Definícia, charakteristika
Hlboká krčná infekcia je zápalové postihnutie jedného alebo viacerých hlbokých krčných priestorov. Sú to priestory, ktoré sa nachádzajú po stranách hltana (parafaryngický priestor), za hltanom (retrofaryngický priestor) a v podsánkovej oblasti.
Hoci hlboká krčná infekcia nepatrí medzi veľmi časté choroby v oblasti hlavy a krku, predstavuje závažný zdravotný problém vyžadujúci bezodkladný liečebný zásah. Postihuje predovšetkým jedincov so zníženou obranyschopnosťou organizmu – nižšie sociálne vrstvy obyvateľstva s nedostatočnou výživou , cukrovkárov, starších ľudí, osoby s onkologickým ochorením krku, ale aj jedincov so zlým stavom chrupu a osoby s poranení krku.
Zápal sa môže do hlbokého krčného priestoru dostať šírením sa z oblasti podnebných mandlí, pokazeného zuba, po uvoľnení chorobného obsahu so zhnisanej LU, po poranení krku, pri cudzom telese v hltacích cestách. Často krát sa prvotná príčina nezistí.
Hlavným nebezpečenstvom hlbokej krčnej infekcie je možnosť jej šírenia najmä smerom dole – do hrudníka ale aj smerom hore do vnútrolebia.
Zápal medzihrudia (mediastinitída) ako aj zápaly mozgových žilových splavov, mozgových obalov a samotného mozgu sú komplikácie hlbokej krčnej infekcie, ktoré sa nezriedka, napriek modernej antibiotickej liečbe, nepodarí zvládnuť. Bezprostredne ohrozujú života pacienta. To vysvetľuje nevyhnutnosť urgentnej liečby ich príčiny – hlbokej krčnej infekcie.

Prejavy choroby u pacienta
Prejavy choroby sú miestne – z oblasti hrdla a krku, a celkové. Miestne prejavy hlbokej krčnej infekcie predstavujú bolesti v hrdle, často znemožňujúce prehĺtanie, bolestivosť a opuch na krku, obmedzenú pohyblivosť krku, vynútené postavenie hlavy pre bolesť, niekedy aj sťažené dýchanie. Výnimočne môžu byt prítomné aj prejavy poruchy funkcie hlavových nervov (napr. zachrípnutie). Celkové prejavy ochorenia sú horúčka, zimnica, triaška, zrýchlený tep a dýchanie, schvátenosť, nevoľnosť .

Nález pri ORL vyšetrení
Pri vyšetrení pacienta s hlbokou krčnou infekciou býva nápadný tuhý opuch krku, ktorý niekedy môže siahať od kľúčnej kosti až po oblasť ucha, môže spôsobiť vyhladenie kontúry sánky. Pohyblivosť krku je obmedzená pre bolesti, hlava býva vo vynútenom postavení. Pri vyšetrení pohmatom je krk tuhý, bolestivý, niekedy možno zistiť známky tekutinového obsahu v oblasti zápalu alebo praskanie v podkoží spôsobené plynom / infekcia anaeróbnymi baktériami /.
Pri vyšetrení hrdla možno pozorovať sťažené otváranie úst, opuch a vyklenutie postihnutej oblasti zápalom (bočná, zadná stena hltana, spodina dutiny ústnej, etc.) podľa umiestnenia hlbokej krčnej infekcie. Opuch môže zužovať vchod do hrtana, čím spôsobuje sťažené dýchanie. Okrem týchto ťažkosti môžeme u pacientov zistiť aj chorobné zmeny, ktoré hlbokú krčnú infekciu navodili : stav po ošetrení zubov, hnisavý zápal podnebných mandlí, známky predchádzajúceho poranenia krku, dutiny ústnej alebo hrdla.

Ostatné pomocné vyšetrenia
K pomocným vyšetreniam u pacientov s hlbokou krčnou infekciou patrí laboratórne vyšetrenie – krvný obraz, biochémia, vyšetrenie krvnej zrážanlivosti, prípadne aj odber krvi na mikrobiologické vyšetrenie (tzv. hemokultúra) a zobrazovacie vyšetrenia – ultrazvukové vyšetrenie, CT prípadne MR vyšetrenie. Tieto umožňujú presne stanoviť rozsah zápalového postihnutia hlbokých priestorov krku a tiež vzťah zápalom postihnutých tkanív k veľkým krčným cievam.

Stanovenie diagnózy
Diagnóza hlbokej krčnej infekcie sa stanovuje na základe údajov pacientových ťažkostí, ORL vyšetrenia, laboratórnych a zobrazovacích pomocných vyšetrení.

Iné ochorenia s rovnakými, resp. podobnými príznakmi
Podobné prejavy ochorenia majú krčné nádory rôznej povahy (nezhubné aj zhubné), ktoré boli sekundárne postihnuté zápalom.

Možnosti liečby
Princíp liečby hlbokých krčných infekcií je zhodný zo všeobecnými zásadami liečby infekčného zápalu: antibiotická liečba v spojitosti s chirurgickým zásahom. Na liečbu sa používa jedno alebo viac antibiotík podávaných do žily. Ak sa v zápalovom teréne nahromadí hnisavý obsah, je nevyhnutné uvoľniť ho chirurgicky: zápalový terén sa naširoko nareže, sprístupnia sa hlboké krčné priestory, odstráni sa hnis a zápalom poškodené tkanivá. Týmto sa vytvoria podmienky, kedy obsah zápalového ložiska môže voľne odtekať z rany, podľa klasického medicínskeho princípu ,, kde je hnis, treba ho uvoľniť,, Zároveň cez široko otvorenú ranu možno realizovať preplachy- toaletu rany dezinfekčnými a antibakteriálnymi látkami – ďalšia dôležitá súčasť miestnej liečby.

Výsledky liečby, prognóza ochorenia
V prípade včasnej diagnózy a následne správneho liečebného postupu / antibiotická a chirurgická liečba / je prognóza ochorenia dobrá. V prípade hrudných a vnútrolebecných komplikácií sú výsledky liečby podstatne horšie, v závislosti od rozsahu zápalového postihnutia, celkového stavu organizmu pacienta a včasnosti adekvátnej liečby.

MUDr. Rosoľanka Michal