(hlasivkové uzlíky, polypy, cysty, hemangióm, chordóm, fibróm; papilóm…) 

Jednou z najčastejších príčin chripotu (dysfónie) sú výrastky na hlasivkách. V mnohých prípadoch sa jedná o nezhubné (benígne) útvary ako napr. hlasivkové uzlíky, polypy alebo cysty, môže ísť aj o reaktívne zmeny. V každom prípade je nutné vylúčiť zhubný nádorový proces.

Uzlíky hlasiviek: Sú to pevné útvary („mozole“) vznikajúce na okraji hlasiviek pri hlasovom preťažovaní (napr. kričanie, šepkanie) alebo pri nesprávnej tvorbe hlasu pri spievaní (neprirodzená výška hlasu, štýl spievania). Najčastejšie sa diagnostikujú u amatérskych spevákov alebo hlasových profesionálov (moderátori, učitelia, obchodníci…). Spevácke uzlíky možno úspešne liečiť hlasovou rehabilitáciou, medikamentóznou liečbou, v niektorých prípadoch je potrebná chirurgická liečba. Pre uzlíky hlasiviek je charakteristické:
• uzlíky sa najčastejšie nachádzajú na oboch hlasivkách na približne rovnakom mieste a navzájom sa dotýkajú
• nachádzajú sa v strednej časti hlasiviek
• rozlišujeme dva typy uzlíkov: mäkké (mladé) a tvrdé (staršie) uzlíky
• pod mikroskopom majú uzlíky ľahko zhrubnutú vrstvu sliznice hlasiviek


Obr.č.1: Spevácke uzlíky sa nachádzajú v strednej časti oboch hlasiviek (zdroj: www.voiceproblem.org)

Polypy hlasiviek: Polypy hlasivek sú podobne ako uzlíky hlasiviek spôsobené nesprávnou technikou tvorby hlasu. Môžu vzniknúť tiež po vdýchnutí iritačných látok (napr. cigaretový dym), po alergickej reakcii. Polypy na hlasivkách môžu spôsobiť chripot (dysfóniu) alebo až poruchy dýchania.
Najčastejšie sa nachádzajú jednostranne, môžu mať podobný tvar ako uzlíky hlasiviek, ale dajú sa spoľahlivo rozlíšiť v mikroskopickom obraze.
• V typickom prípade sú začervenalé, pretože bývajú dobre cievne zásobené.
• Polypy môžu mať rozličné tvary a veľkosť.
• Môžu spôsobovať pomerne veľkú škálu hlasových problémov.


Obr.č.2: Polyp pravej hlasivky (zdroj: www.voiceproblem.org)

Cysty hlasiviek: Cysta hlasivky je pomerne tvrdá masa krytá sliznicou. Môže sa nachádzať pod povrchom sliznice, alebo hlbšie k hlasivkovým väzom. Ťažkosti s hlasom (chripot) alebo problémy s dýchaním súvisia s veľkosťou, tvarom a polohou cysty.


Obr.č.3: Cysta pravej hlasivky (zdroj: www.voiceproblem.org)

Reaktívna lézia hlasivky: V tomto prípade ide o reakciu protiľahlej hlasivky na proces prebiehajúci na primárne zmenenej hlasivke (napr. pri polype alebo cyste). Tento jav je pravdepodobne spôsobený opakovanými jemnými zraneniami sliznice pri dotyku oboch hlasiviek. Hlasivka s reaktívnou reakciou je poškodená minimálne a pri hlasovom kľude či hlasovej rehabilitácii sa väčšinou úplne vyhojí.


Obr.č.4: Cysta pravej hlasivky s protiľahlou reaktívnou léziou na ľavej hlasivke (zdroj: www.voiceproblem.org)

Papilomatóza hrtana

Diagnóza: K potvrdeniu správnej diagnózy nezhubnej (benígnej) lézie hrtana je nevyhnutné pozorné vyšetrenie hrtana, u niektorých pacientov je potrebné vyšetrenie pomocou optického prístoja (laryngoskopu).


Obr.č.5: Prístoj na vyšetrenie hrtana – flexibilný laryngoskop (zdroj: zdroj: www.ent.com.cn)

Výskyt tohoto ochorenia môže súvisieť s inými ochoreniami ako je alergia, gastroezofageálny reflux (pri ktorom sa žalúdočná sťava vracia cez hltacie cesty do hrtana a irituje hlasivky), vedľajšími účinkami niektorých liekov, hormonálna dysbalancia. Ovplyvňuje ho povolanie pacienta, fajčenie, alkohol, dehydratácia atď.
Takmer všetky lézie v oblasti hrtana spôsobujú zmeny hlasu (hovorenie, spievanie…). Vyššie úsilie pri hovorení chripot môže zhoršovať a spôsobuje skorú hlasovú únavu.
K ďalším príznakom patria:
• bolesť pri hovorení a pocit cudzieho telesa v krku
(súvisia s rastúcim útvarom na hlasivkách)
• hlasová únava
• chrapľavý, hlboký, sípavý hlas
• výpadky hlasu po niekoľkých vetách
• neschopnosť spievať
• vysoká námaha pri hlasnej reči

Príznaky väčšinou úplne nezmiznú sami od seba, aj keď veľmi často existujú obdobia zlepšenia alebo zhoršenia stavu.

Liečba: Potrebná je komplexná a individuálna liečba u každého pacienta.
Hlasová rehabilitácia
Používa sa v liečbe mnohých ochorení hlasiviek a pozostáva z hlasovej edukácie (správna technika pri tvorbe hlasu) a hlasovej hygieny (zdravé používanie hlasu). Správna technika tvroby hlasu zahŕňa aj správne používanie dychového svalstva. Hlasové cvičenia sa zvyčajne uskutočňujú jeden až dvakrát do týždňa počas jedného mesiaca.
Špeciálnou časťou hlasovej edukácie je učenie správnej techniky spievania.
Laryngomikrochirugia – LMCH
Je veľmi efektívnou metódou v liečbe benígných lézii hrtana, u takmer všetkých pacientov vedie k úplnému uzdraveniu s plným návratom k predchádzajúcemu hlasu, vrátane možnosti spievania. Chirurgická liečba je vo väčšine prípadov indikovaná až po predchádzajúcom neúspechu hlasovej rehabilitácie.
Medikamentózna liečba
Je individuálna a voľba závisí od dominantného faktora, ktorý podporuje vznik lézie hrtana. Podľa toho sa môžu predpísať lieky redukujúce tvorbu žalúdočnej kyseliny; lieky vhodné pri odvykaní fajčenia a pod.

OTÁZKY
Ovplyvňuje fajčenie môj hlas ?
Áno! Fajčenie a expozícia (vystavenie sa účinku) cigaretovému dymu dráždi a vysušuje sliznicu hrtana a tým znižuje kvalitu hlasu, môže tiež spôsobovať reflux (návrat) žalúdočných štiav a následne spôsobiť zápal hrtana. Fajčenie poškodzuje aj funkciu pľúc a následne dýchania, ktoré je pri tvorbe hlasu tiež veľmi dôležité.