Ambulancia pre poruchy spánku  (nie spánkové laboratórium)

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 127, Tel. 02 / 68672556

Personálne obsadenie:
MUDr. Tibor Barta, PhD.
s. Jana Drabantová

Ambulantné hodiny:
Pondelok : 8:30 – 14:00 hod.

Objednávanie: 
Pacienti musia byť na vyšetrenie objednaní.