana, Varga, Lukáš, Sklenár, Marek, Hromnikova, D., Rambani, Vibhuti, Borecká, S., Hučková, M., Staník, Juraj, Slovak Monogenic Diabetes Study Group. Monogenic Diabetes in Slovakia. SIGN-UKO PR 743/22. SIGN-UKO LF 1DK/22 In: Mendel Genetics Conference: book of abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 2022, P03, s. 77-77 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-11-01751-4. [angličtina]

Hocková, Barbora, Stebel, Adam, Slávik, Rastislav. Radiálny lalok v chirurgii hlavy a krku. SIGN-UKO LF KPCH/22 In: 41. Československý kongres plastickej chirurgie a 14. Demjénov deň. Bratislava: Farmi-Profi, 2022, s. 36-36 [tlačená forma]. [slovenčina]

Stebel, Adam, Slávik, Rastislav, Abelovský, Juraj, Hocková, Barbora, Gembeš, Juraj, Kubec, Filip, Štorcelová, Dorota, Kilipiris, Evangelos, Poruban, Dušan. 2 paralelné mikrovaskulárne laloky v komplexných chirurgických rekonštrukciách maxilofaciálnej oblasti. SIGN-UKO LF KPCH/22 In: 41. Československý kongres plastickej chirurgie a 14. Demjénov deň. Bratislava: Farmi-Profi, 2022, s. 50-51 [tlačená forma]. [slovenčina]

Ugor, Juraj, Ugorová, Diana, Čaniga, Filip, Palenčár, Drahomír. Využitie CT-angiografie pri autológnej rekonštrukcii prsníkov – pilotná štúdia. SIGN-UKO LF KPCH/22 In: 41. Československý kongres plastickej chirurgie a 14. Demjénov deň. Bratislava: Farmi-Profi, 2022, s. 53-54 [tlačená forma]. [slovenčina]

Paouris, Dimitrios, Hajdúová, Henrieta, Goljerová, Irina. Comparison of examination methods used in the universal newborn hearing screening in Slovakia – Is the two-steps approach more effective. SIGN-UKO LF DOK/22 In: ENT days. Apolda: Agentur Herzberg, 2022, s. 30-31 [online]. https://czechgermanentdays.eu/conference-abstracts-proceeding-pilsen-2022/?print=pdf. [angličtina]

Tedla, Miroslav. Tracheotómia. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 18 Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. Humenné: EponaCom, 2022, s. 27-27 [tlačená forma]. ISBN 978-80-974351-0-3. [slovenčina]

 

Profant, Milan, Ugorová, Diana, Šimková, Ludovika, Volmutová, Zuzana, Kabátová, Zuzana, Varga, Lukáš. Malformácie kochley a výsledky kochleárnej implantácie. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 18 Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. Humenné: EponaCom, 2022, s. 35-36 [tlačená forma]. ISBN 978-80-974351-0-3. [slovenčina]

 

Paouris, Dimitrios, Pavlovčinová, Gabriela, Profant, Milan. Strelné poranenie krku s poškodením veľkých ciev – kazuistika. SIGN-UKO LF DOK/22 In: 18 Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. Humenné: EponaCom, 2022, s. 51-52 [tlačená forma]. ISBN 978-80-974351-0-3. [slovenčina]

Javorská, Zuzana, Antal, B., Tedla, Miroslav. Prípadová štúdia – cervikofaciálny podkožný emfyzém po preventívnej dentálnej hygiene. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 18 Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. Humenné: EponaCom, 2022, s. 50-50 [tlačená forma]. ISBN 978-80-974351-0-3. [slovenčina]

Paouris, Dimitrios, Frajková, Žofia, Trenčanská, Tereza, Goljerová, Irina. Laryngomalácia nielen pre detských otorinolaryngológv. SIGN-UKO LF DOK/22 In: 18 Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. Humenné: EponaCom, 2022, s. 73-74 [tlačená forma]. ISBN 978-80-974351-0-3. [slovenčina]

 

Ugorová, Diana, Borecká, S., Volmutová, Zuzana, Šuchová, Ľubica, Gašperíková, Daniela, Profant, Milan, Varga, Lukáš. Pendredov syndróm. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 18 Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. Humenné: EponaCom, 2022, s. 76-77 [tlačená forma]. ISBN 978-80-974351-0-3. [slovenčina]

Vidanová, Gabriela, Babinec, Matej, Tedla, Miroslav. Nová metóda chirurgického riešenia stenózy zadnej komisúry hlasiviek – prípadová štúdia. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 18 Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. Humenné: EponaCom, 2022, s. 77-77 [tlačená forma]. ISBN 978-80-974351-0-3. [slovenčina]

Majáková, Lucia, Kabátová, Zuzana. Otitis externa maligna. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 18 Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. Humenné: EponaCom, 2022, s. 81-81 [tlačená forma]. ISBN 978-80-974351-0-3. [slovenčina]

Klozar, Jan, Štefanička, Patrik, Pospíšková, Markéta, Šteffl, Miloš, Zábrodský, Michal. Orofaryngeální karcinom. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: 9. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2022, s. 15-15 [online]. [slovenčina]

Borecká, Silvia, Varga, Lukáš, Sklenár, Marek, Karhánek, Miloslav, Škopková, Martina, Pavlenková, Zuzana, Langová, Lenka, Pietrzyková, Michaela, Profant, Milan, Gašperíková, Daniela. Mutational spectrum and clinical features of branchiootorenal syndrome patients in Slovakia. SIGN-UKO LF 1OK/22. SIGN-UKO PR 1235/22 In: IEB 2022. Trieste: University of Trieste, 2022, s. 35-36 [online].

Varga, Lukáš, Rambani, Vibhuti, Sklenár, Marek, Borecká, Silvia, Škopková, Martina, Ugorová, Diana, Staník, Juraj, Tomka, Miroslav, Profant, Milan, Gašperíková, Daniela. MTTL1 gene variant m.A3243G in Slovak cohorts of hearing loss and diabetic patients: expect the unexpected. SIGN-UKO LF 1OK/22. SIGN-UKO PR 1235/22 In: IEB 2022. Trieste: University of Trieste, 2022, s. 60-61 [online].

Borecká, Silvia, Varga, Lukáš, Sklenár, Marek, Cipková, Klaudia, Ugorová, Diana, Škopková, Martina, Profant, Milan, Gašperíková, Daniela. Genetické príčiny syndrómovej senzorineurálnej poruchy sluchu. SIGN-UKO PR 689/23. SIGN-UKO LF 1OK/23 In: Izakovičov memoriál: zborník abstraktov. Bratislava: I.D.L. company, 2023, s. 18-19 [online]. ISBN 978-80-974283-6-5.

