Diplomové práce

Samuel Batlogg (VL, AJ)
– Téma: Autonomous nervous system and its role in ENT diseases
– Rok: 2023
– Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Simona Súkenníková (ZL, SK)
– Téma: Odontogónny zápal sinus maxillaris
– Rok: 2024
– Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Helena Hirtenfelder (VL, AJ)
– Téma: Cricopharyngeal muscle
– Rok: 2024
– Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Bálint Tóth (VL, SK)
– Téma: Chirurgická liečba porúch prehĺtania
– Rok: 2024
– Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Yasaman Jahan Tigh (VL, AJ)
– Téma: Genetic causes of unilateral hearing loss and single-sided deafness
– Rok: 2024
– Školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Samuel Švajka (VL, SK)
– Téma: Kaukazoidný haplotyp génu SLC26A4 v etiopatogenéze Pendredovho syndrómu a rozšíreného vestibulárneho akveduktu
– Rok: 2024
– Školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Messavilla Tobias Luca (VL, AJ)
– Téma: Diagnosis and Treatment Options in Meniere`s Disease
– Rok: 2024
– Školiteľ: MUDr. Jana Antalová, PhD.