Zoznam Pracovníkov

Personálne obsadenie pracoviska:

Pracovníci LFUK

Prof. MUDr. Profant Milan, CSc. Prednosta – Atestácia I. a II. stupňa z ORL
Doc. MUDr. Kabátová Zuzana, CSc. Atestácia I. a II. stupňa z ORL
Doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD. Špecializačná skúška z ORL
Doc. MUDr. Tedla Miroslav, PhD., MPH Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL
MUDr. Jana Antalová, PhD. Špecializačná skúška z ORL
PhDr. Žofia Frajková, PhD. Špecializačná skúška z Klinickej logopédie
MUDr. Alsaeid Mohamad Asistent
Mgr. Ema Číčelová Denné doktorandské štúdium LF
Hubková Regina Sekretariát


Pracovníci UNB

Primár MUDr. Barta Tibor, PhD. Atestácia I.a II. stupňa z ORL + PhD.
MUDr. Matulník Peter Atestácia I. stupňa z ORL
MUDr. Siváček Ján Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL
MUDr. Pospišilová Zuzana Atestácia I. stupňa z ORL
MUDr. Rosoľanka Michal Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Lužáková Alica Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Nechojdomová Daniela, PhD. Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL
MUDr. Fides Bercíková Branislava Špecializačná skúška z ORL, externé doktorandské štúdium ORL LFUK
MUDr. Babinec Matej Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Javorská Zuzana Denné doktorandské štúdium LFUK, špecializačné štúdium
MUDr. Ugorová Diana Externé doktorandské štúdium ORL LFUK, Špecializačné štúdium, MD
MUDr. Hajdúová Henrieta Denné doktorandské štúdium LFUK, špecializačné štúdium
Mgr. Martina Kukumbergová Logopéd v špecializácii


 Lekári iných pracovísk na dlhodobom predatestačnom školení z otorinolaryngológie

MUDr. Michalenko Jozef (FN Nitra)
MUDr. Moravčík Matúš (FN Nitra)
MUDr. Jalovecká Laura (FN Trnava)
MUDr. Syllabová Patrícia (FNsP Nové Zámky)

 SZP

 • Mgr. Petríková Alena – vedúca sestra
 • Horváthová Lýdia- sestra na ambulancii
 • Hlavatá Anna- sestra na ambulancii
 • Gašparová Júlia – sestra na ambulancii
 • Drabantová Janka – sestra na ambulancii
 • Špalková Izabela – sestra na ambulancii 
 • Štibraná Monika – sestra na ambulancii
 • Olajcová Lenka – sestra na vestibul. ambulancii- audiologický úsek
 • Bonková Iveta –  sestra na audiometrii-audiologický úsek
 • Mgr. Hajzoková Alena –  sestra na audiometrii- audiologický úsek
 • Andelová Zuzana – sestra na audiometrii- audiologický úsek
 • Grančičová Dáša – sestra na vestibul.ambulancii – audiologický úsek
 • Hubková Regina – referent pre zdravotnú dokumentáciu 
 • Kertészová Olívia – referent pre zdravotnú dokumentáciu
 

Komplex operačných sál (2. poschodie) PZP

 • Némethová Soňa – staničná sestra -inštrumentačná sestra
 • Brunovská Zuzana – inštrumentačná sestra
 • Nachmazovová Kamila – inštrumentačná sestra
 • Mistríková Andrea – úseková inštrumentačná sestra
 • Mgr. Jajcajová Katarína – inštrumentačná sestra
 • Neumann Lucia – inštrumentačná sestra- MD
 • Dugovičová Zuzana – inštrumentačná sestra
 

SZP: trojzmenná prevádzka

 • Gonczyová Evelyn 
 • Kapušová Jitka 0,5 úväzok
 • Mikitová Andrea (sestra Ester)
 • Péková Silvia 
 • Schramová Gabriela
 • Siváčková-Vargová Nina                  
 • Syneková Barbora
 • Takácsová Iveta    
 • Urbanová Monika
 • Mgr. Viskup Marcel- 0,75 úväzok
 • Semanová Dáša
 • Mgr. Zalubelová Daniela                      
 • Ciglánová Dana
 • Pribulová Júlia 
 

Zákrokovňa:

 • Heckel Veronika –  sestra- inštrumentárka 
 • Kotek František – PZP
 

PZP, sanitár:

 • Čechová Dagmar
 • Pirošková Verona    
 • Pálešová Ružena
 • Khandlová Iveta
 • Folvarská Janka
 • Némethová Katarína
 • Lechner Kateřina
 • Jurčová Ľubomíra