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

Adzimová, Silvia, Speyer, R., Tedla, Miroslav. Historický vývoj postrurálnych stratégií a prehltacích manévrov v behaviorálnej liečbe orofaryngeálnej dysfágie [elektronický dokument]. DOI 10.48095/cccsnn2022127. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie: časopis českých a slovenských neurologů a neurochirurgů. Brno: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2022, Roč. 85, č. 2, s. 127-139 [tlačená forma] [online]. ISSN 1210-7859. ISSN (online) 1802-4041.

I1 Iný výstup publikačnej činnosti ako celok

Číčelová, Ema, Cséfalvay, Zsolt, Šipošová, Martina. Odborná angličtina pre logopédov [elektronický dokument] : vysokoškolské učebné texty. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. ISBN 978-80-223-5459-2. SIGN-UKO PD LG,AJ/22.

I3 Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu

Javorská, Zuzana, Ugorová, Diana. Otochirurgický workshop v Kajetanoch. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2022, Roč. 71, č. 1, s. 53-53 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Ugorová, Diana. Správa z Open Medical Institute (OMI) – Salzburg Weill Cornell seminára otológie a chirurgie spánkovej kosti. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2022, Roč. 71, č. 1, s. 54-54 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

 

Fakhry, Nicolas, Aldhafeeri, A. M., Almuhawas, F., Fraysse, B., Al Rand, H., Profant, Milan, Couloigner, V., Teissier, N., Simon, F. YO-IFOS 5 years on: Looking back and to the future [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.anorl.2022.09.002. SIGN-UKO LF 1OK/22 In: European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases. Paris: Elsevier, 2022, Roč. 139, č. 6, s. 317-318 [tlačená forma] [online]. ISSN 1879-7296. ISSN (online) 1879-730X.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Legáth, Ľubomír, Buchancová, Janka, Lacko, Marek, Kurča, Egon, Kabátová, Zuzana, Turčanová Koprušáková, Monika. Pracovné lekárstvo [textový dokument (print)] : vybrané kapitoly 1. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2020. ISBN 978-80-8063-493-3. SIGN-UKO LJ456/20. SIGN-UKO LF 1OK/20. sign UPJS MSEP 033322. [slovenčina]

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

Profant, Milan, Kabátová, Zuzana, Varga, Lukáš, Šulavíková, Petra, Bakaj, Tomáš, Salzman, Richard, Skřivan, Jiří. Ucho. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Princípy chirurgie. Tovarníky: Prima print, s. 1339-1406 [7,49 AH] [tlačená forma]. ISBN 978-80-89017-11-9. [slovenčina]

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Tedla, Miroslav. Štítna žľaza a príštitné telieska. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Princípy chirurgie. Tovarníky: Prima print, s. 1607-1618 [1,19 AH] [tlačená forma]. ISBN 978-80-89017-11-9. [slovenčina]

Tedla, Miroslav. Krk. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Princípy chirurgie. Tovarníky: Prima print, s. 1619-1641 [2,56 AH] [tlačená forma]. ISBN 978-80-89017-11-9. [slovenčina]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Profant, Milan, Kabátová, Zuzana, Pavlovčinová, Gabriela, Pospíšilová, Zuzana, Profant, Oliver, Sláviková, Katarína, Šuchová, Ľubica, Varga, Lukáš. Otorinolaryngológia [textový dokument (print)] : Vol. 1: Otológia. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5116-4. SIGN-UKO LF 1OK/21. [slovenčina]

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Gočárová, Klaudia, Bolješíková, Elena, Kajo, Karol, Ligačová, Andrea, Ondrušová, Martina, Poruban, Dušan, Slávik, Rastislav, Stebel, Adam. Zhubné nádory hlavy a krku. SIGN-UKO LF SK/20 In: Špeciálna onkológia. Bratislava: Solen (SK), s. 37-67 [3,77 AH] [tlačená forma]. ISBN 978-80-89858-18-7. [slovenčina]

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Baláž, Miroslav, Becker, Anton S., Gáliková, Lucia, Straub, Lucia, Műller, Julian, Štefanička, Patrik, Varga, Lukáš, Ukropcová, Barbara, Profant, Milan. Inhibition of mevalonate pathway prevents adipocyte browning in mice and men by affecting protein prenylation [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.cmet.2018.11.017. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Cell Metabolism. Cambridge: Elsevier. Cell Press, 2019, Roč. 29, č. 4, s. 901-916.e8. ISSN 1550-4131. ISSN (online) 1932-7420. Poznámka: These authors contributed equally Balaz Miroslav a Becker Anton S.

Štefanička, Patrik, Gnojčáková, N., Kurinec, František, Profant, Milan. Incidence and clinical predictors of cystic squamous cell carcinoma metastases in lateral cervical cysts [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0022215119000823. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Journal of laryngology and otology: an analytical record of current literature to the throat, nose and ear. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, Roč. 133, č. 5, s. 430-435 [tlačená forma] [online]. ISSN 0022-2151. ISSN (online) 1748-5460.

Ankita, Ankita, Saxena, Sandeep, Nim, Dwividendra K., Štefaničková, Jana, Žiak, Peter, Štefanička, Patrik, Kružliak, Peter. Retinal photoreceptor apoptosis is associated with impaired serum ionized calcium homeostasis in diabetic retinopathy: An in-vivo analysis [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jdiacomp.2018.12.003. SIGN-UKO LF 1OK/19. SIGN-UKO LJ455/19 In: Journal of Diabetes and Its Complications. New York: Elsevier, 2019, Roč. 33, č. 3, s. 208-211 [tlačená forma] [online]. ISSN 1056-8727. ISSN (online) 1873-460X.

Varga, Lukáš, Daniš, Daniel, Škopková, Martina, Mašindová, Ivica, Pavlenková, Zuzana, Maslej, Lucia, Profant, Milan, Gašperíková, Daniela. Novel EYA4 variant in Slovak family with late onset autosomal dominant hearing loss: a case report [elektronický dokument]. DOI 10.1186/s12881-019-0806-y. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: BMC Medical Genetics. London: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2019, Roč. 20, č. 17 May 2019, Art. no. 84, s. [1-10] [online]. ISSN (online) 1471-2350.

