Otologická ambulancia

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 127, 128 Tel. 02/68672556

Personálne obsadenie:
Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
MUDr. RNDr. Lukáš Varga,PhD.
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
s. Jana Drabantová
s. Lýdia Horváthová

Ambulantné hodiny:
Utorok : 8:30 – 12:00 
Štvrtok : 8:30 – 12:00 
Piatok: 8:30 – 12:00 

Objednávanie: 
Pacienti musia byť na vyšetrenie objednaní.

je určená pre pacientov, ktorí:
• sú po operáciách uší a je potrebné ich pravidelné ošetrovanie a sledovanie
• majú poruchu sluchu rôzneho stupňa (vrátane hluchoty)
• sú odoslaní na zváženie otochirurgického výkonu (operácie ucha) iným otolaryngológom
• nesplnili kritériá novorodeneckého skríningu