Audiometria

Miesto:
UNB Antolská, lôžková časť, 5. poschodie, č.d. 508

Personálne obsadenie:
Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
s. Iveta Bonková
s. Gabriela Petríková
s. Alena Hajzoková 

Ambulantné hodiny:
Pondelok – piatok: 8:00 – 14:00

Objednávanie:
Pacienti musia byť na vyšetrenie objednaní.

Len na základe odporúčania lekárom Kliniky ORL a CHHaK LFUK a UNB a Foniatrického oddelenia UNB v Bratislave:  tel. 02 / 68673753

Objednávanie po 13.hod.

Pracovisko audiometrie je určené pre:
• hospitalizovaných pacientov na Klinike ORL a CHHaK LFUK a UNB
• hospitalizovaných pacientov na Foniatrickom oddelení UNB
• pacientov odoslaných z ORL ambulancie Kliniky ORL a CHHaK LFUK a UNB
• pacientov z Foniatrickej ambulancie UNB
• novorodencov z Novorodeneckej kliniky UNB

Vyšetrovacie metódy:
• tónová audiometria
• vysokofrekvenčná audiometria
• slovná audiometria (pre deti, pre dospelých, test jednoslabičných slov)
• tympanometria
• vyšetrenie prahu strmienkového reflexu, decay test
• nadprahové testy
• vyšetrenie otoakustických emisií (TEOAE, DPOAE)
• vyšetrenie vo voľnom poli (tónová aj slovná audiometria) so sluchovou pomôckou (naslúchací aparát, kochleárny implantát)
• vyšetrenie kmeňových evokovaných potenciálov (BERA)
• vyšetrenie ustálených evokovaných potenciálov (ASSR)