Telefónny Zoznam

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc pracovňa 2052
MUDr. Tibor Barta, PhD. pracovňa 2793
Regina Hubková, sekretariát prednostu 2052
Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc. pracovňa 3755
Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. MPH 2810
Doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD. 2839
MUDr. Janka Antalová, PhD. 2796
MUDr. Peter Matulník 2839
MUDr. Ján Siváček 2839
MUDr. Zuzana Pospíšilová 2796
MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD. 2796
MUDr. Michal Rosoľanka 2839
MUDr. Alica Lužáková 2796
MUDr. Branislava Bercíková 2794
MUDr. Matej Babinec 2839
MUDr. Diana Ugorová 2794
MUDr. Zuzana Javorská 2798
MUDr. Henrieta Hajdúová 2798
PhDr. Žofia Frajková, PhD. 2798
Mgr. Martina Kukumbergová 2798
Recepcia ORL 0907 025 963
Všeobecná a príjmová ORL ambulancia 2449
Otologická, rinologická ambulancia pre choroby spánku a detská ORL ambulancia 2556
Onkologická ORL ambulancia, Ambulancia pre poruchy prehĺtania 2627
Onkologická ambulancia 2525
Audiometria 3753
Vestibulologická amb. 2784
Vrchná sestra, Petríková Alena 3258
Dokumentačná sestra, Kertészová Olívia 3257
Vyšetrovňa B 2787
Stanovište B 2791
Zákrokovňa, Heckel Veronika 2797
Vyšetrovňa A + stanovište A 2790
Operačná sála č. 7 2954
Inšpekčná izba sestier-operačné sály 2982
Kochleárne implantáty 3754