Centrum pre chirurgiu štítnej a prištítnej žľazy

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 128, Tel. 02/68672525

Personálne obsadenie:
Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.
s. Lýdia Horváthová

Ambulantné hodiny:
Pondelok, piatok : 8:30 – 13:00 

Objednávanie: 
Pacienti musia byť na vyšetrenie objednaní.

Ambulancia slúži pre pacientov s ochoreniami žliaz s vnútorným vylučovaním, ktoré vyžadujú chirurgickú liečbu.
Ide najmä o ochorenia štítnej žľazy a prištítnych teliesok.