Štúdie

Účinok prírodného extraktu z prímorskej borovice, Pycnogenol ® , na symptómy chronického tinnitu (TinniPYC projekt)

Projekt je bilaterálnym medzinárodným projektom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Horphag Res.Ltd., Ženeva, Švajčiarsko. Firma Horphag Res. Ltd. projekt financuje a poskytuje prípravok Pycnogenol, ktorého účinky budeme sledovať. Projekt je posudzovaný a schválený Etickou komisiou UNB a LFUK. Za účasť v štúdii nebude poskytnutá zaradeným pacientom do štúdie finančná odmena.

Tinnitus je vedomé vnímanie sluchového vnemu bez externého zdroja zvuku. Vyznačuje sa pískaním alebo hučaním v ušiach. Zväčša je tinnitus subjektívny, t.z., že sa nedá identifikovať mikrofónom. Je súčasťou rôznych ochorení (napr. otoskleróza, Meniérova choroba, hypertenzia).

Cieľom štúdie je hodnotenie vplyvu prírodnej látky Pycnogenolu vo forme toboliek na klinický stav, kvalitu života a vybrané biochemické parametre u pacientov s tinnitom. Pycnogenol je prírodný extrakt z kôry francúzskej prímorskej borovice (Pinus pinaster) a je ako potravinový doplnok voľne dostupný v lekárňach na Slovensku. Pycnogenol je zmes polyfenolových látok, ktoré majú významné biologické vlastnosti (antioxidačné, antimutagénne, antiaterosklerotické, vazodilatačné, hypoglykemizujúce, protizápalové a iné). Uvedené vlastnosti, ako aj mnohé ďalšie, boli študované v mnohých štúdiách. Pre svoje protizápalové a antioxidačné schopnosti je možné použiť tento preparát aj v liečbe chronických zápalových ochorení.