Všeobecná ORL ambulancia

Všeobecná ORL ambulancia 1

Miesto:
UNB Antolská, poliklinická časť, 1. poschodie, č.d. 125, Tel. 02 / 6867 2958

Personálne obsadenie:
MUDr. Alica Lužáková
MUDr. Peter Matulník
MUDr. Branislava Fides Bercíková
MUDr. Ján Siváček
s. Júlia Gašparová

Ambulantné hodiny:
Pondelok – piatok :  8:30 – 14:30

Objednávanie: 
Pacienti musia byť na vyšetrenie objednaní.

Všeobecná ORL ambulancia 2 (príjmová a konziliárna ambulancia)

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 126, Tel. 02 / 6867 2449

Personálne obsadenie:
MUDr. Jana Antalová, PhD
MUDr. Alica Lužáková
MUDr. Henrieta Hajdúová
MUDr. Zuzana Javorská
MUDr. Mohamad Alseid
MUDr. Patrícia Syllabová (v špecializácii ORL)
MUDr. Jozef Michalenko (v špecializácii ORL)
s. Anna Hlavatá

Ambulantné hodiny:
Pondelok – piatok :  8:30 – 14:30

Objednávanie: 
Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.