Onkologická ambulancia

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 128, 128b
Tel. 02/68672627 , 02/68672525 

Personálne obsadenie:
Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.
MUDr. Michal Rosoľanka
MUDr. Peter Matulník
MUDr. Matej Babinec

s. Lýdia Horváthová
s. Monika Štibraná
s. Júlia Gašparová

Ambulantné hodiny:
Pondelok: 8:30 – 14:00
Utorok: 8:30 – 14:00
Streda : 8:30 – 14:00
Piatok : 8:30 – 14:00

Objednávanie: 
Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.