Vrodené poruchy sluchu aj poruchy získané v dôsledku chorôb uší sú staré ako ľudstvo samo a podobne je stará aj snaha o aspoň čiastočnú nápravu. Prvými pomôckami na zlepšenie počutia boli kravské rohy, alebo lieviky, ktoré koncentrovali zvukový tlak z väčšej plochy na menšiu, čím zosilnili prichádzajúci zvuk. Zosilnenie však bolo veľmi nedostatočné len asi o 5dB. Tieto pomôcky sa používali prakticky do konca 19. storočia.
Prvý elektronický zosilňovač zvukov privádzaných do zvukovodu použil Graham Bell, vynálezca telefónu v roku 1876. V štyridsiatych rokoch 20. storočia objav tranzistoru výrazne zlepšil kvalitu načúvacích prístrojov.

Typy naslúchadiel podľa spôsobu aplikácie
• Neimplantované – pozostávajú z vlastného naslúchadla a ušnej tvarovky, ktoré sa dajú z ucha odstrániť.
• Implantované – kochleárne a kmeňové implantáty, BAHA, naslúchadlá implantované do stredného ucha.

Neimplantované naslúchadlá

V súčasnej dobe sa používajú tri základné typy naslúchadiel, vzhľadom na spôsob premeny a zosilnenia zvuku, čiže mechanickej energie na elektromagnetickú a naopak.

1. podľa spôsobu úpravy vstupného zvukového signálu
ANALÓGOVÉ – superminiatúrne zosilňovače zvuku
zloženie: MIKROFÓN sníma zvuk a mení ho na elektrický signál; ZOSILŇOVAČ zvyšuje energiu signálu; systém K-amp – zosilňuje viac slabé zvuky; FILTRE- ich nastavením môžeme upraviť hlboké, alebo vysoké frekvencie- starší ľudia potrebujú obmedziť hlboké a zosilniť rečové frekvencie – 1-2 kHz; REPRODUKTOR mení elektrické signály na zvukové; UŠNÁ KONCOVKA – utesňuje zvukovod aby nenastala spätná väzba
na zlepšenie kvality vnímaného zvuku analógové NP obsahujú TELEFÓNNU CIEVKU; AGC – automatické obmedzenie zisku; PC – obmedzenie výstupu; AUDIOVSTUP – spojenie priamo s televízorom, rádiom.

ANALÓGOVÉ- DIGITÁLNE NASTAVOVANÉ

DIGITÁLNE– miniatúrny počítač vo vnútri riadi výstupný zvukový signál podľa sluchu užívateľa a zvukového pozadia okolitého prostredia – najkvalitnejšie, najdrahšie.

2. Podľa vonkajšieho vzhľadu rozoznávame naslúchadlá:
vreckové – reproduktor je uložený vo vchode do zvukovodu a je spojený s prístrojom káblikom.
závesné – prístroj zavesený za uchom, spojený hadičkou z umelej hmoty s ušnou tvarovkou vo vonkajšom zvukovode.
okuliarové – prístroj je umiestnený v ramienku okuliarov- 2 typy
pre kostné vedenie- kostný vibrátor pre vzdušné vedenie- spojený s individuálnou ušnou tvárnicou. zvukovodové – celé naslúchadlo je uložené vo vonkajšom zvukovode, najmenšie z nich sú vnútrokanálové, tzv. CIC.
Na Slovensku sa v prevážnej väčšine prípadov používajú neimplantované naslúchadlá závesné, v posledných dvoch rokoch stúpa počet zvukovodových, v EU je ich prevaha.

