Stránka venovaná vedeckej činnosti na I.ORL klinike LFUK, FN a SZU so zameraním na jej výstupy: prednášky a publikácie v jednotlivých rokoch, riešené grantové úlohy, zoznam doktorantov a tém, ktoré riešia.