Kovaničová, Zuzana, Kurdiová, Timea, Baláž, Miroslav, Štefanička, Patrik, Varga, Lukáš, Kulterer, Oana C., Betz, Matthias J., Haug, Alexander R., Burger, Irene A., Kiefer, Florian W., Wolfrum, Christian, Ukropcová, Barbara, Ukropec, Jozef. Cold exposure distinctively modulates parathyroid and thyroid hormones in cold-acclimatized and non-acclimatized humans. SIGN-UKO LF UPF/20 In: Endocrinology. New York: Oxford University Press, 2020, Roč. 161, č. 7, Art. No. bqaa051, s. [1-14] [tlačená forma]. ISSN 0013-7227.

 

Frajková, Žofia, Tedla, Miroslav, Tedlová, Eva, Suchánková, Magda, Geneid, Ahmed. Postintubation dysphagia during COVID-19 outbreak-contemporary review [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00455-020-10139-6. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Dysphagia. New York: Springer Nature, 2020, Roč. 35, č. 4, s. 549-557 [tlačená forma] [online]. ISSN 0179-051X. ISSN (online) 1432-0460.

Geneid, Ahmed, Nawka, T., Schindler, A., Oguz, H., Chrobok, Viktor, Frajková, Žofia, Tedla, Miroslav. Union of the European Phoniatricians’ position statement on the exit strategy of phoniatric and laryngological services: staying safe and getting back to normal after the peak of coronavirus disease 2019 (issued on 25th May 2020) [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S002221512000122X. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Journal of laryngology and otology: an analytical record of current literature to the throat, nose and ear. Cambridge: Cambridge University Press, 2020, Roč. 134, č. 8, s. 661-664 [tlačená forma] [online]. ISSN 0022-2151. ISSN (online) 1748-5460.

Sun, Wenfei, Dong, Hua, Baláž, Miroslav, Slyper, Michal, Drokhlyansky, Eugene, Colleluori, Georgia, Giordano, Antonio, Kovaničová, Zuzana, Štefanička, Patrik, Gáliková, Lucia, Ding, Lianggong, Husted, Anna Sofie, Rudofsky, Gottfried, Ukropec, Jozef, Cinti, Saverio, Schwartz, Thue W., Regev, Aviv, Wolfrum, Christian. snRNA-seq reveals a subpopulation of adipocytes that regulates thermogenesis [elektronický dokument]. DOI 10.1038/s41586-020-2856-x. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Nature. London: Springer Nature. Nature Publishing Group, 2020, Roč. 587, č. 7832, s. 98-102 [tlačená forma] [online]. ISSN 0028-0836. ISSN (online) 1476-4687.

Varga, Lukáš, Daniš, Daniel, Dršata, Jakub, Mašindová, Ivica, Škopková, Martina, Pavlenková, Zuzana, Chrobok, Viktor, Profant, Milan, Gašperíková, Daniela. Novel variants in EDNRB gene in Waardenburg syndrome type II and SOX10 gene in PCWH syndrome [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ijporl.2020.110499. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Amsterdam: Elsevier, 2021, č. 140, Art. No. 110499, s. [1-6] [tlačená forma] [online]. ISSN 0165-5876. ISSN (online) 1872-8464.

Fischer, Alexander W., Jaeckstein, Michelle Y., Gottschling, Kristina, Heine, Markus, Sass, Frederike, Mangels, Nils, Schlein, Christian, Worthmann, Anna, Bruns, Oliver T., Yuan, Yucheng, Zhu, Huan, Chen, Ou, Ittrich, Harald, Nilsson, Stefan K., Štefanička, Patrik, Ukropec, Jozef, Baláž, Miroslav, Dong, Hua, Sun, Wenfei, Reimer, Rudolf, Scheja, Ludger, Heeren, Joerg. Lysosomal lipoprotein processing in endothelial cells stimulates adipose tissue thermogenic adaptation [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.cmet.2020.12.001. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Cell Metabolism. Cambridge: Elsevier. Cell Press, 2021, Roč. 33, č. 3, s. 547-564. ISSN 1550-4131. ISSN (online) 1932-7420.

Saibene, Alberto Maria, Allevi, Fabiana, Ayad, Tareck, Baudoin, Tomislav, Bernal-Sprekelsen, Manuel, Tedla, Miroslav. Appropriateness for SARS-CoV-2 vaccination for otolaryngologist and head and neck surgeons in case of pregnancy, breastfeeding, or childbearing potential: Yo-IFOS and CEORL-HNS joint clinical consensus statement [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00405-021-06794-6. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: European Archives of Oto-Rhino-Laryngology: and Head & Neck. New York: Springer Nature, 2021, Roč. 278, č. 10, s. 4091-4099 [tlačená forma] [online]. ISSN 0937-4477. ISSN (online) 1434-4726.

Riad, Abanoub, Hocková, Barbora, Kantorová, Lucia, Slávik, Rastislav, Spurná, Lucia, Stebel, Adam, Havriľak, Michal, Klugar, Miloslav. Side Effects of mRNA-Based COVID-19 Vaccine [elektronický dokument]: nationwide Phase IV Study among Healthcare Workers in Slovakia. DOI 10.3390/ph14090873. SIGN-UKO LJ490/21. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Pharmaceuticals: an international scientific journal of medicinal chemistry and related drug sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 9, art. no. 873, s. [1-24] [online] [tlačená forma]. ISSN (online) 1424-8247.

Pavlenková, Zuzana, Varga, Lukáš, Borecká, Silvia, Karhánek, Miloslav, Hučková, Miloslava, Škopková, Martina, Profant, Milan, Gašperíková, Daniela. Comprehensive molecular-genetic analysis of mid-frequency sensorineural hearing loss [elektronický dokument]. DOI 10.1038/s41598-021-01876-1. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Scientific reports. Londýn: Springer Nature. Nature Publishing Group, 2021, Roč. 11, č. 1, Art. No. 22488, s. [1-11] [online]. ISSN (online) 2045-2322.

Hocková, Barbora, Riad, Abanoub, Války, Jozef, Šulajová, Zuzana, Stebel, Adam, Slávik, Rastislav, Bečková, Zuzana, Pokorná, Andrea, Klugarová, Jitka, Klugar, Miloslav. Oral complications of ICU patients with COVID-19 [elektronický dokument]: Case-series and review of two hundred ten cases. DOI 10.3390/jcm10040581. SIGN-UKO LF KPCH/21 In: Journal of clinical medicine. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 10, č. 4, Art. No. 581, s. [1-14] [online]. ISSN (online) 2077-0383.

