Na týchto stránkach si návštevníci môžu prečítať správy o činnosti I. ORL kliniky LFUK, FN a SZU v jednotlivých rokoch: