Definícia : atrézia (uzáver) vonkajšieho zvukovodu je vrodená vývojová chyba vonkajšieho ucha, pri ktorej sa nevyvinie vonkajší zvukovod. Často je spojená aj s poruchou vývoja ušnice a stredného ucha, zriedkavejšie s poruchou vývoja vnútorného ucha. Pokladom uzáveru zvukovodu môže byť kosť alebo mäkké väzivové tkanivo.

Výskyt : Atrézia môže byť jednostranná aj obojstranná. Častejšie sa vyskytuje u chlapcov.

Príznaky: Hlavným príznakom je porucha sluchu. Pri obojstrannej atrézii vonkajšieho zvukovodu je pre poruchu sluchu ohrozený vývoj reči dieťaťa. Pri používaní vhodnej kompenzačnej pomôcky (naslúchací aparát s kostným vibrátorom alebo BAHA implantát) sa dieťa naučí rozprávať. Pri jednostrannej atrézii a normálnom sluchu na zdravej strane nie je potrebné používať naslúchací aparát.

Vyšetrenia potrebné na stanovenie diagnózy: pomocou zobrazovacích metód (najlepšie pomocou CT) sa zistí, či sa jedná iba o atréziu vonkajšieho zvukovodu, alebo vývojová chyba postihuje aj stredné a vnútorné ucho. Vyšetrenie sluchu objektívnymi metódami ukáže mieru a typ poruchy sluchu.

Liečba: U detí s jednostrannou atréziou nie je vhodný chirurgický výkon v detstve. Zdravé ucho s normálnym sluchom umožní normálny vývoj sluchového centra a reči. V dospelosti by sa mali sami rozhodnúť pre prípadnú operáciu.

Iná je situácia u ;detí s obojstrannou atréziou. V prvých mesiacoch po narodení je potrebné podrobne vyšetriť sluch a po stanovení typu a stupňa poruchy sluchu začať rehabilitáciu sluchu pomocou naslúchadla s kostným vedením. Klasické naslúchadlo má vibrátor, ktorý sa tlačí ku koži hlavy za uchom pomocou pružiny alebo rámom okuliarov, čo je najmä u malých detí veľmi nevýhodné pre časté padanie naslúchadla. Výhodnejšie je použiť tzv. BAHA implantát, ktorý je potrebné voperovať do spánkovej kosti. V priebehu operácie sa do kosti lebky za uchom vloží titanová skrutka, cez ktorú sa vibrácie lepšie dostávajú do vnútorného ucha, čo skvalitňuje počutie, o dpadá dráždenie kože vibrátorom a padanie vibrátoru z hlavy dieťaťa.

Neskôr vo veku 5-6 rokov je možné dieťa s dobre fungujúcim vnútorným uchom operovať. Pri izolovanej atrézii zvukovodu operácia spočíva vo vytvorení nového vonkajšieho zvukovodu. Cieľom takejto operácie je úprava kozmetického defektu a zlepšenie sluchu.


Obr. 1: Schéma BAHA implantátu (propagačný materiál firmy Cochlear)

Obr. 2: Atrézia vonkajšieho zvukovodu s malformovanou ušnicou