Jančíková, Jana, Bezděková, Denisa, Urbanová, Petra, Dohnalová, Lucie, Jabandžiev, Petr, Tedla, Miroslav, Frajková, Žofia, Jarkovský, Jiří, Urík, Milan. Association between swallowing-related questionnaire responses and pathological signs on videofluoroscopy in children [elektronický dokument]. DOI 10.3390/children8121109. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Children. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 8, č. 12, art. no. 1109, s. [1-8] [online]. ISSN (online) 2227-9067.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Varga, Lukáš, Maslej, Lucia. Hodnotenie špecializačného štúdia v ORL na Slovensku z pohľadu rezidentov. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2019, Roč. 68, č. 4, s. 217-223 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Varga, Lukáš, Kabátová, Zuzana, Profant, Milan. Spontaneous otogenic pneumocephalus. SIGN-UKO LF 1OK/19. MDT 616.714.1-003.219-021.3 In: Experimental and Clinical Otorhinolaryngology. Saint Petersburg: Severo-zapadnyj okružnoj naučno-kliničeskij centr imeni L.G. Sokolova FMBA Rossii, 2019, Roč. 1, č. 1, s. 27-30 [online]. ISSN 2686-7796.

Gangwar, Michaela, Profant, Milan, Tedla, Miroslav. Dochádza u nás k oneskoreniu začatia liečby u pacientov s karcinómom hlavy a krku?. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2020, Roč. 69, č. 2, s. 70-74 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Frajková, Žofia, Križeková, Alžbeta, Miššíková, Viera, Tedla, Miroslav. Vplyv veku a pohlavia na skóre v dotazníku VHI-30 a VHI-10. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2020, Roč. 69, č. 2, s. 75-81 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

 

Capová, Zuzana, Varga, Lukáš. Hypercholesterolémia ako rizikový faktor pre poruchu sluchu: Máme dostatok dôkazov? [elektronický dokument]. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Athero Review. Brno: Facta Medica, 2020, Roč. 5, č. 1, s. 22-24 [tlačená forma] [online]. ISSN 2464-6555. ISSN (online) 2464-6563.

Adzimová, Silvia. Rinolália aperta & dysfágia – sprievodné komplikácie liečby karcinómu mäkkého podnebia (kazuistika) [elektronický dokument]. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Listy klinické logopedie. Praha: Asociace klinických logopedů ČR, 2020, Roč. 4, č. 1, s. 17-26 [online]. ISSN (online) 2570-6179. https://casopis.aklcr.cz/pdfs/lkl/2020/01/03.pdf. [slovenčina]

Varga, Lukáš, Fides Bercíková, Branislava, Kabátová, Zuzana, Profant, Milan. Prvé skúsenosti s implantátom pre kostné vedenie zvuku Sophono. DOI 10.48095/ccorl2021102. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2021, Roč. 70, č. 2, s. 102-108 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Pilarčíková, Katarína, Sláviková, Katarína, Plank, Lukáš, Puchertová, Magdaléna, Babinec, Matej, Barta, Tibor, Profant, Milan. Erdheimova-Chesterova choroba – kazuistika. DOI 10.48095/ccorl2021177. SIGN-UKO LJ647/21. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2021, Roč. 70, č. 3, s. 177-180 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Hrnčiarová, Bianka, Frajková, Žofia. Logopedická starostlivosť o pacientov s myasteniou gravis [elektronický dokument]. SIGN-UKO PD LG/21 In: Listy klinické logopedie. Praha: Asociace klinických logopedů ČR, 2021, Roč. 5, č. 2, s. 50-55 [online]. ISSN (online) 2570-6179. https://casopis.aklcr.cz/pdfs/lkl/2021/02/08.pdf. [slovenčina]

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Stebel, Adam, Čižmár, Maroš, Šufliarsky, Barbora, Hocková, Barbora, Abelovský, Juraj, Hollý, Dušan, Malíček, Ľubomír, Stanko, Peter, Slávik, Rastislav. 3D tlač a 3D operačné plánovanie pri mikrovaskulárnych rekonštrukčných operáciach v maxilofaciálnej chirurgii. SIGN-UKO LF SK/19 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2019, Roč. 26, č. 1, s. 20-22 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Stebel, Adam, Abelovský, Juraj, Šufliarsky, Barbora, Hocková, Barbora, Slávik, Rastislav. Diabetes mellitus – potencujúci negatívny faktor okoločeľustných zápalov. SIGN-UKO LF SK/19 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2019, Roč. 26, č. 3, s. 24-26 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Hocková, Barbora, Stebel, Adam, Abelovský, Juraj, Slávik, Rastislav, Spurná, Lucia. Manažment pacientov na antiagregačnej a antikoagulačnej liečbe a s vrodenými poruchami koagulácie na pracovisku maxilofaciálnej chirurgie. SIGN-UKO LF SK/19 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2019, Roč. 26, č. 5, s. 22-24 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Stebel, Adam, Hocková, Barbora, Abelovský, Juraj, Slávik, Rastislav, Poruban, Dušan, Spurná, Lucia. Manažment pacientov na antiagregačnej a antikoagulačnej liečbe a s vrodenými poruchami koagulácie na pracovisku maxilofaciálnej chirurgie. SIGN-UKO LF SK/19 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2019, Roč. 19, č. 6, s. 20-22 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Stebel, Adam, Hocková, Barbora, Abelovský, Juraj, Štorcelová, Dorota, Poruban, Dušan, Slávik, Rastislav. COVID-19 – manažment pacienta s možnou infekciou vírusom SARS-CoV-2 v maxilofaciálnej chirurgii. SIGN-UKO LF SK/20 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2020, Roč. 27, č. 2, s. 22-25 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Molnárová, Mária, Pavlovčinová, Gabriela, Štefaničková, Jana, Šustykevičová, Zuzana. Liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly režimom Treat and Extend. SIGN-UKO LF KO/20 In: Štandardný diagnostický a terapeutický postup: metodický list racionálnej farmakoterapie. Bratislava: Zdravotnícke vydavateľstvo HERBA, 2020, Roč. 24, č. 1, s. [1-4] [tlačená forma]. ISSN 1339-8415. https://www.soska.sk/assets/documents/stand-terap-postup-tae-vdpm.pdf. [slovenčina]