Implantované prístroje

Kochleárne a kmeňové implantáty– bližší popis v Slovenskom centre kochleárnej implantácie www.scki.sk
BAHA Bone– anchored h.a.- na kostné vedenie- použitie- najčastejšie pri vrodenom alebo získanom čiastočnom alebo úplnom uzávere vonkajšieho zvukovdu, pri chronickom zápale stredného ucha s pretrvávajúcim výtokom z ucha- princíp- kostný vibrátor je napevno ukotvený v hlávkovom výbežku.
Výhoda– u menších detí nie je potrebná čelenka na upevnenie kostného vibrátora, je menej nápadný.
Nevýhoda– reakcie kože a podkožného tkaniva na titanový čap na ktorom je vibrátor upevnený, operácia je podmienená určitou hrúbkou spánkovej kosti- nie je vhodná pre veľmi malé deti u ktorých je príliš tenká spánková kosť.
Naslúchadlá implantované do stredného ucha
Výhoda– voľný vonkajší zvukovod- akustický signál je bez spätnej väzby, možnosti kúpania, plávania s naslúchadlom.
Nevýhoda– nutnosť operačného zákroku.
Piezoelektrické– Elektrický signál vstupuje do piezoelektrického kryštálu, ktorý mení objem a produkuje vibračný signál
nevýhoda- výstupný signál je úmerný veľkosti kryštálu – porucha sluchu straty do 60dB ako vnútrokanálové naslúchadlo. Vo svete sa používa napr.TICA systém – mikrofón je implantovaný pod kožou vonkajšieho zvukovodu blízko blany bubienka .Digitálny procesor – pod kožou hlávkového výbežku, kryštál je na tele nákovky.
 (Vibrant Soundbridge: Propagačný materiál firmy MEDEL)

Elektromagnetické– elektrický signál prichádza do cievky, mení sa na magnetický a vstupuje do magnetu, ktorý je pripojený na vibrujúce štruktúry str. ucha- blanu bubienka., kostičky- je nutná vonkajšia časť s batériou ako zdrojom energie– môže byť vo zvukovode. Systém Vibrant Soundbridge. Tieto prístroje sa používajú v špeciálnych prípadoch-
• v prípade straty sluchu vo vysokých frekvenciách a normálneho prahu sluchu pre nízke frekvencie, zamedzí vzniku spätnej väzby- pískaniu prístroja
• pri opakovaných úporných zápaloch kože vonkajšieho zvukovodu
• pri nedostatočnom efekte neimplantovaného naslúchadla
• pri práci v chemicky, alebo biologicky znečistenom prostredí- kuchári, poľnohospodári – para, prach
• pri potrebe dobrého širokopásmového počutia- hudobníci, zvukoví technici.

Kritériá výberu naslúchadla

Audiologické– od poruchy sluchu stredného stupňa
pokiaľ je na jednom uchu normálny sluch predpisuje sa naslúchadlo na druhé ucho len výnimočne ak sa vyžaduje v zamestnaní dobré priestorové počutie, výnimku potvrdí revízny lekár.
Okrem prahovej tónovej audiometrie je nutné vyšetriť aj rečovú audiometriu pre každé ucho osobitne a rečovú audiometriu vo voľnom poli bez naslúchadla. Pre hodnotenie efektu naslúchadla je rozhodujúce predovšetkým porozumenie reči.
Psychologické– u starších pacientov- organické poškodenie centrálneho nervového systému- poškodenie aj mozgových centier porozumenia reči a rozlišovania zvukového signálu a centrálneho mozgového spracovania reči a sluchu, človek relatívne dobre počuje čisté tóny a zvuky ale nerozumie ľudskej reči.
Všeobecné medicínske– celkový zdravotný stav, hrubá a jemná motorika, veľmi malé prístroje ,ktoré sa vkladajú do vonkajšieho zvukovodu nie sú vhodné u ľudí , ktorí majú ťažkosti s uchopovaním menších predmetov, napríklad po mozgovej porážke, lebo majú ťažkosti pri zavedení drobného naslúchadla do zvukovodu, alebo u ľudí ktorí majú aj pri použití okuliarov zhoršenú zrakovú rozlišovaciu schopnosť, lebo miniatúrne naslúchadlá majú ešte menšie tlačidlá na zapínanie a vypínanie naslúchadla.
Pracovné– so zameraním na pracovnú anamnézu a potreby pacienta.

