Anatómia
Základné poznámky k anatómii a fyziologii hrtana sú uvedné tu.

Definícia
Papilomatóza hrtana je zriedkavé, nezhubné ochorenie hrtana, môže sa však vykytnúť aj v iných častiach dýchacích orgánov napr. v priedušnici. Je vyvolaná vírusom zo skupiny ľudských papilloma vírusov (HPV), ktoré spôsobujú napr. bradavice na koži, genitáliách a pod. Bolo identifikovaných niekoľko typov vírusov z tejto skupiny, z ktorých niektoré môžu vyvolávať zhubné nádory, preto je veľmi dôležité riadne liečiť aj papilomatózu hrtana. Jedným zo základných prejavov ochorenia je zachrípnutie a podľa veľkosti papilómov rôzne ťažké poruchy dýchania. Ochorenie sa vyskytuje u detí i dospelých, u detí však spôsobuje závažnejšie príznaky, ktoré často vyžadujú opakovanú, niekoľkonásobnú chirurgickú liečbu. Vplyvom hormonálnych zmien v puberte sa môže papilomatóza utíšiť alebo úplne vymiznúť.

Obr.č.1: Bradavice na stupaji nohy spôsobené určitým typov vírusu HPV. (www.thesahara.net)

20% sliznice hrtana je u pacientov s papilomatózou infikovaných vírusom typu HPV.


Obr.č.2: Ľudský papilloma vírus. (www.sciencemuseum.org.uk)

Výskyt
Papilomatóza hrtana v detskom veku
Nie je presne známe, ako sa deti infikujú vírusom. Predpokladá sa prenos do dýchacích orgánov dieťaťa počas pôrodu u matiek, ktoré majú pôrodné cesty (krčok maternice, pošvu) infikované týmto vírusom. Napriek tomu sa papilomatóza hrtana nevyvinie u všetkých týchto detí. Na vznik ochorenia môže mať vplyv nedokonale vyvinutý resp. oslabený imunitný systém, dĺžka tretej pôrodnej doby (ako dlho novorodenec prechádzal pôrodným kanálom) apod. Presná príčina nie je známa.
Papilomatóza hrtana u dospelých
U dospelých sa predpokladá orogenitálny resp. oroanálny prenos infekcie alebo môže počas života dochádza k reaktivácii latentnej (spiacej) vírusovej infekcie. Bolo dokázané, že 10% sexuálne aktívnych dospelých jedincov má v oblasti genitálii prítomné častice vírusu HPV bez klinických príznakov, teda latentnú infekciu (McClay, 2004).

Príznaky
U detí sa prvé príznaky objavujú okolo 2. – 3. roku života zachrípnutím, stridorom (pískanie pri dýchaní) alebo ťažkosťami s dýchaním. Typické prvé príznaky boli opísané aj u niekoľkodňového novorodenca, rovnako aj u 80 ročného pacienta.
• Stridor väčšinou začína ako pískanie počas nádychu, s progresiou ochorenia je pozorovateľný aj počas výdychu.
• S rastom papilómov v hrtane sa dýchacie ťažkosti pacientov výrazne zhoršujú. Často prichádzajú s kašľom a poruchami prehĺtania. Keďže papilomatóza je pomerne zriedkavé ochorenie, môže byť najskôr vyslovené podozrenie na astmu, alergiu, spevácke uzlíky, bronchitídu, zatiaľčo sa papilómy v hrtane zväčšujú.
• Strata hlasu a ťažké dýchanie (zrýchlená frekvencia dýchania, stridor, zaťahovanie mäkkých častí nosa a hrudníka pri nádychu až omodrávanie) sú príznakmi veľkého papilómu v oblasti hlasiviek.

  
Obr.č.3: Pohyb papilómu pravej hlasivky počas nádychu (vľavo) a výdychu (vpravo). (www.gbmc.org.)

Diagnóza
Základné diagnostické postupy pri ochoreniach hrtana nájdete tu.

Liečba
V liečbe papilomatózy hrtana sa skúšalo mnoho postupov, chirurgická liečba, antibiotiká a chemoterapia. V súčastnosti sa najviac využíva rôzne chirurgické postupy, vrátane použitia laseru.
Aj po chirurgickom odstránení majú papilómy výraznu tendenciu narásť znova. Takmer všetci pacienti musia podstúpiť opakované operácie, niektorí dokonca po niekoľkých týždňoch vyžadujú urýchlené uvoľnenie dýchacej štrbiny pre opätovný nárast papilómov v oblasti hlasiviek. V prípade, že je infekcia agresívna a pacienti majú výrazné dýchacie ťažkosti, je potrebná tracheotómia.
Okrem chirurgickej liečby sa odporúča imunomodulačná liečba, v najkomplikovanejších prípadoch sa podávajú antivirotiká a chemoterapeutiká.
Obr.č.4: Papilomatóza hrtana.(www.emedicine.com)

Komplikácie
Komplikácie súvisia s agresivitou infekcie HPV. V niektorých prípadoch dôchádza k poškodeniu predného spojenia hlasiviek, s následnou stenózou (zúžením), prípadne zjazvením. Nedokonalý pohyb hlasiviek znamená poruchu hlasu v zmysle chripotu do konca života. V niektorých prípadoch dôjde následkom infekcie a opakovaných chirurgických výkonov k zúženiu v oblasti pod hlasivkami (subglotickom priestore).
Najobávanejšou komplikáciou je malígne zvrhnutie papilómov.
Papilomatóza je infekčné ochorenie. Podobne, ako sa prenášajú bradavice na končatinách, aj papilómy v oblasti hrtana sa veľmi ľahko roznášajú.

Prognóza
Prognóza pacientov s papilomatózou hrtana je veľmi individuálna. Najmä u detí môže v období puberty dôjsť spontánne k úprave príznakov.

MUDr. Jana Hanzelová