Úvod: Othematóm, alebo hematóm ušnice znamená výron krvi medzi ochrupku a chrupku ušnice.

Vznik: Othematóm vzniká pri úrazoch ušnice. Vtedy dochádza k posunutiu ochrupky, t.j. blanky, ktorá vyživuje chrupku, voči chrupke. Pri tomto posune dôjde k poškodeniu ciev ochrupky a tým ku krvácaniu do tohto priestoru. Najčastejšie vzniká othematóm pri úrazoch, pri ktorých pôsobí sila na ušnicu plocho, napr. pri športe, pri nosení bremien na pleci, pri tupých úderoch na prednú stranu ušnice.

Príznaky: Pri poranení ušnice vzniká bolesť, tá ale rýchlo vymizne. Na prednej strane ušnice sa objaví vyklenutie. Koža nad vyklenutím je napätá, lesklá, hladká. Kontúry ušnice sa strácajú. Pacient inak nemá iné ťažkosti. Ak sa úraz komplikuje zápalom, ušnica bolí, koža je napätá, červená, na pohmat bolestivá a teplá. Pri samotnom othematóme nedochádza k poruche sluchu.

(www.mediscan.co.uk) (www.mediscan.co.uk) (www.visualsunlimited.com)

Vyšetrenie: Diagnózu možno určiť už pri základnom ORL vyšetrení. Väčšinou nie je treba robiť žiadne doplnkové vyšetrenia.

Liečba: Malé nekomplikované othematómy sa môžu zresorbovať tak, že po nich nezostanú na ušnici žiadne zmeny. Väčšie je treba chirurgicky ošetriť. Samotné nabodnutie othematómu a odsatie injekčnou striekačkou nestačí. Krvácania do tohto priestoru má tendenciu opakovať sa, preto treba liečiť othematóm narezaním ušnice v mieste vyklenutia a odstránením čerstvej, alebo už aj zrazenej krvi. Pri starších othematómoch treba odstrániť aj všetky zmenené tkanivá z tohto priestoru. Ošetrenie sa väčšinou robí priamo na ambulancii, pri starších, alebo komplikovaných othematómoch na operačnej sále v lokálnom znecitlivení. Po ošetrení sa ucho obviaže elastickým obväzom, aby sa ochrupka v mieste krvácania pritlačila k chrupke a krvácanie sa už neopakovalo. Pri opakovaných othematómoch sa musí niekedy odstrániť v mieste othematómu chrupka, čím sa zabráni ďalším krvácaniam.

Prognóza: Ak sa othematóm lieči včas po úraze, výsledky liečby sú dobré. Pri opakovaných krvácaniach, pri neskorom ošetrení, alebo pri komplikovanom othematóme, napr. zápalom, môže dochádzať k jazvovateniu neodstránenej krvi a vytvára sa tzv. karfiólové ucho.


„karfiólové ucho“ (www.dentalresource.org)

MUDr. Zdražil Branislav