Kritériá zdravotných poisťovní

Deti do veku 18 rokov pokiaľ majú obojstrannú poruchu sluchu majú nárok na pridelenie 2 naslúchadiel základného funkčného typu zo zdravotného poistenia.
Pokiaľmá dieťa na jednom uchu normálny sluch dostáva aj bez naslúchadla dostatočné informácie pre vývin a rozvoj reči.
Dospelí– majú nárok len na 1 naslúchadlo.
Životnosť naslúchadla je 5 rokov.
Záruka na naslúchadlo 2 roky sa nevzťahuje sa na prípady ak naslúchadlo pokazí pacient či už úmyselne, alebo nesprávnou manipuláciou.
Pozáručné opravy si hradí pacient sám.
Každý pacient, ktorý naslúchadlo potrebuje má zo svojho zdravotného poistenia nárok na základný funkčný typ naslúchadla podľa typu poruchy sluchu, ktorý plne hradí poisťovňa( s výnimkou 20sk poplatku za recept na predpis naslúchadla) Najviac sa dopláca na plne digitálne naslúchadlá najvyššej kvality.
Pokiaľ je naslúchadlo funkčné aj po 5 rokoch nemá pacient automaticky nárok na nové.
Výnimku pri výraznom zhoršení sluchu – predpis silnejšieho naslúchadla skôr ako po piatich rokoch môže schváliť revízny lekár zdravotnej poisťovne.

Mýty spojené s výberom naslúchadla

1. Po prvom použití naslúchadla bude pacient počuť ako v mladosti. Očakávanie príbuzných, pacienta. Naslúchadlo je len pomôcka podobne ako umelý chrup, alebo barla, nemôže zabezpečiť takú kvalitu počutia akú majú mladí jedinci s normálnym sluchom.
2. Čím je naslúchadlo menšie, tým je kvalitnejšie. Firmy často vyrábajú ten istý typ naslúchadla v dvoch rôznych prevedeniach- vo forme závesného, alebo zvukovodového naslúchadla, ktoré majú presne rovnaké vlastnosti a kvalitu.
3. Digitálne naslúchadlo vždy pacientovi pomôže lepšie ako analógové. Každé naslúchadlo je po zvukovej stránke trocha inej kvality, hoci poskytuje rovnaký sluchový zisk a je určené na rovnaký typ poruchy sluchu. Niektorí pacienti, ktorí sú dlhé roky navyknutí na používanie analógového naslúchadla si nevedia navyknúť na digitálne spracovanie zvuku v digitálnych naslúchadlách.
Nutnosť individuálneho prístupu k pacientovi, dostatočne dlhý čas, ktorý mu venujeme- preto by výber naslúchadla mal vždy patriť do rúk skúseného lekára.
Každý typ naslúchadla je určený pre určitý typ poruchy sluchu. Preto sa nikdy nesmie použiť naslúchadlo bez vyšetrenia a odborného nastavenia naslúchadla, hrozí riziko poškodenia sluchu. Kto potrebuje naslúchadlo– spravidla každý kto má problémy s komunikáciou z dôvodov poruchy sluchu. Podľa smerníc MZ dospelý má nárok cez zdravotnú poisťovňu na l načúvací prístroj na dobu 5 rokov, ak má poruchu sluchu stredne ťažkú a horšiu, stav však individuálne hodnotí lekár špecialista- foniater alebo ušný lekár s absbsolvovaním akreditovaného audioprotetického kurzu. Spravidla pokiaľ je na lepšom uchu strata sluchu na rečových frekvenciách menšia ako 50dB dávame prístroj na horšie počujúce ucho, pokiaľ je strata na lepšie počujúcom uchu väčšia ako 50dB dávame načúvací prístroj na toto ucho.
Načúvací prístroj vyberá lekár špecialista– foniater podľa stupňa a typu poruchy sluchu a celkového zdravotného stavu pacienta.

VYŠETRENIA :
otoskopické na foniatrickej alebo ušnej ambulancii
prahová audiometria čistými tónmi
rečová audiometria- je rozhodujúca pri hodnotení benefitu naslúchadla.

Bratislavské foniatrické ambulancie:
Foniatrická ambulancia Fakultná nemocnica Bratislava- Antolská 11
primár MUDr. Šimko CSc. V. obvod a Bratislava vidiek.
Foniatrická ambulancia Mýtna , BA I. a III. obvod
MUDr. Volmuthová
Foniatrická ambulancia Polikliniky Ružinovská 10 BA II. a IV.
MUDr.Šuchová
kontrola o mesiac po prvom nastavení načúvacieho prístroja a následne 1x ročne . Kontrola je nutná aj ak je všetko v poriadku a pacient je spokojný s funkciou naslúchadla.

Kompenzačné pomôcky

Okrem načúvacích prístrojov sa na kompenzáciu straty sluchu používajú rôzne kompenzačné pomôcky . Tieto nám pomáhajú vnímať svet zvukov v rôznych prostrediach a situáciách. Pomáhajú pacientom s poruchami sluchu pri počúvaní reprodukovaného slova a hudby (televízia, rádio, kino a pod.) Uľahčujú štúdium v škole, komunikáciu na pracovisku, v rodine, komunikáciu a informovanosť v štátnych úradoch, v nemocniciach, pri logopedickej výučbe a v mnohých iných ďalších situáciách. Nie sú náhradou naslúchadiel, ale v spolupráci s nimi sú v rôznych situáciách svojím spôsobom nenahraditeľné a pomáhajú zaradiť sa do bežného aktívneho života v rámci rodiny, školy, zamestnania, volného času, ako aj verejného diania a pod. Nie sú hradené zdravotnými poisťovňami. Pacient si ich hnradí sám alebo zčasti z príspevkov zo sociálneho fondu miestneho zastupiteľstva.
Do skupiny kompenzačných pomcok zaraďujeme:
priame zosilovače zvuku– bez nutnosti použitia naslúchadla. Pomôcka má zabudované vlastné mikrofóny, zosilňovač, nabíjateľný akumulátor a reproduktory. V situáciách, kde je dlhodobo ležiaci pacient , ktorý má ťažkosti s používaním naslúchadla a je potrebná komunikácia medzi ním a okolím.

indukčné slučky– zariadenia, pracujúce na báze elektromagnetického pripojenia. Sú to zariadenia vo viacerých prípadoch zabudované v sedadlách (napr. staršie kiná, divadlá, prednáškové sály a pod.), ktoré obsahujú: veľkú indukčnú slučku, stacionárny zosilňovač a externý mikrofón alebo pripojenie. Zaručujú kvalitný prenos signálu bez väčšieho vonkajšieho rušenia zvukového pozadia. Tento systém je veľmi lacný, ale vyžaduje od počúvajúcich vlastné, dobre funkčne nastavené naslúchadlá, ktoré majú k dispozícii funkčný režim T – telefón (príjem elektromagnetického signálu). Prenos zvuku môže ovplyvniť kolísavosť signálu a preberanie falošných elektromagnetických signálov a ruchov z okolia. Môžeme povedať, že tento systém sa v dnešnej dobe využíva málokedy a býva nahrádzaný modernejšími a komfortnejšími systémami.

prístroje na infračervený prenos zvukového signálu– tento systém využíva na prenos signálu pre ľudské oko neviditeľné infračervené spektrum. Jeho výhodou je to, že medzi zdrojom signálu a príjemcom nie sú potrebné žiadne káble, alebo šnúry. V malých verziách prístrojov, ako sú slúchadlá, slúži na počúvanie televízie, alebo rozhlasu. Je vhodný len na použitie v miestnosti, nie na voľnom priestranstve. Zaručuje vysoko kvalitný prenos zvuku do 12m vzdialenosti a cca 60m2 veľkosti miestnosti. Pre pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou sluchu sa používa bez naslúchadla. U pacientov s veľmi veľkou stratou, alebo so zvyškami sluchu je k dispozícii varianta prístroja, ktorý nemá vlastné reproduktory a prenos sa sprostredkováva pomocou prijímača, malej indukčnej slučky a vlastných, silných klasických naslúchadiel zapnutých v režime T- telefón, alebo alebo MT. V obidvoch verziách je možnosť pripojenia vonkajšieho mikrofónu. V týchto prevedeniach (pokiaľ to dovoľuje strata sluchu) je zariadenie vhodné aj na logopedickú výučbu reči pacientov s poruchou sluchu.
Vo väčších verziách prístrojov určených pre veľké pokrytie signálom, ako je napríklad kolektívne zariadenie používa v kultúrnych, spoločenských a verejných priestoroch, ako sú knižnice, kiná, divadlá, spoločenské sály, múzeá, výstavné siene, kostoly, a pod. Vysielanie sa uskutočňuje cez vysokovýkonné žiariče a príjem cez prijímače. Výhodou tohto systému je perfektné počutie, mono alebo stereo nastavenie zvuku, neobmedzený počet prijímačov, individuálne nastavenie hlasitostí, jednoduchá obsluha prijímača, možnosť použitia vlastného prijímača (zariadenia majú rovnakú vysielaciu frekvenciu), obrovský dosah a možnosť pripojenia na aktuálne ozvučenie daných priestorov.