Stebel, Adam, Hocková, Barbora, Abelovský, Juraj, Šufliarsky, Barbora, Slávik, Rastislav. Osteorádionekróza mandibuly – liečba terminálneho štádia mikrovaskulárnym fibulárnym lalokom. SIGN-UKO LF SK/20 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2019, Roč. 26, č. 4, s. 22-24 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Baisová, Andrea, Kunzo, Samuel, Varga, Lukáš, Goljerová, Irina. Retrospektívna analýza CT a MR zobrazovacích vyšetrení vnútorného ucha a mozgu u detí s ťažkou obojstrannou senzorineurálnou poruchou sluchu a využitie normatívnych meraní na CT zobrazeniach spánkovej kosti pri identifikácií vnútroušných anomálií. SIGN-UKO LF DOK/20 In: Monitor medicíny SLS: časopis určený pre účastníkov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2020, Roč. 10, č. 3-4, s. 23-28 [tlačená forma]. ISSN 1338-2551. [slovenčina]

Stebel, Adam, Hocková, Barbora, Abelovský, Juraj, Štorcelová, Dorota, Slávik, Rastislav, Poruban, Dušan, Malíček, Ľubomír, Hollý, Dušan. Úrazy tvárového skeletu u detí. SIGN-UKO LF SK/20 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2020, Roč. 27, č. 4, s. 22-28 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Stebel, Adam, Prachár, Vladimír, Štorcelová, Dorota, Macura, Jakub, Hocková, Barbora, Gembeš, Juraj, Abelovský, Juraj, Poruban, Dušan, Slávik, Rastislav, Stebel, Jakub. Optické zväčšenie v maxilofaciálnej chirurgii a stomatológii. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2020, Roč. 27, č. 6, s. 30-33 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

 

Stebel, Adam, Štorcelová, Dorota, Hocková, Barbora, Abelovský, Juraj, Macura, Jakub, Gembeš, Juraj, Poruban, Dušan, Slávik, Rastislav. Dentoalveolárna chirurgia u detí – plánované výkony. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2021, Roč. 28, č. 2, s. 29-34 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [angličtina]

Stebel, Adam, Prachárová Smiešková, Alžbeta, Spurná, Lucia, Abelovský, Juraj, Štorcelová, Dorota, Hocková, Barbora, Stebel, Jakub, Slávik, Rastislav. Premedikácia a jednodňové ošetrenie chrupu u detí. SIGN-UKO LF 1OK/21. SIGN-UKO LJ441/21 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2021, Roč. 28, č. 3, s. 27-31 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Abelovský, Juraj, Gembeš, Juraj, Macura, Jakub, Štorcelová, Dorota, Hocková, Barbora, Kubec, Filip, Poruban, Dušan, Slávik, Rastislav, Stebel, Adam. Úrazy zubov z perspektívny maxilofaciálnej chirurgie. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2021, Roč. 28, č. 4, s. 25-29 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Štorcelová, Dorota, Hocková, Barbora, Abelovský, Juraj, Poruban, Dušan, Slávik, Rastislav, Stebel, Adam. Infekcie orofaciálnej oblasti. SIGN-UKO LF KPCH/21 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2021, Roč. 28, č. 5, s. 25-28 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

Hocková, Barbora, Stebel, Adam, Azar, Basel, Staněk, Ján, Abelovský, Juraj, Štorcelová, Dorota, Slávik, Rastislav. Cystické lézie maxilofaciálnej oblasti a možnosti chirurgickej liečby. SIGN-UKO LF SK/21 In: Stomatológ: recenzovaný odborný a vedecký časopis zameraný na zubné lekárstvo a maxilofaciálnu chirurgiu: časopis Slovenskej komory zubných lekárov: the Journal of the Slovak Chamber of Dentists: the Reviewed Professional and Scientific Journal Specialized in Dentistry and Maxillofacial Surgery. Bratislava: All Print, 2021, Roč. 31, č. 1, s. 49-55 [tlačená forma]. ISSN 1335-0005. [slovenčina]

Kubec, Filip, Abelovský, Juraj, Štorcelová, Dorota, Gembeš, Juraj, Hocková, Barbora, Macura, Jakub, Poruban, Dušan, Slávik, Rastislav, Stebel, Adam. Afekcie veľkých slinných žliaz – súbor kazuistík z maxilofaciálnej chirurgie. SIGN-UKO LF KPCH/21 In: Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2021, Roč. 28, č. 6, s. 30-35 [tlačená forma]. ISSN 1335-9223. [slovenčina]

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Janečková, Katarína, Tedla, Miroslav. Functional results after larynx-preserving treatment of laryngeal cancer. Suggestions for follow-up [elektronický dokument]. DOI 10.5604/01.3001.0013.2310. SIGN-UKO LF 1IK/19 In: Otolaryngologia Polska: organ Klinik Otolaryngologicznych Uniwersytetów Polskich, Akademii Lekarskiej w Gdańsku i Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. Varšava: Index Copernicus, 2019, Roč. 73, č. 5, s. 31-36 [tlačená forma] [online]. ISSN 0030-6657. ISSN (online) 2300-8423.

Tornari, Chrysostomos, Tedla, Miroslav, Šurda, Pavol. Rhinology [elektronický dokument]: simulation training. DOI 10.1007/s40136-020-00272-z. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Current otorhinolaryngology reports. [s.l.]: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2020, Roč. 8, č. 1, s. 83-89 [online]. ISSN (online) 2167-583X.

Tornari, Chrysostomos, Tedla, Miroslav, Šurda, Pavol. Rhinology [elektronický dokument]: simulation training. DOI 10.1007/s40136-020-00273-y. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Current otorhinolaryngology reports. [s.l.]: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2020, Roč. 8, č. 1, s. 90-95 [online]. ISSN (online) 2167-583X.

Šafka Brožková, Dana, Varga, Lukáš, Uhrová Mészárosová, Anna, Pavlenková, Zuzana, Škopková, Martina, Šoltýsová, Andrea, Ficek, Andrej, Jenčík, Ján, Laštůvková, Jana, Gašperíková, Daniela, Seeman, Pavel. Variant c.2158-2A>G in MANBA is an important and frequent cause of hereditary hearing loss and beta-mannosidosis among the Czech and Slovak Roma population – evidence for a new ethnic-specific variant [elektronický dokument]. DOI 10.1186/s13023-020-01508-3. SIGN-UKO LF 1OK/20. SIGn-UKO PR 277/20 In: Orphanet Journal of Rare Diseases. Londýn: Springer Nature. BioMed Central, 2020, Roč. 15, č. 26. August, art. no. 222, s. [1-11] [online]. ISSN (online) 1750-1172.

