Detská ORL ambulancia

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 127

Personálne obsadenie:
MUDr.Daniela Nechojdomová, PhD.
s. Jana Drabantová

Ambulantné hodiny:
Štvrtok: 8:30 – 13:00

Objednávanie: 
Pacienti musia byť na vyšetrenie objednaní.

Nevyšetrujeme deti s akútnymi ochoreniami.