Úvod: Jednoduchý chronický stredoušný zápal je dlho trvajúce zápalové ochorenie ucha charakterizované zhoršeným sluchom, výtokom z ucha a perforáciou v blanke bubienka postihnutého ucha. Tento typ zápalu stredného ucha sa vyskytuje u pacientov, ktorí mali v minulosti opakované akútne zápaly stredného ucha, u ľudí, ktorí majú oslabený imunitný systém, u ľudí s alergiou, alebo u ľudí s opakovanými komplikovanými zápalmi horných dýchacích ciest.

Príznaky: Pacient najčastejšie prichádza do našej ambulancie s opakovaným, alebo dlho trvajúcim výtokom z ucha. Výtok z ucha je nažltlý, smotanový, pri pravidelnom čistení zvukovodu pacientom nezapácha. Pacient sa tiež sťažuje na zhoršený sluch, ktorý sa v priebehu vývoja choroby postupne zhoršuje. Môže sa objaviť hučanie, šumenie, praskanie, pískanie v postihnutom uchu. Bolesti pacient väčšinou nemáva, tie sú len v prípade akútneho vzplanutia chronického zápalu, kedy sa uvedené ťažkosti zvýraznia. Celkovo však pacient iné ťažkosti nemá.

Vyšetrenie: Pri vyšetrení ucha mikroskopom vidno perforáciu blanky bubienka postihnutého ucha, sliznica bubienkovej dutiny býva presiaknutá, prekrvená, zhrubnutá, môžu byť prítomné polypovité výrastky, ktoré môžu siahať až do zvukovodu. Vo zvukovode je rôzne množstvo hnisového obsahu. Pri vyšetrení ladičkami, kedy lekár prikladá rozozvučanú ladičku na temeno alebo za ušnice pacienta, sa porovnáva rozdiel vo vedení zvuku vzduchom a kosťou. Týmto vyšetrením sa zisťuje porucha sluchu spôsobená postihnutím stredného ucha zápalom. Pri celkovom vyšetrení môže lekár nájsť príznaky chronického zápalu dýchacích ciest, anatomické zmeny v horných dýchacích cestách, ktoré predisponujú k chronickému zápalu stredného ucha, ako aj vybočenie nosovej priehradky, zväčšenú hltanovú mandľu, príznaky alergie, chronický zápal podnebných mandlí a podobne.

U každého pacienta s chronickým zápalom stredného ucha sa vyšetruje sluch audiometricky. V špeciálnej zvukotesnej komore sa pacientovi cez slúchadlá alebo špeciálnym kostným vibrátorom púšťajú do vyšetrovaného ucha jednotlivé tóny rôznej výšky a hlasitosti, na základe čoho vznikne zápis hovoriaci o stave sluchu vyšetrovaného ucha. Obvykle sa vyšetruje sluch obidvoch uší pacienta. V niektorých prípadoch môže lekár navrhnúť vyšetrenie počítačovou tomografiou /CT/ , čo je špeciálne röntgenové vyšetrenie spánkových kostí, v ktorých sa stredné a vnútorné ucho nachádzajú. Tieto CT snímky pomôžu lekárovi v rozhodovaní sa a plánovaní prípadnej operácie. Všetky tieto vyšetrenia pomôžu stanoviť lekárovi diagnózu jednoduchého chronického zápalu stredného ucha a tiež mu pomôžu odlíšiť tento zápal od iných foriem zápalu stredného ucha, od degeneratívnych, vrodených, poúrazových, pozápalových zmien, alebo od nezhubných, prípadne zhubných nádorov spánkovej kosti.

Audiometrické vyšetrenie (www.ulz.cz) Tympanometrické vyšetrenie (www.ulz.cz)

Liečba: V úvode liečby, hlavne pri akútnom vzplanutí chronického zápalu, sa podávajú antibiotiká a to lokálne, vo forme kvapiek, ktoré si pacient niekoľkokrát denne kvapká sám do ucha, alebo vo forme tabletiek. Veľmi dôležité je aj miestne ošetrovanie zapáleného stredného ucha, takže niekedy, hlavne v úvode liečby, je potrebné denné ošetrenie ucha na ambulancii. V komplikovaných prípadoch, keď liečba miestnym ošetrovaním a antibiotikami nestačí, pristupuje sa k operačnému riešeniu. K operačnému riešeniu sa pristupuje aj pri riešení pozostatkov predchádzajúceho chronického zápalu, kedy už nie je prítomný výtok z ucha, teda prejavy zápalovej aktivity, ale pretrváva porucha sluchu, prípadne šumenie, hučanie, praskanie v uchu spôsobené pozápalovými zmenami.

Operácia sa robí v celkovom alebo miestnom znecitlivení. Operuje sa obvykle z rezu za ušnicou chorého ucha, cez ktorú sa pristupuje k spánkovej kosti. Počas operácie sa rieši aj funkcia stredného ucha ako prevodového aparátu pri prenose zvuku. Operácia trvá v priemere 2 hodiny, dĺžka operácie závisí od rozsahu zápalových zmien stredného ucha. Pacient sa budí na našom oddelení s obviazaným uchom. Bolesti po operácii zväčša nebývajú, pacient je počas hospitalizácie na našom oddelení denne lokálne ošetrovaný, podávajú sa mu lieky na zmiernenie bolesti, antibiotiká. Pacient je prepustený do domáceho ošetrovania väčšinou na 2. až 3. pooperačný deň. Z pooperačných komplikácií, ktoré bývajú zriedkavé, je najvážnejšie porušenie funkcie tvárového nervu, t.j. nervu, ktorý zabezpečuje mimiku na danej polovici tváre.

Záver: Pri správnej a účinnej liečbe a pri dobrej spolupráci pacienta možno očakávať dobrý výsledok ako medikamentóznej, tak aj chirurgickej liečby jednoduchého chronického zápalu stredného ucha. Niekedy je ale treba riešiť aj iné ochorenia a stavy, ktoré pacienta k takémuto typu zápalu predisponujú.

MUDr. Zdražil Branislav