Stebel, Adam, Hocková, Barbora, Abelovský, Juraj, Štorcelová, Dorota, Poruban, Dušan, Slávik, Rastislav. Functional reconstruction of soft tissue orofacial defects with microvascular gracilis muscle flap [elektronický dokument]. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Acta chirurgiae plasticae: international journal of plastic surgery, maxillofacial surgery, hand surgery and burns. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2020, Roč. 62, č. 3-4, s. 68-78 [tlačená forma]. ISSN 0001-5423. ISSN (online) 1805-4404.

Šafka Brožková, Dana, Uhrová Mészárosová, Anna, Lassuthova, Petra, Varga, Lukáš, Staněk, David, Borecká, Silvia, Laštůvková, Jana, Čejnová, Vlasta, Rašková, Dagmar, Lhota, Filip, Gašperíková, Daniela, Seeman, Pavel. The cause of hereditary hearing loss in GJB2 heterozygotes – a comprehensive study of the GJB2/DFNB1 region [elektronický dokument]. DOI 0.3390/genes12050684. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Genes. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 12, č. 5, Art. No. 684, s. [1-11] [online]. ISSN (online) 2073-4425.

Urík, Milan, Tedla, Miroslav, Hurník, Pavel. Pathogenesis of retraction pocket of the tympanic membrane-a narrative review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/medicina57050425. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Medicina. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 57, č. 5, Art. No. 425, s. [1-7] [tlačená forma]. ISSN 1010-660X. ISSN (online) 1648-9144. ISSN (chybné) 1648-9233.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Varga, Lukáš, Jovankovičová, Andrea, Hučková, Miroslava, Maslej, Lucia, Gašperíková, Daniela, Goljerová, Irina, Profant, Milan. Hereditary bilateral sudden sensorineural hearing loss [elektronický dokument]. DOI 10.4149/BLL_2019_118. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Bratislava medical journal: international journal for biomedical sciences and clinical medicine. Bratislava: Academic Electronic Press, 2019, Roč. 120, č. 9, s. 699-702 [tlačená forma] [online]. ISSN 0006-9248. ISSN (online) 1336-0345.

Stebel, Adam, Hocková, Barbora, Štorcelová, Dorota, Abelovský, Juraj, Slávik, Rastislav, Stanko, Peter. Osteonekróza čeľuste – liečba terminálneho štádia mikrovaskulárnym fibulárnym lalokom. SIGN-UKO LF SK/20 In: Lekársky obzor. Bratislava: Herba, 2020, Roč. 69, č. 12, s. 473-482 [tlačená forma] [online]. ISSN 0457-4214. ISSN (zrušené) 0322-9203.

Tedla, Miroslav, Suchánková, Magda, Ahrendt, K., Varga, Lukáš, Frajková, Žofia, Urban, Ján, Klučková, Kristína, Tedlová, Eva, Profant, Milan, Bucová, Mária. Triggering receptor expressed on myeloid cells 1 and 2 in patients withchronic maxillary sinusitis [elektronický dokument]. DOI 10.4149/BLL_2021_065. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Bratislava medical journal: international journal for biomedical sciences and clinical medicine. Bratislava: Academic Electronic Press, 2021, Roč. 122, č. 6, s. 391-395 [tlačená forma] [online]. ISSN 0006-9248. ISSN (online) 1336-0345.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Tedla, Miroslav, Carrau, R. L. Dysphagia surgeries [elektronický dokument]. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Oropharyngeal dysphagia: videoendoscopy-guided work-up and management. Cham: Springer Nature, 2019, s. 97-110 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-92614-8. ISBN (online) 978-3-319-92615-5. [angličtina]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Varga, Lukáš. Možnosti chirurgického riešenia dysfunkcie sluchovej trubice. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Princípy chirurgie. Tovarníky: Prima print, s. 1642-1645 [0,46 AH] [tlačená forma]. ISBN 978-80-89017-11-9. [slovenčina]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Kovaničová, Zuzana, Kurdiová, Timea, Baláž, Miroslav, Štefanička, Patrik, Varga, Lukáš, Krumpolec, Patrik, Ukropcová, Barbara, Ukropec, Jozef. Zmeny v hladinách hormónov štítnej žľazy a parathormónu v odpovedi na chlad u otužilcov. SIGN-UKO LF UPF/19 In: Zborník vedeckých prác. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 269-273 [online]. ISBN 978-80-223-4712-9. [slovenčina]

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Staník, Juraj, Škopková, Martina, Varga, Lukáš, Mašindová, Ivica, Jančová, Emília, Profant, Milan, Gašperíková, Daniela. A novel variant of the WFS1 gene with dominant inheritance causing Wolfram-like syndrome. SIGN-UKO LF 1DK/19 In: Hormone Research in Paediatrics. Bazilej: Karger Publishers, 2019, Roč. 91, č. Suppl. 1, s. 401-401 [tlačená forma] [online]. ISSN 1663-2818.

Fides Bercíková, Branislava, Varga, Lukáš, Suchová, Lubica, Volmutová, Zuzana, Šimková, Ludovika, Groma, Marian, Kabátová, Zuzana, Profant, Milan. Long-term results after Cochlear implantation surgery in children implanted in pre-school age nowadays reaching 15 years of age and adulthood [elektronický dokument]. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: The Medical-Surgical Journal. Iasi: Society of physicians and naturalists, Iasi, 2019, Roč. 123, č. 3 ; Suppl.1, s. 37-37 [tlačená forma] [online]. ISSN 0048-7848. ISSN (online) 2286-2560. [angličtina]

Pavlenková, Zuzana, Varga, Lukáš, Borecká, Silvia, Mašindová, Ivica, Daniš, Daniel, Langová, Lenka, Škopková, Martina, Profant, Milan, Gašperíková, Daniela. Whole exome sequencing in Slovak patients with bilateral sensorineural hearing impairment [elektronický dokument]. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: European journal of human genetics. Londýn: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2020, Roč. 28, č. Suppl. 1, s. 206-206 [tlačená forma] [online]. ISSN 1018-4813. ISSN (online) 1476-5438. [angličtina]

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Varga, Lukáš, Jovankovičová, Andrea, Hučková, Miloslava, Maslej, Lucia, Pavlenková, Zuzana, Gašperíková, Daniela, Goljerová, Irina. Hereditárna náhla obojstranná senzorineurálna porucha sluchu – kazuistika. SIGN-UKO LF DOK/19 In: 8. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2019, s. 19-20 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-1-8. [slovenčina]

 

Frajková, Žofia, Tedla, Miroslav, Miššíková, Viera. Funkčné vyšetrenie hlasu z pohľadu logopéda. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: 8. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2019, s. 30-30 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-1-8. [slovenčina]

