Definícia: Pri nepriechodnosti slzných ciest slzy neodtekajú do nosovej dutiny a vytekajú z oka „ v nadmernom množstve“. Na rozdiel od plaču je výtok sĺz permanentný.

Obr. 1.: Zápal slzníka pri upchatých slzných cestách (www.floridalionsfoundation.org)
Príznaky: Vytekanie slzy z oka pacient pozoruje ako rušivý faktor. Slzu treba neustále utierať, opakujú sa zápaly slzných ciest a slzného vaku. Porucha býva obvykle jednostranná, niekedy je vrodená. U detí a dospelých sa najčastejšie vyskytuje po predchádzajúcom zápale slzných ciest, alebo po úraze strednej tretiny tváre. Porucha nebýva spojená s poruchou zraku. U starších pacientov treba vylúčiť nádorové ochorenie.
Diagnóza: Ochorenie sa vyskytuje v každom veku. Diagnózu nepriechodnosti slzných ciest určuje očný lekár. Pri očnom vyšetrení by mal oftalmológ stanoviť miesto nepriechodnosti slzných ciest. Nepriechodnosť slzných ciest sa môže vyskytovať pred slzným vakom, v slznom vaku, alebo pod ním. Počas vyšetrenia sa vykonáva preplach slzných ciest, sondovanie slzných ciest, a röntgenonologické vyšetrenie slzných ciest po ich naplnení RTG kontrastnou látkou.

Diferenciálna diagnóza: U novorodencov je uzáver slzných ciest obvykle spôsobený vrodenými blanitými prekážkami a chlopňami. U dospelých najčastejšie býva spôsobený zjazvením slzných ciest po zápale, ale bývajú aj kamene v slzných cestách. Menej často sa vyskytujú nádory slzných ciest a slzného vaku a poúrazové uzávery. Uzavretie slzných ciest môžu spôsobiť aj nádory nosovej dutiny a prinosových dutín a zlomeniny čeľuste.


Obr. 2.: Slzné cesty: 1. očná guľa, 2. spoločný slzný kanálik po spojení horného a dolného slzného kanálika, 3. slzný vak (www.healthopedia.com)

Obr. 3.: Dlahovanie slzných ciest silikónovou trubičkou (www.eyemdlink.com)
Liečba: U novorodencov obvykle postačuje preplach slzných ciest. Pacientom, ktorým nepostačuje preplach, alebo sondáž slzných ciest indikujeme operačnú liečbu. Uzávery v slznom vaku, alebo pod ním možno výhodne operovať cez nos endonazálnou technikou (otvorenie slzného vaku do nosovej dutiny nad miestom uzáveru). Operácia sa vykonáva cez nosovú dutinu (slzné cesty fyziologicky ústia do nosovej dutiny na jej bočnej stene pod dolnou lastúrou), nezanecháva vonkajšie jazvy, nepoškodzuje vnútorný očný kútik a jeho závesný aparát, chráni „ pumpový mechanizmus“ kruhového očného svalu, infekcia slzných ciest nie je jeho kontraindikáciou. Uzávery slzných ciest pred slzným vakom vyžadujú dlhodobé dlahovanie slzných ciest silikónovou trubičkou, ktorá sa ponecháva v slzných cestách približne pol roka. Trubička sa vyvádza do nosovej dutiny. Pri neúspechu týchto endonazálnych výkonov je potrebná operácia z vonkajšieho prístupu cez vnútorný očný kútik.

Komplikácie: Poranenie slzných ciest s následným dlhodobým dlahovaním silikónovou trubičkou, nadmerné krvácanie z nosa.

Prognóza: Výsledky endonazálnych operácii ( DCR- otvorenie slzného vaku cez nosovú dutinu) sú priaznivejšie ako výsledky operácií vykonávaných z vonkajšieho prístupu. Operácia prístupom cez nos trvá kratšie, nezanecháva viditeľné jazvy a aj pooperačná rekonvalescencia je kratšia. Pacient ihneď po operácii pozoruje úpravu slzenia.
Uzávery slzných ciest pred slzným vakom majú horšiu prognózu ako uzávery v slznom vaku, alebo pod ním.
Poúrazové uzávery sú spôsobené natrhnutím alebo úplným roztrhnutím slzných ciest, ich jazvením alebo presunutím kostných úlomkov. Preto aj ich prognóza, najmä pokiaľ sú pred slzným vakom, je horšia. Prognóza nádorových uzáverov závisí od povahy nádorového ochorenia.

Obr. 4.: Anatómia slzných orgánov (www.drspea.ca): 1. slzná žľaza; 2. horný slzný bod; 3. slzný vak; 4. dolný slzný bod; 5. dolný slzný kanálik; 6. slzovod 

MUDr. Ján Siváček