Prístroje na prenos zvukového signálu pomocou rádiových vĺn– do tejto skupiny patria prístroje, ktoré na prenos signálu používajú rádiové vlny –Svojimi parametrami spĺňajú všetko to, čo spĺňajú prístroje na infračervený prenos zvuku plus poskytujú o trochu väčší výkon v zosilnení a väčšiu možnosť pohybu pri počúvaní aj v iných priestoroch ako sa nachádza vysielač signálu. Jeho dosah je v závislosti na prostredí až 100m.

Medzi špeciálne pomôcky, ktoré používajú radiové vlny na prenos signálu zaraďujeme aj súpravy vyrobené najmodernejšou digitálnou technológiou a určené na komunikáciu s pacientmi s poruchou sluchu v rodine, na pracovisku, pri výučbe v škole, v prírode , pri športe, vo voľnom čase a pod. Prenos signálu medzi prijímačom a naslúchadlom sa uskutočňuje pomocou malej osobnej indukčnej slučky alebo audiokábla ktorý by mal dodať značkový výrobca naslúchadiel. Tento systém vychádza z komponentov prenosových súprav hudobníkov a moderátorov televízie, koncertných a muzikálových prenosových súprav. Zaručuje výnimočnú kvalitu prenosu a excelentnosť signálu s minimálnym skreslením. Použitie systému je široké od školy, logopédiu, rodinu, zamestnanie, športy…. v globále na každú činnosť, ktorá súvisí s komunikáciou.
Súprava obsahuje vysielač so vstavaným, alebo klasickým externým moderátorským mikrofónom, ďalej s možnosťou pripojenia sa k ľubovolnému zdroju signálu a vlastnými akumulátormi, ktoré obsahuje aj prijímač, čo zaručuje veľmi ekonomickú prevádzku.
Prijímač je vybavený vlastným mikrofónom a výstupom na malú indukčnú slučku, alebo audiokábel. V prevádzke bez signálu z vysielača, je aktívny vstavaný mikrofón prijímača, ktorý prenáša signál zvuku z okolia do naslúchadiel. Tak je docielené klasické spracovanie signálu z okolia SP bez výraznejších obmedzení. V momente, ako sa do prijímača dostane signál z vysielača, príjem zo vstavaného mikrofónu je potlačený zvukový signál pozadia a počuť len signál (hovorové slovo, a pod.) vysielača.

Výhody:
Možnosti pripojenia sú jeden vysielač + veľa prijímačov.
Dosah v otvorenom teréne cca do 300m.
Možnosť konfigurácie zostavy, ako špeciálnej učebne pre školy.
Neuveriteľná komunikácia medzi rodičom a dieťaťom pri rôznych činnostiach. (príklad: nedoslýchavé dieťa na bicykli pred rodičom – bez tohto prístroja – komunikácia nulová = s prístrojom– žiadny problém).
Zariadenie v učebnej súprave špeciálnych škôl ponúka neuveriteľne flexibilné možnosti učenia, zábavy a športu s komunikáciou pod pedagogickým dozorom.

• Budík a vchodový zvonček so svetelnou signalizáciou.
Vyššie uvedené pomôcky si možno vyskúšať v predajných miestach firiem, ktoré zastupujú výrobcov naslúchadiel.

Medzi kompenzačné pomôcky pre pacientov s ťažkou poruchou sluchu zaraďujeme aj

• televízor s teletextom a mobilný telefón.
Ako získať finančný príspevok na kompenzačnú pomôcku:
možno požiadať o príspevok SOCIÁLNY ODBOR MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA V MIESTE BYDLISKA- bývalý NV
Prvou podmienkou je pridelenie preukazu ŤZP- ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÉHO.
Treba priniesť všetky zdravotné záznamy a potvrdiť všetky choroby, ktoré pacient má, lebo sa vypočítava celkové zdravotné postihnutie a jednotlivé položky sa sčítavajú, pričom komisia vypočíta % zdravotného postihnutia, tlačivo potvrdí príslušný praktický lekár. Ak je pacientovi priznaný preukaz ŤZP, potom si môže podať žiadosť o finančný príspevok na konkrétnu 1 kompenzačnú pomôcku spolu s odporúčaním o vhodnosti pomôcky od príslušného foniatra alebo ušného lekára. Komisia rozhodne o % finančného príspevku z celkovej sumy pomôcky.

MUDr. Ľubica Šuchová