Laryngologické centrum-Ambulancia pre poruchy prehĺtania

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 128, Tel. 02/68672627

Personálne obsadenie:

Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

MUDr. Gabriela Vidanová
PhDr. Žofia Frajková, PhD. (klinický logopéd)
Mgr. Martina Kukumbergová (logopéd)

Mgr. Ema Číčelová (logopéd)

Ambulantné hodiny:
Štvrtok : 8:30 – 14:30 

Objednávanie: 
Pacienti musia byť na vyšetrenie objednaní.

 

Ambulancia je určená pacientom s narušením prehĺtania, napr. suchosť slizníc po rádioterapii, zabiehanie potravy, úbytok hmotnosti a pod. Cieľom vyšetrenia je zistenie príčiny ťažkostí s prehĺtaním a následná liečba (nechirurgická alebo chirurgická). Obnovenie prehĺtania sa realizuje do tej miery, ako je to možné s dôrazom na zlepšenie kvality života pacienta. Diagnostika sa realizuje v tíme ORL špecialista a klinický logopéd. V prípade potreby je zabezpečená spolupráca s celou škálou špecialistov- s dietológom, gastroenterológom, neurológom, rádiológom, foniatrom, rehabilitačným lekárom prípadne pneumológom.

Ambulancia pre poruchy prehĺtania okrem iného zabezpečuje nasledovné činnosti:

  • FEES (flexibilné endoskopické vyšetrenie prehĺtania) – vyšetrenie, pri ktorom sa na monitore sleduje proces prehĺtania tenkým endoskopom zavedeným do hltana cez nosovú dutinu. Počas vyšetrenia sa pacientovi podáva v malých množstvách zafarbená potrava rôznej konzistencie ako napríklad voda, detská výživa, sušienka. Na monitore sa sleduje prehĺtanie a odhaľujú sa prípadné problémy spojené s príjmom potravy. Samotné vyšetrenie trvá cca 10 minút, nie je bolestivé, väčšina pacientov ho toleruje veľmi dobre.