Hrtan tvorí niekoľko základných komponentov:
1. chrupavkový skelet
2. vonkajšie hrtanové svaly
3. vnútorné hrtanové svaly
4. sliznica

Chrupkový skelet hrtana tvorí hrtanová príchlopka, štítna chrupka, prstencovitá chrupka a párové arytenoidné chrupky. Tieto chrupky sa pomocou vonkajších hrtanových svalov upínajú na ďalšie štruktúry hlavy a krku. Úlohou vnútroných svalov hrtana je zmena tvaru, polohy a napínania hlasiviek, čo má veľký význam pri tvorbe hlasu.

Funkcia hrtana
Hrtan sa podieľa na dýchaní, tvorbe hlasu a prehĺtaní. Na vznik hlasu je potrebné správna produkcia vzduchu, tvorba a rezonancia zvuku a tiež artikulácia zvuku.

Produkcia vzduchu
Adekvátne množstvo vzduchu prichádza z pľúc a prekoná odpor uzavretej hlasivkovej štrbiny. Hlasivky sa napokon „nastavia“ a prispôsobia sa výške tónu zmenou svojej polohy a napätia.

Tvorba zvuku
Nasledujúci obrázok znázorňuje cyklus vibrácie hlasiviek pri produkcii zvuku (fonácii), ktorý sa opakuje 200 až 400 krát za sekundu. Rýchle otváranie a zatváranie hlasiviek spôsobuje vznik samotného zvuku, preto akékoľvek štrukturálne poškodenie, zápal alebo nádorová lézia ovplyvňuje kvalitu a produkciu zvuku.


Obr.č.1: Umiestnenie hrtana na krku z bočného pohľadu (zdroj: www.voicecenter.upmc.com)
A) Štítna chrupka (Adamovo jablko)
B) Miesto, kde sa z vnútornej strany hrtana nachádzajú hlasivky
C) Priedušnica (Trachea)
D) Pažerák (Ezofagus)


Obr.č.2: Pohľad pomocou laryngoskopu na vnútornú časť hrtana, E – hrtanová príchlopka, H – pravá a ľavá hlasivka v respiračnom postavení (pri dýchaní sú otvorené, pri tvorbe hlasu sa vzájomne dotýkajú), T – priedušnica (zdroj: www.aic.cuhk.edu.hk)

 


Obr.č.3: Postavenie hlasiviek v jednotlivých fázach tvorby hlasu (zdroj: www.voicecenter.upmc.com).
A) Hlasivková štrbina sa tesne pred fonáciou (vytvorením hlasu) uzatvára, hovoríme, že hlasivky sú vo fonačnom postavení.
B) Pod úrovňou hlasiviek sa pri vydýchnutí činnosťou dýchacích ciest a pľúc mení tlak vzduchu.
C) Hlasivková štrbina sa vplyvom výdychu čiastočne otvára; šípka (1) ukazuje na hornú časť hlasiviek.
D) Hlasivky sa opäť približujú k sebe; šípka (2) ukazuje na dolnú časť hlasiviek.
E) Hlasivky vo fonačnom postavení.

Artikulácia zvuku
Konečná podoba zvuku sa tvorí v rezonančných priestoroch, pri tom ako zvuk postupuje z hrtana smerom von z úst. Ovplyvňuje ho prechod cez dutinu ústnu (jazyk, tvrdé a mäkké podnebie, líca, pery, zuby), cez nosovú dutinu a prínosové dutiny. V dutine ústnej sa tvorí reč.

Obr.č.4 a 5: Hrtan pri pohľade zozadu. Zobrazená je E – hrtanová príchlopka (epiglotis), A – arytenoidné chrupky, P – prstiencovitá chrupka, T – trachea, J – jazylka; Na obrázku vpravo je hrtan vetrikálne prerezaný, je zrejmé jeho rozdelenie na supraglotickú, glotickú a subglotickú časť, H – hlasivky (glottis). (zdroj: www.bartleby.com/107)

neznámy autor