Frajková, Žofia, Tedla, Miroslav. Možnosti kvantitatívneho hodnotenia porúch prehĺtania u pacientov s karcinómom hlavy a krku. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: 8. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2019, s. 30-30 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-1-8. [slovenčina]

Pavlovčinová, Gabriela, Veselková, Jana, Profant, Milan, Štefanička, Patrik. Laboratórny indikátor vývoja krčnej nekrotizujúcej fascitídy. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: 8. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2019, s. 10-11 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-1-8. [slovenčina]

Tedla, Miroslav. Princípy diagnostiky a liečby uzlovej strumy. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: 8. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2019, s. 25-26 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-1-8. [slovenčina]

Lysková, Darina, Jurenová, Denisa, Plesníková, Paulína, Štefanička, Patrik, Furdová, Alena. Masívna orbitálna myiáza – kazuistika. SIGN-UKO LF KO/21 In: 26. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Bratislava: Slovenská oftalmologická spoločnosť, 2021, s. 61-62 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973008-7-6. [slovenčina]

Varga, Lukáš, Borecká, Silvia, Pavlenková, Zuzana, Ugorová, Diana, Radičová, Lenka, Škopková, Martina, Profant, Milan, Gašperíková, Daniela. Syndrómové poruchy sluchu na Slovensku z pohľadu DNA diagnostiky. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Via practica. Suplement: moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu; abstrakty. Bratislava: Solen (SK), 2021, Roč. 18, č. S1, s. 61-62 [tlačená forma]. ISSN 1336-930X. [slovenčina]

Homolová, Mária, Profant, Milan. Rozsiahly recidivujúci cholesteatóm. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Monitor medicíny SLS: časopis určený pre účastníkov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2021, Roč. 11, č. 3-4, s. 15-16 [tlačená forma]. ISSN 1338-2551. [slovenčina]

Phungová, Veronika, Goljerová, Irina, Profant, Milan. Mastoiditída a cerebrálny absces ako komplikácia akútneho stredoušného zápalu u dieťaťa s kochleárnym implantátom. SIGN-UKO LF DOK/21 In: Monitor medicíny SLS: časopis určený pre účastníkov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2021, Roč. 11, č. 3-4, s. 16-17 [tlačená forma]. ISSN 1338-2551. [slovenčina]

Goljerová, Irina, Rada, Dušan, Profant, Milan. Ohluchnutie v dôsledku osifikácie kochleí po bakteriálnej meningitíde. SIGN-UKO LF DOK/21 In: Monitor medicíny SLS: časopis určený pre účastníkov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2021, Roč. 11, č. 3-4, s. 17-17 [tlačená forma]. ISSN 1338-2551. [slovenčina]

Paouris, Dimitrios, Profant, Milan, Goljerová, Irina. Zalomenie zväzku elektród pri kochleárnej implantácii: Tip fold-over komplikácia. SIGN-UKO LF DOK/21 In: Monitor medicíny SLS: časopis určený pre účastníkov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2021, Roč. 11, č. 3-4, s. 17-18 [tlačená forma]. ISSN 1338-2551. [slovenčina]

Vyrvová, Ivana, Profant, Milan, Goljerová, Irina. Zápalové komplikácie v oblasti lôžka kochleárneho implantátu u detí. SIGN-UKO LF DOK/21 In: Monitor medicíny SLS: časopis určený pre účastníkov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2021, Roč. 11, č. 3-4, s. 18-19 [tlačená forma]. ISSN 1338-2551. [slovenčina]

 

Ugorová, Diana, Slezáková, S., Dobišová, I., Pejhovská, J., Volmutová, Zuzana, Miková, E., Chovancová, Darina, Profant, Milan, Varga, Lukáš. Pilotný skríning kongenitálnej cytomegalovírusovej infekcie u novorodencov. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: 18. Česko – slovenský foniatrický kongres 2021 a 31. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej. Bratislava: Bio-Chrom, 2021, Nestr., s. [1-2] [tlačená forma]. ISBN 978-80-570-3431-5. [slovenčina]

Varga, Lukáš, Ugorová, Diana. Etiologická diagnostika vrodených porúch sluchu – je súčasný neonatálny skríning dostačujúci?. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: 67. Slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2021, s. 54-54 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-5-6. [slovenčina]

Pavlovčinová, Gabriela, Babinec, Matej, Lužáková, Alica, Štefanička, Patrik, Profant, Milan. Komplikácie po tracheotómii a dekanylácia počas pandémie COVID-19. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: 67. Slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2021, s. 48-49 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-5-6. [slovenčina]

Antalová, Jana, Pospíšilová, Zuzana, Profant, Milan. Akútny vestibulárny syndróm – naše skúsenosti u pacientov v období COVID-19. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: 67. Slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2021, s. 46-46 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-5-6. [slovenčina]

Javorská, Zuzana, Lukáčová, Kristína, Tedla, Miroslav. Extraezofageálny reflux – zavádzanie Restech systému do klinickej praxe. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: 67. Slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2021, s. 49-50 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-5-6. [slovenčina]

Frajková, Žofia, Tedla, Miroslav. Prejavy a možnosti ovplyvnenia dysfágie u nechirurgicky liečených pacientov s nádorom hlavy a krku. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: 67. Slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2021, s. 58-59 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-5-6. [slovenčina]

Tedla, Miroslav, Frajková, Žofia. Tracheotómia. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: 67. Slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2021, s. 60-60 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-5-6. [slovenčina]

AFL Postery z domácich konferencií

Vyrvová, Ivana, Tedla, Miroslav. Ektopická štítna žľaza (Glandula thyroidea lingualis) – kazuistika. SIGN-UKO LF DOK/19 In: 8. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2019, s. 46-46 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-1-8. [slovenčina]

Vyrvová, Ivana, Varga, Lukáš, Kunzo, Samuel, Jovankovičová, Andrea, Goljerová, Irina. Cholesteatómy u detí zaradené podľa novej EAONO/JOS klasifikácie. SIGN-UKO LF DOK/19 In: 8. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2019, s. 57-57 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-1-8. [slovenčina]

Frajková, Žofia, Lorenc, Branislav, Miššíková, Viera, Tedla, Miroslav. Injekčná augmentácia hlasivky pomocou kalcium hydroxylapatitu. SIGN-UKO LF 1OK/19. SIGN-UKO PD LG/19 In: 8. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2019, s. 47-47 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-1-8. [slovenčina]

