VZDELÁVACIE AKTIVITY V ROKU 2022/23:

12.-14.3.2023      24. Ročník BIENÁLE DISEKCIE SPÁNKOVEJ KOSTI (32 účastníkov)  

                               A CHIRURGIE STREDNÉHO UCHA (20 účastníkov)

                              zodpovedný prof. MUDr. Milan Profant, CSc. 

15. 3. 2023          XXIV. OTOLOGICKÝ DEŇ  (83 účastníkov)

                              zodpovedný prof. MUDr. Milan Profant, CSc. 

29.-30.9.2022     DYSFÁGIA WORKSHOP (21 účastníkov)

 zodpovedný doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

11.11.2022          Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií (16 účastníkov)

zodpovedný doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD.