Personálne obsadenie pracoviska:

lekári LFUK (5)

Prof. MUDr. Profant Milan, CSc. prednosta -Atestácia I.a II.stupňa z ORL+ CSc.
MUDr. Kabátová Zuzana,CSc. Atestácia I. a II.stupňa z ORL + CSc.
MUDr. Šebová Irina,CSc. Atestácia I. a II.stupňa z ORL + CSc.
MUDr. Tedla Miroslav Atestácia I.stupňa z ORL špecializačná skúška z ORL
MUDr. Nechojdomová Daniela bez atestácie ( v príprave na atestáciu)
MUDr. Jozef Hromada (odišiel po 3 týždňoch)

zdravotnícki pracovníci (lekári),atestácie (11)

MUDr. Barta Tibor, PhD., Prim. Atestácia I. a II. stupňa z ORL+ PhD
MUDr. Jäger Milan Atestácia I. a II.stupňa z ORL
MUDr. Matulník Peter Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Podivínsky Róbert Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Siváček Ján Atestácia I.stupňa z ORL a špecializačná skúška z ORL
MUDr. Zdražil Branislav Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Pospišilová Zuzana Atestácia I.stupňa z ORL t.č. na MD
MUDr. Horváthová Karin Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Rosoľanka Michal bez atestácie ( v príprave na atestáciu)

pracovníci SZU (2)

Doc.MUDr.Doležal Pavel,CSc. Atestácia I. a II.stupňa z ORL + CSc.
MUDr. Štefanička Patrik Atestácia I. a II.stupňa z ORL

počet atestovaných lekárov: 
zdravotnícki pracovníci: 8
školskí pracovníci: 4
pracovníci SZU: 2

počet neatestovaných lekárov (s predpokladaným termínom atestovania) – 2
počet CSc. (PhD) 5
z toho
zdravotnícki pracovníci: 1
školskí pracovníci: 3
pracovníci SZU: 1

počet docentov a profesorov – 2

SZP – 23 a PP – 4

SZP
Petríková Alena – vrchná sestra
Studená Eva -manažérka
Takácsová Iveta -dokumentačná sestra
Borovská Irena -ambulantná sestra
Schramová Gabriela – ambulantná sestra
Kvasková Jarmila – ambulantná sestra
Drabantová Jana – ambulantná sestra
Bonková Iveta – audiologická sestra
Vargová Mária – vestibulologická sestra
Vargovčíková Mária – audiometrická sestra

SZP : trojsmenná prevádzka:
Brúderová Renáta
Dobšovičová Mária
Hlavatá Oľga
Hradečná Jozefína
Ihringová Oliva
Kapušová Jitka
Kudelásová Andrea
Malacká Alena
Mayerová Ružena
Mrvová Silvia( t.č.MD)
Péková Silvia
Rajecová Nadija
Speváková Blažena
Svatošová Monika
Zalubelová Daniela
Zvirinská Alena

PP: 
Gyurcsiová Alžbeta
Molnárová Alžbeta
Sarkoziová Mária
Slobodová Helena
počet novoprijatých pracovníkov podľa kategórií : MUDr. Hromada Jozef – LFUK
Hlavatá Oľga – preložená 1.12.2005 z Oddelenia cievnej chirurgie

počet pracovníkov,ktorí rozviazali pracovný pomer podľa kategórií:
MUDr. Khalid Abadl – FNsP, MUDr.Lenka Buchelová a MUDr.Jozef Hromada – LFUK

Pedagogická činnosť v roku 2005 na I.ORL klinike

Letný semester 2004/2005 – 5.ročník všeob.lekárstva LFUK
Zamestnanci LFUK: – Dr. Buchelová ukončila pracovný pomer k 1.6.2005
Organizácia výučby: 
Prednášky: v 1.týždni výučby (12 hod) – prof. Profant, Dr.Kabátová, Dr. Šimko, Doc. Jakubíková
blokové stáže ( 4 dni ORL, 1 deň Foniatria, 2 dni detská ORL klinika): 11 týždňov
slovenskí študenti 5.ročníka:10 týždňov, t.j. 15 krúžkov (126 študentov)
angl.študenti V.roč.: 1 týždeň (7 študenti)
Na výučbe sa okrem odb.asistentov LF podieľali niektorí zamestnanci FN (prim. Šimko, Dr.Jäger – zmluvný vzťah s LFUK, za úhradu, Dr.Matulník, Dr. Zdražil, Dr. Siváček, Dr. Rosolanka, súhlas dekana LFUK na bezplatné učenie)
Počet študentov: 133 študentov

Zimný semester 2005/2006 – 5. ročník všeobecného lekárstva LFUK
Zamestnanci LFUK :
Zmeny: k 1.9.2004 nastúpil Dr.Tedla na študijný pobyt v USA, 3 týždne pracoval ako asistent Dr. Hromada (do 1.12.2005)
Na výučbe sa okrem odb.asistentov LF podieľali aj niektorí zamestnanci FN (prim.Šimko,CSc., Dr.Jäger – zmluvný vzťah s LFUK, za úhradu, Dr. Zdražil, Dr.Matulník a Dr. Siváček – súhlas dekana LFUK na bezplatné učenie) a SZU (Doc.Doležal, Dr.Štefanička – súhlas dekana LFUK na bezplatné učenie )
Organizácia výučby:
Prednášky: v 1.týždni výučby (12 hod) – prof. Profant, Dr. Kabátová, Doc. Jakubíková, Dr.Šimko
blokové stáže ( 4 dni ORL, 1 deň Foniatria, 2 dni detská ORL klinika) – 9 týždňov, 15 krúžkov, t.j. 143 študentov
Zimný semester 2005/2006 – 3. ročník ošetrovateľstva LFUK
Na ORL výučbe sa podieľali len zamestnanci LF
Prednášky: Dr.Kabátová, Dr. Šebová – 12 hod.
Semináre: každá skupina 2 dni po 5 hod. pod vedením asistenta LF
Počet študentov: 25

Pedagogická činnosť Katedry ORL SZU v r.2005

Demonštračný kurz v disekcii spánkovej kosti
Termín: 14.1. – 16.1.2005
Miesto konania: Bratislava
Počet účastníkov: 2
Vedúci školiteľ: Doc. MUDr.Pavel Doležal,CSc.

Kurz – Certifikovaná pracovná činnosť v audiometrii
Termín: 24.1. – 28.1.2005 – 24 účast. 3.10. – 7.10.2005 – 11 účasť
Vedúci školiteľ: Doc.MUDr.Pavel Doležal,CSc.

Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti – audiometria
Termín: 14.2. – 18.2.2005 – 3 účasť. 2 účasť.ORL klinika Ružinov
21.2. – 25.2.2005 – 3 účast. 2 účast. ORL Klinika Ružinov
28.2. – 4.3.2005 – 3 účast. 2 účast. ORL klinika Ružinov
7.3. – 11.3.2005 – 1 účast. 2 účast. ORL klinika Ružinov
7.3. – 18.3.2005 – 2 účast.
14.3. – 18.3.2005 – 1 účast. 2 účast. ORL klinika Ružinov
4.4. – 15.4.2005 – 1 účast.
18.4. – 22.4.2005 – 2 účast.
Vedúci školiteľ: Iveta Bonková, audiometrická sestra ORL kliniky
Jana Likavcová, audiometrická sestra ORL Kliniky Ružinov

ŠM pred kvalifikačnou skúškou z ORL
Termín: 29.3. – 20.5.2005 – 2 účast. 13.2. – 7.4.2005 – 3 účast.
Vedúci školiteľ: Doc. MUDr. Pavel Doležal,CSc.

ŠM vo foniatrii
Termín: 7.2. – 4.3.2005 – 3 účast. 3.10. – 28.10.2005 – 3 účast.
Vedúci školiteľ: MUDr. Ľubica Šuchová

ŠM v chirurgii stredného ucha

Termín: 14.3. – 18.3.2005 – 2 účast. 21.11. – 25.11.2005 – 1 účast.
Vedúci školiteľ: Doc. MUDr. Pavel Doležal,CSc.

ŠM v rekonštrukčnej chirurgii nosa
Termín: 7.3. – 11.3.2005 – 2 účast. 28.11. – 2.12.2005 – 1 účast.
Vedúci školiteľ: Doc. MUDr. Pavel Doležal,CSc.

ŠM v objektívnej audiometrii a vestibulometrii
Termín: 23.5. – 27.5.2005
Počet účastníkov: 2
Vedúci školiteľ: MUDr. Milan Jäger
Termíny a počet lekárov, ktorí absolvovali kvalifikačnú skúšku z ORL
16.5. – 17.5.2005 3 lekári
15.11. – 16.11.2005 4 lekári

Certifikovanú skúšku z odboru foniatria absolvovala 1 lekárka dňa 6.4.2005
Certifikovanú skúšku z audiometrie absolvovalo v dňoch 23.5. – 27.5.2005 21 zdravotných sestier

Publikačná a prednášková činnosť pracovníkov I.ORL kliniky LFUK, FNsP a SZU

Celkový počet publikácií 40
Celkový počet prednášok 75
Presný zoznam publikácií a prednášok v prílohe materiálu

Liečebná činnosť I.ORL kliniky

Počet hospitalizovaných pacientov:
Počas roku 2005 bolo na 41 lôžkach I. ORL kliniky a 2 lôžkach JIS hospitalizovaných 2.272 pacientov. Z toho bolo 1.721 hospitalizácií plánovaných, 524 bolo urgentných a 27 pacientov bolo na našu kliniku preložených z iných pracovísk. Hospitalizovaní pacienti strávili na lôžku 11.029 lôžkodní, čo je priemerná doba hospitalizácie 4,871 dňa.
Vekové zloženie pacientov bolo od 16 mesiacov (dieťa prijaté na kochleárnu implantáciu) až po 92 rokov (prehľad vekovej skladby je v tabuľke č.1).

Tab.č.1.

Prehľad hospitalizovaných pacientov v 2005 roku na I.ORL podľa veku
vek (roky)
muži
ženy
spolu
0- 17
42
41
83
18-30
317
355
672
31-40
160
129
289
41-50
215
155
370
51-60
345
145
490
61-70
166
64
230
71-80
68
38
106
81-90
22
9
31
91-100
1
1
spolu
1335
937
2272

b) Najväčšiu skupinu hospitalizovaných pacientov podľa diagnóz tvorili pacienti prijatí na plánované operácie pre chronické choroby hltana, hrtana, nosa , PND a uší – 1.199.
Z toho 450 pacientov bolo hospitalizovaných pre chronické choroby nosovej dutiny a PND, 525 pacientov pre chronické choroby hltana a hrtana. 180 pacientov pre chronické choroby uší, 18 pacientov pre vrodené chyby hltana a krku.
Ďalších 651 pacientov bolo hospitalizovaných pre rôzne druhy nádorov na hlave a krku (59 kožných nádorov vonkajšieho nosa a ušnice).
Druhú skupinu tvorili pacienti hospitalizovaní pre náhle zhoršenie zdravotného stavu- 20 pacientov pre vážne úrazy tvárovej časti lebky, 15 pre cudzie telesá v hltacích cestách, 35 pacientov je hospitalizovaných pre krvácanie, alebo inú komplikáciu po chirurgickom výkone. 82 pacientov bolo hospitalizovaných pre paratonzilárny absces, 9 pre dyspnoe. 19 pacientov sme hospitalizovali pre akútne vertigo, 8 pre Menierovu chorobu, 102 pacientov pre náhlu poruchu sluchu, alebo akútne zhoršenie chronickej poruchy sluchu, 5 pre tinnitus. 11 pacientov pre hlbokú krčnú infekciu, 3 pacientov pre akútnu mastoiditídu a 2 pre neutíchajúcu epistaxis.

c) Počas roku 2005 bola hlásená na našej klinike 1 nozokomiálna infekcia u pacienta pri väčšom chirurgickom zákroku na krku došlo k infekcii rany.

d) V roku 2005 zomrelo na I. ORL klinike 10 pacientov, všetko boli pacienti v terminálnom štádiu onkologickej choroby (karcinóm hltana a hrtana). 7 pacientov zomrelo v dôsledku metabolického rozvratu pri karcinomatóznej intoxikácii a 2 pacienti boli prijatí vo veľmi zlom stave pri pokročilom štádiu bližšie ešte nediagnostikovaného nádoru hlavy a krku. 1 pacient zomrel v dôsledku sepsy pri hnisavom rozpadovom procese krčných stavcov.

e) Z 2.272 hospitalizovaných pacientov bolo počas roku 2005 operovaných 2.179 pacientov. Z uvedených 2.179 pacientov bolo 244 výkonov u detí, ktoré boli hospitalizované na Detskej klinike. Po odrátaní tohto čísla je miera operovanosti našich pacientov 85,2% . U 2.179 operovaných pacientov bolo vykonaných 2.656 operačných výkonov, z toho 159 pacientov bolo operovaných pre akútne zhoršenie zdravia ako neodkladný stav.

Tab.č.2

Prehľad počtu operácií podľa druhu za rok 2005
ucho 260
nos 362
PND
214
hltan 779
hrtana a priedušnica 273
krk 102
slinné žľazy 32
endoskopie 152
iné 5
celkovo 2179

 

Bližšie rozdelenie typov operácií a ich počet je v tabuľke č.3.

Tab.č.3.

Prehľad počtu niektorých operácií podľa operačných výkonov v roku 2005
počet operovaných pacientov 2.179
celkový počet výkonov 2.656
rekonštrukčné operácie stredného ucha 79
sanačné výkony na strednom uchu 65
stapedotómie a revízie po stapedotomii 53
Septoplastiky 202
Septorinoplastiky 86
počet FESS 190
kochleárne implantácie 23
endoskopické adenotómie 188
Tonzilektómie 491
endolaryngické výkony 173
tracheotómie ako samostatný výkon 46
Laryngektómie 20
parciálne resekcie hrtana 12
krčné disekcie ako samostatné operácie 27
operácie nádorov hltana 42
exstirpácie tumorov krku 36
operácie hlbokých krčných infekcií 8
UPPP 12
endoskopické DCR 15
štítne žľazy 6
slinné zľazy 31
zlomeniny maxilofaciálneho skeletu 8
resekcie maxily 3
laser tonzilotómie 14

 

f) V roku 2005 bolo liečených na našej klinike 13 samoplatcov

g) Pri operáciách bolo implantovaných 23 kochleárnych implantátov (19 implantátov bolo zakúpených pre slovenských pacientov, 2 boli voperované samoplatcom, u 2 pacientov bola robená revízia), inzerovaných 44 pistonov, 8 TORPov, inzerovaných 8 stipúl. Pri rekonštrukčných operáciach na skelete tvárovej časti lebky bola 20-krát použitá titánová minidlaha a titánové skrutky. Do slzných ciest bolo vložených 5 udržiavačov priechodnosti.

h) Priemerná ošetrovacia doba hospitalizovaných pacientov za celý rok 2005 bola 4,87 dňa (odporúčaná podľa MZ SR je 5,5 dňa). Väčšina pacientov hospitalizovaných za účelom plánovaných chirurgických výkonov strávila na našej klinike 2-3 dni. Tento nižší ošetrovací čas je však výrazne ovplyvnený výrazne dlhšími pobytmi pacientov s onkologickými chorobami, ktorí absolvujú u nás aj niekoľko mesačnú liečbu (chirurgická liečba a rádioterapia). Vzhľadom nato, že štandardne obsadzujeme 41 lôžok, obložnosť pri 11.086 lôžkodňoch bola 74,07% .

6. Financovanie a sponzori

Podľa dostupných údajov zo zúčtovacích dokladov (Xanta) bolo fakturovaných poisťovniam 2.624 ukončených hospitalizácií (rozdiel v číslach je pravdepodobne spôsobený dofakturovaním pacientov z roku 2004). Podrobné čísla obsahuje tabuľka č.4.

Tab. č.4

Počet ukončených hospitalizácií a výnosy od poisťovní 2005
poisťovňa
počet ukončenených hospitalizácií
cena hospitalizácie
platba
ŠZM+lieky
VšZP
1670
11317.-
18899390.-
Spoločná
489
8927.-
4365303.-
Apollo
283
10425.-
2950275.-
Dôvera
153
9109.-
1393677.-
Sidéria
26
8927.-
232102.-
Samoplat
3
Spolu
2624
27840747.-
17658700.-

Z uvedeného vyplýva, že výnosy z práce oddelenie v roku 2005 boli 27.840.747.-Sk, výnosy z práce ambulancií boli 6.657.583.-Sk. K výnosom za hospitalizácie treba pripočítať 426.200.-Sk (platiaci pacienti 50.-Sk za deň) a 155.280.-Sk (platiaci 20.-Sk) (nepoznáme výnosy od samoplatcov).
Výnosy I. ORL kliniky podľa dostupných informácií z informačného systému (Xanta) boli v roku 2005 spolu vo výške 35.079.810.-Sk. Do výnosov I.ORL kliniky sa vôbec nezapočítavajú deti, ktoré sú operované na našej klinike a organizačne sú pacientmi Detskej kliniky.
Limity na lieky pre oddelenie, ambulanciu a operačné sály boli stanované vo výške 1.440.000.-Sk (120.000.-Sk/mesiac). Reálne sa čerpali prostriedky na lieky spotrebované na oddelení, ambulancii a operačných sálach vo výške 1.433.045,42.- Sk.
Limit na ŠZM bol pre oddelenie, ambulanciu a operačné sály stanovený vo výške 780.000.-Sk (65.000.-Sk/mesiac). Reálne bolo vykázané čerpanie vo výške 15.949.828,90.-Sk. V tejto sume je zarátaná aj cena za zvlášť hradený ŠZM- kochleárne implantáty, ktoré poisťovne uhrádzajú zvlášť.
Pokiaľ by sme prepočítali výšku nákladov na lieky a ŠZM na počet hospitalizovaných pacientov (nerátame 17.321 ambulantne ošetrených pacientov), tak na jedného pacienta pripadajú náklady ŠZM a liekov vo výške 7.020,17.-Sk. Vzhľadom na štruktúru našich pacientov (vysoký podiel vážne chorých onkologických pacientov ) a škálu naších výkonov (prístrojovo a na špeciálne inštrumentárium náročné), sú podľa nášho názoru uvedené náklady na hranici rentability a neustále spôsobujú prekročenie stanovených limitov na lieky a ŠZM. Okrem toho v súčasnosti nemáme k dispozícii celkové prehľady nákladov na mzdy a odovody, ostatné prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné, upratovanie a pod.), preto nie je možné tento rok presne vypočítať celkové hospodárenie na klinike. Možno však aj pri nízkej cene práce zdravotníckeho personálu a zohľadnení nákladov na celkovú anestéziu odhadnúť, že s poisťovňami zmluvne dohodnuté ceny za hospitalizovaných a ambulantne ošetrených pacientov reálne neodrážajú vynaložené náklady a neumožňujú tým pracovať rentabilne. Sponzori

Sponzori väčšinou formou vecných darov darovali klinike počítače a tlačiarne, darovacie zmluvy boli riadne evidované vedením nemocnice.
8. V priebehu roku 2005 prebehli 3 kontroly revíznymi lekármi zdravotných poisťovní, ktoré boli zamerané na vedenie dokumentácie a na odôvodnenosť hospitalizácií. Pri kontrole neboli nájdené žiadne významnejšie nedostatky vo vedení chorobopisov. Boli však dohodnuté isté postupy pri vykazovaní najmä menších chirurgických výkonov a pravidlá pri neuskutočnení plánovaných výkonov. Závery boli postúpené vedeniu nemocnice.
9. V priebehu roku 2005 ošetrili ambulancie našej kliniky 17.321 pacientov, ktorí vykonali 21.822 návštev. Sú to pacienti ošetrení 2 všeobecnými ORL ambulanciami a špecializovanými ambulanciami (zameranie v správach jednotlivých ambulancií).

Tab. č.5 Činnosť ambulancií I.ORL kliniky FNsP,LFUK a SZU v roku 2005

ambulancia Lekár počet návštev počet pacientov počet výkonov body výnos v Sk výnos z pac
AORL1 Matulník 1.592 1.155 5.378 976.585 399.034 345,5
AORL4 Siváček 1.756 1.392 7.828 1.408.040 563.481,9 404,8
AORL5 Profant 1.827 1.422 7.147 1.337.181 534.854 376,1
AORL7 Barta 1.285 961 7.169 1.213.080 487.065,6 506,8
AORL9 Doležal 599 377 1.492 343.760 137.504 364,7
AORL11 Kabátová 4.771 4.245 118.863 2.719.950 1.088.226 256,35
AORL14 Podivínsky 3.645 2.920 17.630 3.307.112 1.300.141 445,25
AORL15 Zdražil 1.360 1.093 6.225 1.077.100 434.421 397,45
AORL16 Štefanička 1.210 655 3.008 833.880 333.831 509,66
AORL17 Tedla 691 563 2.078 477.025 190.810 338,9
AORL19 Buchelová 380 399 1.383 222.175 88.870 22,73
AORL20 Šebová 1.276 837 3.968 1.009.605 4.03.984,9 482,65
AORL10 Jäger 1.430 1302 4.441 1.738.400 695.360 534,07
21.822 17.321 186.610 16.663.893 6.657.583.- 398,84

ORL ambulancia všeobecná 
Rok 2005 Problémy a návrhy riešenia.
1. Najväčším problémom je zvládať objem pacientov v predpoludňajších hodinách, kedy nestačí kapacita čakárne. Miešanie pacientov a nespokojnosť.
2. Na ambulanciách je nedostatočný počet nástrojov.
3. Vhodné celoročné plánovanie dovoleniek sestier, aby nemuseli čerpať dovolenku na poslednú chvílu. Pre 2 sestry je v niektoré dni zvládnuť všetky ambulancie veľmi ťažké.
Návrhy: 1. Doplniť všetky nástroje podľa návrhov, ktoré sme už podali.
2. Objednať na koaguláciu Erbe guličkové elektródy na monopolar / máme len jednu/.
3. Objednať aj kábel na bipolárnu koaguláciu a pinzety.
4. Objednať 2 zdroje svetla a detský fibroskop.
5. Rigidný fibroskop a otoskop s baterkovým zdrojom svetla na konziliárne vyšetrenia pacientov.
6. Jednu novú tlačiareň
7. 1ks ladičku
8. Plánovať 8 vyšetrovacích boxov 9. Kufrík na konziliárne vyšetrenia
10. Baterka s akumulátorovymi baterkami na dobíjanie
11. Ventilátor eventuálne klimatizácia do čakárne

Správa o činnosti na onkologickom úseku I.ORL kliniky za rok 2005

Vo všeobecnosti sa podmienky pre prácu na onkologickom úseku oproti minulému roku výraznejšie nezmenili. Onkologickí pacienti prichádzajú väčšinou v pokročilých štádiách choroby, pri objednávaní na výkony sú pre nich relatívne dlhé objednávacie termíny. Operujeme často rozsiahle nádory s nepriaznivou prognózou, pričom náročnejšie rekonštrukcie tkanív po odstránení nádorov sa nám zatiaľ nedarí robiť s dostatočne úspešným výsledkom. Rovnako je veľmi ťažko dostupná možnosť peroperačnej biopsie (vzorky voziť sanitkou do nemocnice v Ružinove a pomerne dlho čakať nad otvoreným pacientom na výsledok (30min-1 hod), čo považujem za jeden z limitujúcich faktorov kvality našich resekčných línií. Potešiteľné je, že vieme vhodným pacientom resekovať hlavne hrtanové nádory pomocou laseru a zachovať tak pacientovi hrtan.
Našu chirurgickú kapacitu značne blokuje nutnosť mať hospitalizovaných ORL onkologických pacientov, ktorí chodia na ožarovanie. Podávanie konkomitantnej rádio-chemoterapie nie je u pacienta hospitalizovaného na našej klinike možné. Rozvíjame síce orgán zachovávajúci protokol u pacientov s resekabilnými nádormi hrtana, narážame však v praxi na zložité podmienky na sledovanie týchto pacientov, napr. tým, ktorí majú dostať liečbu v rajóne. V onkologickej ambulancii sa robí lepšie, keď je tam len jeden lekár a jedna sestra. Vzhľadom na to, že nevieme objednávať pacientov v súčasnom systéme práce, stále ostáva ako problém dlhá doba čakania, kedy sa pacient dostane na radu.
Spolu sme vyšetrili 3.699 pacientov, z toho 2.105 onkologických pacientov.

Správa o činnosti audiologického úseku na I.ORL klinike v roku 2005

Personálne obsadenie:
MUDr.Z.Kabátová,CSc.
Audiometrické sestry:
Iveta Bonková
Mária Vargovčíková

V prípade rozšírenia vyšetrovacích metód je potrebná ešte 1 audiometrická sestra.
Počty vyšetrených pacientov a počty vyšetrení v jednotlivých mesiacoch
Počet pacientov: 7.668; Počet vyšetrení: 11.607; Počet konziliárnych vyšetrení: 777
Prístrojové vybavenie:
Aktuálne sa používajú nasledovné prístroje:
– klinický audiometer Interacoustic AC 40 – 2ks
– klinicky audiometer Maico
– klinický impedancemeter Interacousic AZ 26 – dlhodobo pokazený
– tympanometer Interacoustic 2ks
– analyzátor OAE ILO 92 , ILO 88
– CD prehrávače – 3ks
Nepoužívajú sa audiometre MA 32, MA 30 – 4ks – potrebné vyradiť
Na kompletnú diagnostiku porúch sluchu u malých detí je potrebné zakúpiť prístroj na vyšetrenie SSEP, viac mesiacov v celej Bratislave nefungovala BERA, SSEP.
V budúcnosti je potrebné pamätať na to, že používané prístroje sú t.č. staršie ako 8 rokov, bude potrebné ich obnoviť.

Správa o činnosti v otoneurologickej ambulancii I.ORL kliniky FNsP Petržalka

Personálne obsadenie
MUDr. Milan Jäger (na 0,5 úväzok) 8.30 do 12.30 hodiny
Mária Vargová (1,0 úväzok)

Prístrojové vybavenie:
– prístroj Amplaid 12 – Madsen (zakúpený nadáciou Sluch ako dar pred 10 rokmi)
používa sa na vyšetrenie elektrických periférnych i mozgových odpovedí sluchového systému na zvukový stimul. (t.č. 1 mesiac nefunguje)
– PC videonystagmografický prístroj s videoprojektorom firmy Hortmann a rotačné kreslo firmy Hortmann používa sa na hodnotenie funkcie rovnovážneho aparátu (inštalované 5rokov, naplno využívané je 27 mesiacov)
– stabilometrický prístroj
Výkony za rok 2005
PC videonystagmografické vyšetrenie sme urobili u 589 ambulantných pacientov (výkony zaplatené poisťovňou) a u 59 hospitalizovaných pacientov (nezaplatené, lebo nie sú v SVALZ).
Vyšetrenie sluchových kmeňových akustických potenciálov bolo urobené u 595 ambulantných pacientov (zaplatené) a u 66 hospitalizovaných pacientov (nezaplatené, nie sú v SVALZ)
Stabilometrické vyšetrenie urobené u ambulantných 30 pacientov (výkon zaplatený)

Požiadavky:
zakúpenie nového multifunkčného audiologického prístroja schopného vyšetrovať EcochG, BAEP, CAEP, SSEP, VEMP na sfunkčnenie t.č. pokazeného stroja treba nutne zakúpiť nové slúchadla, premosťujúce káble pre predzosilňovač, káble na pripojenie pacienta k predzosilňovaču (jednorázové elektródy, viacnásobné trvalé elektródy a káble k jednorázovým elektródam, elektrolytovú pastu a papier do tlačiarne).
V blízkej budúcnosti by sme mali jednoznačne zaradiť medzi audiovyšetrenia na klinike vyšetrenia ako:
– hodnotenie P300 vlny (CAEP), EcochG, VEMP a SSEP
Nutné zakúpiť:
– kartotečné skrinky alebo vstavanú skriňu s možnosťou kartotéky a úložného priestoru pre náhradné diely
– nové vyšetrovacie lôžko pre pacienta (doterajšie je tvrdé ako drevená doska a pacienti nedokážu na ňom pokojne ležať, čo je dôležitou podmienkou pre úspešné vyšetrovanie, ak by lôžko nebolo možné, tak aspoň hrubší mäkký molitan v povlaku, ktorý by sa položil na staré lôžko).
– tlačiareň k CVNG
– počítač a softwar subjektívnej vertikály za účelom ohodnotenia otolitovej funkcie
– elektronystagmografickú hlavicu k rotačnému kreslu, aby sa dali vyšetrovať aj nespolupracujúci pacienti a hlavne deti, u ktorých sú problémy s registráciou pohybov očí pomocou videokamery
– vibračný stimulátor na mastoid, ktorým sa podráždi vestibulárny aparát rýchlo a efektne a periférna funkcia by sa mohla hodnotiť dvoma spôsobmi (termizáciou a vibráciou)

Jedno kompletné audiovestibulové vyšetrenie spolu s vyhodnotením CVNG a audiometrických výsledkov trvá asi 2,5 hodiny, preto na tunajšej ambulancii sme schopní maximálne za 1 deň vyšetriť 4 pacientov, niekedy pri paralelnom vyšetrení aj 5-6 pacientov, ale nie kompletne (Audio + vestibulárne vyšetrenie). Zo štatistiky vyplýva, že jednoznačne výhodné pre ambulanciu je vyšetrovať ambulantných pacientov, keďže počet bodov za vyšetrenie CVNG a BAEP sa pohybuje okolo 2500 bodov, t.j. za rok je to približne 1,5 mil bodov , tj. asi 500 000 Sk. Ak by vyšetrenia boli zaradené aj do SVALZ, tak by ambulancia mohla vyrobiť o 50 000 i viac SK, inák vyjadrené, asi 1/10 vyšetrení je nezaplatená priamo. Zo štatistiky vyplýva tiež, že by sa malo opäť prehodnotiť zaradenie CVNG, BAEP, stabilometrie a iných špeciálnych testov v audiovestibulovej oblasti. Na uváženie ešte ostáva zakúpenie prístroja na regeneráciu funkcie labyrintu, povrchový laser 635 – 830um, ktorý sa využíva pri liečbe tinnitu periférneho pôvodu.
Pre Otoneurologický úsek je nevyhnutné vychovať nového odborníka a zaradiť ho do systematickej práce na tomto úseku

Činnosť Rinologickej ambulancie a Ambulancie pre habituálne chrápanie a poruchy dýchania počas spánku za rok 2005

Personálne vybavenie 
MUDr. Tibor Barta, PhD.
sestra Jana Drabantová
Ambulantné hodiny: každý pondelok od 8,30 do 14,30 hod.
Ambulancia plní funkciu vysoko špecializovanej konzultačnej klinickej ambulancie so zameraním na pacientov s chorobami nosa, prínosových dutín, prednej bázy lebky, po úrazovými stavmi v oblasti tváre, s chorobami slzných ciest a očnice. Zároveň poskytuje konzultácie pacientom s poruchami dýchania počas spánku a s chrápaním. Pacienti sú odosielaní najmä obvodnými ORL lekármi, všeobecnými lekármi, ale aj špecialistami iných okrajových medicínskych odborov- alergológ, pneumológ, neurológ, oftalmológ, neurochirurg a pod.
Ťažiskovou činnosťou ambulancie je diferenciálna diagnostika najmä chronických chorôb nosa a prínosových dutín (alergickej a nealergickej rinitídy a rinosinusitídy, polypózy, diagnostika vrodených a získaných anatomických odchýlok v nose, ASA syndróm, AIAR, tumory nosovej dutiny a PND a pod.). Sú tu konzultovaní pacienti pred plánovanými funkčno-estetickými zákrokmi na vonkajšom nose a pacienti pre choroby slzníka a slzných ciest ako aj chorobami očnice (orbitopatie).Na ambulancii sú konzultovaní a kontrolovaní pacienti s nádormi nosovej dutiny, PND a prednej bázy lebečnej.
Druhú veľkú skupinu pacientov tejto ambulancie tvoria pacienti s habituálnym chápaním a sleep apnoe syndrómom (SAS), u ktorých sa realizujú vyšetrenia na ozrejmenie možných príčin týchto ťažkostí s cieľom chirurgickej liečby.
Okrem toho sa na ambulancii realizujú kontroly po funkčnej endoskopickej endonazálnej chirurgii (FESS), po funkčnej a estetickej septorinoplastike a pacientov po chirurgickej liečbe chrápania a SAS. Ambulancia vedie dispenzár operovaných pacientov s chronickými chorobami, ktoré si vyžadujú pravidelné sledovanie so zámerom prevencie recidívy choroby.
V roku 2005 bolo na ambulancii počas 1.285 návštev vyšetrených 1.235 pacientov. Pri týchto návštevách bolo realizovaných 7.169 výkonov a fakturovaných 1.213.080 bodov v hodnote 487.065,6 .- Sk

Chýbajúce vybavenie: 
– zdroj studeného svetla, svetlovedúci kábel na endoskopické vyšetrenie, vyšetrovacia rigídna optika 0 st.
– objektívneho vyšetrenia priechodnosti nosa- akustická rinometria,
– objektívneho vyšetrenia čuchu- olfaktometria- evokované čuchové potenciály,
– vyšetrovací stolík, resp. vyšetrovací box
– koagulačný prístroj
– doplniť základné inštrumentárium

Odborné semináre
 /celoústavné, celooddielenské, konferencie domáce/ :
BOS: Bratislavský ORL seminár, každý posledný piatok v mesiaci
Bienále disekcie spánkovej kosti (organizovala naša klinika a košická klinika v Košiciach) Vzdelávacie akcie organizované ORL katedrou SZU (pozri správa) 

Zahraničné študijné pobyty,účasť na kongresoch v zahraničí: Profesor Profant bol v roku 2005 pozvaný na chirurgické výkony v strednom uchu na nasledovné pracoviská: Univ. ORL klinika Riga (Lotyšsko), Neurootologické oddelenie, Neurochirurgický inštitút Burdenko, Moskva (Rusko), Univ. ORL klinika Kiev (Ukraina), Univ. ORL klinika Kaunas (Litva), ORL klinika v Alma Ate (Kazachstan). Nadštandarné vzťahy sú s: ORL klinika Freiburg (Nemecko), ORL klinika Budapešť (Maďarsko), ORL klinika Praha Motol (Česká republika), ORL klinika Hannover (Nemecko), Centrum sluchu a porúch reči Varšava (Poľsko), ORL klinika Zagreb (Chorvátsko).
Naše pracovisko navštívil prof.Friedrich z Grazu, ktorý nám pomáhal zaviesť novú chirurgickú metódu, medializáciu ochrnutej hlasivky implantovanou protézkou. MUDr.Miroslav Tedla sa zúčastnil na dlhodobom štúdijnom pobyte na ORL klinike v Pittsburghu (USA).
MUDr.Patrik Štefanička získal grant na účasť na Medzinárodnom kongrese chirurgie bázy lebky, Fulda Nemecko.
MUD.Branislav Zdražil sa zúčastnil na Kurze disekcie spánkovej kosti a chirurgie spánkovej kosti v Hannoveri, Nemecko. Náklady na účasť boli hradené z prostriedkov EUFOS.
Prof.Profant je členom výkonného výbru IFOS (Medzinárodná Federácia ORL spoločností) a EUFOS (Európska Federácia ORL spoločností)
Prof.Profant a Doc.Doležal sú aktívnymi členmi UEMS-ORL, organizácie EU na unifikáciu postgraduálneho šúdia v ORL.
Výskumné úlohy a ich výsledky (Grant Phare atď.):
Uvedené dve grantové úlohy boli ukončené záverečnou správou v decembri 2005
Možnosti endoskopických chirurgických výkonov pri karcinóme hrtana
VEGA Grant 1/0538/03, vedúci projektu: Prof.MUDr.Milan Profant, CSc.

Celoplošný skríning sluchu novorodencov pomocou OAE

VEGA Grant 1/0542/03, vedúca projektu MUDr.Zuzana Kabátová, CSc.
10. Ostatné
Neodkladné prístrojové problémy (prístroje, nástroje, ktoré treba bezprostredne zakúpiť na kliniku)
Prístroj na objektívne vyšetrenie sluchu (SSEP)
Tympanometer
Nástrojové dovybavenie ambulancií
Operačný mikroskop
Vyšetrovacie boxy na ambulantný úsek
Pediatrický fibroendoskop (hrtan, nosohltan)
Akustická rinometria
Vysavače 2ks na operačný trakt
Skríningový A-BERA prístroj
Náhradné a doplňujúce súčiastky pre vestibulometriu
2ks počítače s tlačiarňou
Koncepčné prístrojové vybavenie (prístroje, nástroje, ktoré treba zakúpiť v horizonte 1-2 rokov)
Neuronavigácia pre operácie bázy lebky
Monitoring hlavových nervov
Endoskopická veža pre endonazálne operácie
Ušné mikrovŕtačky
Operačný mikroskop
Operačný stôl
Operačná lampa
Audiometer

Prevádzkové problémy

Zúženým hrdlom pracoviska, ktoré bráni väčšiemu obratu pacientov a tým aj vyšším výnosom, je operačný trakt. Nedostatočný operačný čas, čakanie medzi operáciam, dospávanie pacientov, komunikácia a prevádzka s JIS sú najvážnejšími problémami, ktorým treba venovať koncepčnú pozornosť a starostlivosť.

ORL klinika potrebuje nevyhnutne tretiu plnohodnotnú sálu. Riešenie vidím v dostavaní komplexu operačných sál, pretože obdobné problémy majú aj iné chirurgické pracoviská a navyše boli do pracoviska Petržalka delimitované viaceré chirurgické odbory bez rozšírenia kapacít KOSu, ARO odd. a JIS.

Je nevyhnutné: Doplniť prístrojovo a personálne dospávacie izby KOSu a rozšíriť ich kapacity na počet operačných sál.
Nemocnica vyžaduje bezprostredne 6-8 operačných sál na rozšírenie chirurgických kapacít.
Adekvátne treba rozšíriť personálne, technicky a priestorovo oddelenie ARO a rovnako oddelenie JIS.
Z iných koncepčných ekonomických záležitosti nás zaujíma otázka vnútronemocničného zúčtovania mnohých činností (poskytovanie konziliárnych služieb, výkonov pre iné pracoviska FKSP Bratislava nie sú hradené poisťovňami, znamenajú však personálne a iné náklady) . Vzájomné započítavanie týchto služieb možno aj zníži niekedy paušálne požadované konzíliá.

Ďalším problémom je hospitalizácia detí na Detskej klinike na naše odporučenie s našou diagnózou a ich operovanie na našich sálach našimi lekármi. Výnosy za týchto pacientov sa vôbec neobjavia v hospodárení našej kliniky, ale náklady na ich liečbu sú plne hradené z rozpočtu ORL na KOSe.

Žiadúce by bolo urýchlene riešiť napojenie polikliniky na jestvujúcu sieť potrubnej pošty , čím by sa minimalizovalo dnešné fyzické prenášanie materiálu a niektorých výsledkov, čo zbytočne zaťažuje personál s inými povinnosťami (kultivačné vyšetrenia, excízne vzorky, ampulky s odobratou krvou, rádiodiagnostika). Veľmi by sme privítali napojenie informačného systému Xanta na pracovisko Patologickej anatómie, čím by sa výrazne uľahčila a urýchlila práca s výsledkami histopatologických vyšetrení.
Taktiež považujeme za dôležité riešiť požiadavku denného stacionára pre pacientov liečených infúznou liečbou pre náhle poruchy sluchu, či rovnováhy. V neposlednom rade by bolo vhodné pri dohodovaní cien za hospitalizáciu zohľadniť aj ceny za liečbu onkologických pacientov, ktorí veľmi zaťažujú ekonomiku kliniky. Ich liečba je nepomerne drahšia, práca s nimi náročnejšia aj pre personál. Je nutné doriešiť aj problém s pacientmi s onkologickými chorobami liečenými nechirurgicky (RAT). Extrémne vyťažujú naše lôžkové kapacity, pričom poskytujeme iba hotelové služby. Zároveň treba koncepčne v spolupráci s mestom a s krajom riešiť aj problém pacientov v terminálnom štádiu onkologickej ORL choroby. Naše kapacity nie sú na takéto služby nastavené.