Kochleárne centrum

Miesto:
UNB Antolská, lôžková časť, 5. poschodie

Personálne obsadenie:
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Doc. MUDr. Zuzana Kabátová,CSc.
PaedDr. Ľudovíka Šimková
PhDr. Marián Groma, CSc.
MUDr. Lukáš Varga, PhD.
MUDr. Branislava Bercíková
MUDr. Zuzana Volmutová

Ambulantné hodiny:
Pondelok-piatok (okrem utorka): 7:00 – 7:30
Utorok 13:00 – 15:30

Objednávanie: 
Pacienti musia byť na vyšetrenie objednaní.

Je určené:
• pre nepočujúcich pacientov – kandidátov na kochleárnu implantáciu
• pre všetkých pacientov, ktorí majú kochleárny implantát
• pre deti, ktoré nesplnili kritériá novorodeneckého skríningu sluchu

Podrobnejšie informácie o kochleárnej implantácii môžete nájsť na www.scki.sk