Zubné lekárstvo

Rozvrh prednášok: OTORINOLARYNGOLÓGIA
IV. ročník stomatológia zimný semester, šk.rok 2023/2024
Prednášky sa konajú dištančne formou prezentácie v MS Teams

Streda 20.9.2023, 14.30 – 16.20
Hrtan, trachea a krk Prof.MUDr.Milan Profant, CSc.


Streda 27.9.2023, 14.30 – 16.20
Detské dýchacie orgány MUDr.I.Goljerová, CSc, MPH


Streda 4.10.2023, 14.30 – 16.20
Krk: cysty, zápaly, nádory metastázy Doc. MUDr. M. Tedla, PhD, MPH


Streda 11.10.2023, 14.30 – 16.20
Choroby ucha Prof.MUDr.Milan Profant, CSc.


Streda 18.10.2023, 14.30 – 16.20
Implantovateľné naslúchadlá Doc.MUDr.Z.Kabátová, CSc.


Streda 25.10.2023, 14.30 – 16.20
Diagnostika a riešenie hluchoty Doc.MUDr.L.Varga, PhD


Streda 1.11.2023, 14.30 – 16.20
Vrodené vývojové chyby v ORL oblasti MUDr. I.Goljerová, CSc, MPH


Streda 8.11.2023, 14.30 – 16.20
Nos a prínosové dutiny Doc. MUDr. M. Tedla, PhD, MPH


Streda 15.11.2023, 14.30 – 16.20
Hltan, štítna žľaza poruchy prehĺtania Doc. MUDr. M. Tedla, PhD, MPH