Ambulancia Prof. Profanta

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 127, Tel. 02 / 68672556

Personálne obsadenie:
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Jana Drabantová

Ambulantné hodiny:
Pondelok-piatok : 7:00 – 7:30
Utorok 13:00 – 15:30

Objednávanie: 
Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.