ORL ambulancie sú kvôli rekonštrukčným prácam dočasne premiestnené na 5.poschodie
(Klinika ORL a CHHaK) v nemocničnej časti UNB Antolská.
Telefónne linky ORL ambulancií sú počas rekonštrukcie nedostupné.
Recepcia ORL ambulancií má telefónne číslo 0907 025 963.

Komplexná Starostlivosť a Odborné Prístupy v Oblasti ORL

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

Vitajte na Klinike ORL LFUK a UNB, kde sa špecializujeme na otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, kombinujeme pokročilú klinickú prax s inovatívnym výskumom a poskytujeme vzdelávanie budúcim lekárom v srdci Bratislavy.

Ambulancie

Zobraziť Viac >

Výučba

Zobraziť Viac >

Informácie

Zobraziť Viac >

Kde nás nájdete?

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11,
851 07 Bratislava

Veda, výskum a ďalšie vzdelávanie

Granty

Inovácie cez granty v ORL.
Zobraziť Viac >

Publikácie

Naša práca v publikáciách.
Zobraziť Viac >

Štúdie

Výskum pre lepšiu prax.
Zobraziť Viac >

Kurzy

Kurzy a odborné podujatia.
Zobraziť Viac >