Fides Bercíková, Branislava, Profant, Milan. Implantácia platinového závažia pri trvalej periférnej paréze tvárového nervu. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: 67. Slovenský otorinolaryngologický kongres. Bratislava: Rowex, 2021, s. 66-66 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973387-5-6. [slovenčina]

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Tedla, Ján, Tedla, Miroslav, Bellan, Stano. Malacké zdravotníctvo v historickom vývoji, obrazoch a spomienkach [textový dokument (print)] . 1. vyd. Malacky: Mesto Malacky, 2019. ISBN 978-80-570-1338-9. SIGN-UKO LF 1OK/19. [slovenčina]

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Tedla, Miroslav, Plzák, Jan. Otorinolaryngológia a jej organizácia v Európe – vývoj a súčasná situácia. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2019, Roč. 68, č. 1, s. 62-63 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Profant, Milan. Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 1925 = Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery . SIGN-UKO LF 1OK/19 In: 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Praha: Grada Publishing, 2019, s. 248-250 [tlačená forma]. ISBN 978-80-271-2006-2. [slovenčina. angličtina]

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Pavlenková, Zuzana, Varga, Lukáš, Borecká, Silvia, Hučková, Miroslava, Škopková, Martina, Radičová, Lenka, Gašperíková, Daniela, Profant, Milan. Analýza génov GJB2 a GJB6 u slovenských pacientov s obojstrannou senzorineurálnou poruchou sluchu. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Zborník vedeckých prác: 59. fakultná konferencia ŠVOČ a 15. vedecká konferencia doktorandov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Lekárska fakulta UK, 2020, s. 150-154 [online]. [slovenčina]

Ugorová, Diana, Kunzo, Samuel, Kabátová, Zuzana. Vzťah rozšíreného vestibulárneho akveduktu ku kochleárnym a audiometrickým parametrom. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: Zborník vedeckých prác doktorandov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Lekárska fakulta UK, 2021, s. 168-171 [online].

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…)

Goljerová, Irina, Vyrvová, Ivana, Profant, Milan. Bilateral cochlear implantation after bacterial meningitis: the dangers of delay. SIGN-UKO LF DOK/19 In: 14th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation. Bukurešť: [s.n.], 2019, Nestr., s. [1-1] [tlačená forma]. [angličtina]

Varga, Lukáš, Fides Bercíková, Branislava, Kabátová, Zuzana, Profant, Milan. Functional outcomes in bonebridge recipients: single center experiences from Slovakia. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: OSSEO2019. San Diego: RES Seminars, 2019, s. 196-196 [online].

Pavlenková, Zuzana, Varga, Lukáš, Maslej, Lucia, Mašindová, Ivica, Daniš, Daniel, Langová, Lenka, Profant, Milan, Gašperíková, Daniela. Whole exome sequencing in Slovak patients with bilateral sensorineural hearing impairment. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Hearing research: from history into the future. Padua: [s.n.], 2019, s. [1-1] [online].

BFA_004 Maslej, Lucia, Varga, Lukáš, Pavlenková, Zuzana, Škopková, Martina, Profant, Milan, Gašperíková, Daniela. Audiological phenotype of GJB2 gene variants in Slovakia. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Hearing research: from history into the future. Padua: [s.n.], 2019, s. [1-1] [online]. [angličtina]

Odborné preklady publikácií

EAJ_001 Brook, Itzhak. Sprievodca laryngektómiou [textový dokument (print)] . 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5111-9. SIGN-UKO LF 1OK/21. [slovenčina]

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Frajková, Žofia. Laryngeal function and voice disorders: basic science to clinical practice . SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Logopaedica: recenzovaný vedecký časopis. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov, 2019, Roč. 21, č. 2, s. 46-46 [tlačená forma] [online]. ISSN 2453-8450. [slovenčina]

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

Tedla, Miroslav, Gangwar, Michaela, Frajková, Žofia, Profant, Milan. COVID-19 z pohľadu otorinolaryngológa, prehľad situácie dva mesiace po prvých prípadoch infekcie v našich krajinách, evidence based. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2020, Roč. 69, č. 2, s. 82-89 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Plzák, Jan, Tedla, Miroslav. 5. evropský ORL kongres – 5th Congres of European ORL-HNS. SIGN-UKO LF 1OK/19 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2019, Roč. 68, č. 3, s. 181-181 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Profant, Milan. Svetové fórum sluchu – World Hearing Forum. SIGN-UKO LF 1OK/20 In: Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2020, Roč. 69, č. 2, s. 99-101 [tlačená forma]. ISSN 1210-7867. [slovenčina]

Fakhry, Nicolas, Peer, S., Lechien, J. R., Ayad, T., Teissier, N., Couloigner, V., Profant, Milan, Fraysse, B., Simon, F. YO-IFOS educational video special issue, part 2 [elektronický dokument]: Head and neck. DOI 10.1016/j.anorl.2021.08.012. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases. Paris: Elsevier, 2021, Roč. 138, č. Suppl. 2, s. 37-38 [tlačená forma] [online]. ISSN 1879-7296. ISSN (online) 1879-730X.

Simon, F., Peer, S., Lechien, J., Couloigner, V., Profant, Milan, Fraysse, B., Fakhry, N. YO-IFOS educational video special issue, part 1: Pediatrics [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.anorl.2021.07.007. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases. Paris: Elsevier, 2021, Roč. 138, č. Suppl. 1, s. S1-S1 [tlačená forma] [online]. ISSN 1879-7296. ISSN (online) 1879-730X.

Simon, F., Peer, S., Lechien, J. R., Couloigner, V., Profant, Milan, Fraysse, B., Fakhry, N. YO-IFOS educational video special issue, part 4 [elektronický dokument]: Rhinology and Plastics. DOI 10.1016/j.anorl.2021.11.001. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases. Paris: Elsevier, 2021, Roč. 138, č. Suppl. 4, s. 105-106 [tlačená forma] [online]. ISSN 1879-7296. ISSN (online) 1879-730X.

Simon, F., Peer, S., Lechien, J. R., Hong, P., Sowerby, L., Couloigner, V., Profant, Milan, Fraysse, B., Fakhry, N. YO-IFOS educational video special issue, part 3 [elektronický dokument]: Otology and laryngology. DOI 10.1016/j.anorl.2021.09.005. SIGN-UKO LF 1OK/21 In: European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases. Paris: Elsevier, 2021, Roč. 138, č. Suppl. 3, s. 73-74 [tlačená forma] [online]. ISSN 1879-7296.