Rinologická ambulancia

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 125, 127, Tel. 02/68672958, 02/68672556

Personálne obsadenie:
MUDr. Tibor Barta, PhD.
MUDr. Ján Siváček
s. Jana Drabantová
s. Júlia Gašparová

Ambulantné hodiny:
Pondelok : 8:30 – 14:00 
Štvrtok: 8:30 – 14:00 

 

Objednávanie: 
Pacienti musia byť na vyšetrenie objednaní.