Otoneurologická ambulancia

Miesto:
UNB Antolská, ORL klinika, lôžková časť, 5. poschodie, č. dverí 501

Personálne obsadenie:
MUDr. Zuzana Pospíšilová
MUDr. Jana Antalová, PhD.
MUDr. Alica Lužáková
s. Andrea Clementisová
s. Dáša Grančičová

Ambulantné hodiny:
Pondelok-Piatok : 7:00 – 14:00 hod.

Objednávanie:
Pacienti na vyšetrenie musia byť objednaní.
Prosíme na objednanie volajte medzi 13,00-14,00 hod. na tel. : 02/68672784, alebo nás kontaktujte mailom
otoneurologia.unb@gmail.com.

Priebeh vyšetrenia:

Kompletné objektívne prístrojové vyšetrenie periférneho vestibulárneho aparátu trvá približne 2 hodiny a je zamerané na vyšetrenie jednotlivých častí rovnovážneho systému, podrobne nás informuje o možných poruchách jeho periférnej časti umiestnenej vo vnútornom uchu. Vysoko špecializované vyšetrenie sa vykonáva po odporučení ORL lekára alebo neurológa, ktorí primárne vyšetria pacienta s poruchou rovnováhy.

vHIT – (video head-impulse test / objektívny Halmagyiho test)

Video head impulse test je vyšetrenie vestibulo-okulárneho reflexu, ktoré umožňuje veľmi presne a rýchlo identifikovať poruchu lokalizovanú v polkruhovitých kanálikov vnútorného ucha alebo rovnovážnom nerve.
Používajú sa ľahké okuliare so zabudovanou infračervenou kamerou a akcelerometrom, ktoré dokážu snímať pohyby očí a hlavy počas rýchlych pohybov Vašej hlavy do strán v rozsahu 10-20 uhlových stupňov, ktoré vykonáva vyšetrujúci.

Počas vyšetrenia pacient sedí na stoličke, dôležitá je jeho spolupráca, snaha o fixáciu široko otvorených očí na bod umiestnený na stene pred pacientom. Komplikáciou prevedenia testu môže byť make-up/tetováž očí.

VEMP – (vestibulárne evokované myogénne potenciály)

VEMP sú evokované potenciály namerané zo svalov krku alebo okolia očí snímaných nalepenými povrchovými elektródami po zvukovom stimule. Informujú nás o funkcii otolitovej časti vnútorného ucha (utrikulu/sakulu) a rovnovážneho nervu.
Pacient má umiestnené viaceré elektródy v oblasti krku/okolia očí, cez slúchadlá dostáva zvukový stimul. Odpoveď sa zaznamenáva v polohe ležmo/sediac pri zdvíhaní/otáčaní hlavy do strán alebo sledovaní bodu očami, vďaka čomu pacient udržiava svalové napätie v daných oblastiach potrebné na záznam odpovede.

CVNG – (počítačová videonystagmografia)

Snímanie pohybu očí pomocou citlivej infračervenej kamery. Pohyby očí bývajú prítomné spontánne ako obraz nerovnováhy vestibulárneho systému pri jeho poškodení, alebo ich vyvolávame experimentálne po stimulácií rotáciou na kresle alebo kalorimetriou (tepelným stimulom vo zvukovode).

Pri kalorimetrii vyšetrujeme každé ucho dvakrát dráždením teplým (44°C) a studeným (27°C) vzduchom v polohe ležmo, čím získavame informáciu o funkcii horizontálneho polkruhovitého kanálika a hornej časti rovnovážneho nervu.

Polohové testy

Polohovými testami vyšetrujeme BPPV (benígne polohové paroxyzmálne vertigo).

BPPV je jednou z najčastejších príčin závratových stavov. Ide o náhle vzniknutý pocit rotácie vyvolaný zmenou polohy hlavy alebo tela, ktorý trvá do 1 minúty a pri rovnakej zmene polohy sa opakuje denne alebo viackrát denne. Môže byť sprevádzaný silnou nevoľnosťou až zvracaním, pri opakovných pohyboch môže pretrvávať pocit opitosti, ale samotná rotácia je vyvolaná zmenou polohy a trvá typicky do minúty.

V prípade pozitívneho polohového testu pacienta reponujeme pokračovaním polohových manévrov.