Zápaly ústnej dutiny sa označujú ako stomatitídy, patria sem zápaly sliznice líc, sliznice podnebia a ústnej spodiny. Zápaly ďasien sú gingivitídy, zápaly pier sú cheilitídy a zápaly jazyka sa označujú ako glositídy.

1. Zápaly ústnej dutiny – stomatitídy
Príčina vzniku týchto ochorení je rôznorodá, ochorenia sa často kombinujú.

Stomatitídy – zápalové ochorenia sliznice líc, podnebia a spodiny úst môžu byť spôsobené napríklad fyzikálnymi a chemickými škodlivinami, ďalej vplyvom vírusov alebo baktérií, často u osôb so zníženou obranyschopnosťou následkom podvýživy /kachexie/, nedostatku vitamínov / hypovitaminózy, avitaminózy/, oslabení pri infekčných ochoreniach /napr. šarlach, osýpky/, imunodeficitných ochoreniach /napr. AIDS/, onkologických ochoreniach /leukémie, hemoblastózy/. Stomatitídy bývajú pri otravách ťažkými kovmi /ortuť, olovo, bizmut/.

Klinický obraz ochorenia rozdeľujeme na tri stupne.
I. stupeň – Stomatitis catharrhalis – označuje začervenanie a opuch sliznice, môže byť miestami beľavé povlaky /odlučujúce sa bunky sliznice/ a občasné krvácanie. Chorý môže mať mierne zvýšenú teplotu a zápach z úst, zväčšené lymfatické uzliny.
II. stupeň – Stomatitis ulceromembranacea – označuje tvorbu vedov a povlakov, prejavujúca sa horúčkou, bolestivosťou, zvýšeným slinením /saliváciou/ a zápachom z úst.
III. stupeň – Stomatitis gangrenosa – charakterizujú odumreté /nekrotické/ ložiská v ústnej dutine.

Liečba: Dôležité je odstránenie príčiny, zvýšená hygiena ústnej dutiny, aplikuje sa 1% Genciánová violeť lokálne. Pri ťažšom vývoji sa podávajú antibiotiká alebo antimykotiká podľa mikrobiologického nálezu. Dôležité sú vitamíny a lokálne výplachy ústnej dutiny antiseptickými roztokmi.

Herpetická gingivostomatitída – herpes simplex
Ochorenie začína pocitom pálenia v ústach alebo na pere, vytvárajú sa bledé pľuzgieriky, ktoré sa skalia, praskajú a zasychajú. Býva pocit slabosti, zvýšená teplota. Choroba trvá 1 až 2 týždne, pľuzgieriky sa hoja bez jazvy, recidíva ochorenia býva častá. Vyvolávateľom je vírus Herpes simplex.
V liečbe sa používajú lokálne antivirotiká – Zovirax, Herpesin. Dôležitá je zvýšená hygiena ústnej dutiny, lokálna aplikácia 1% Genciánovej violete.

www.dentistrry.leeds.ac.uk

Pásový opar –Herpes zoster
Vyvolávaťeľom ochorenia je neurotropný vírus – vírus varicella. Pľuzgieriky sú zväčša lokalizované na jednej polovici tela v oblasti 2. a 3. vetvy trojklanného nervu (n. trigeminus). Bolesti sú veľmi intenzívne, pľuzgieriky sa vyskytujú v skupinkách. Liečba je symptomatická a podporná antibiotikami, vitamínmi ( B komplex), gamaglobulínmi a antivirotikami – Zivirax, Acyclovir. Ochorenie sa prejavuje dlhotrvajúcim silnými bolesťami v postihnutej oblasti (neuralgie), ktoré pretrvávajú aj mesiace po odznení slizničných zmien.

Mykotické stomatitídy /soor/
Pacienti majú pálenie v ústach a na jyzyku, na sliznici sa tvoria beľavé až šedé povlaky so začervenalými okrajmi, ktoré však môžeme ľahkým tlakom zotrieť. Spodina je zapálená, tvoria sa až ulcerácie – vredy na sliznici. Najčastejšie je pôvodcom Candida albicans, zriedkavejšie Aspergilus. ( dokážu sa kultivačným vyšetrením z výteru ústnej dutiny). Ochorenie sa vyskytuje u oslabených pacientov, po dlhom podávaní antibiotík, cytostatík, kortikosteroidov a po rádioterapii. V liečbe sa podávajú antimykotiká lokálne ale aj celkovo, sliznica sa potiera bórax glycerínom alebo 2% pyoktanínom.

www.merck.com

Aftózne choroby – afty sú patologické zmeny ústnej sliznice, ktoré sa prejavujú oválnym alebo okrúhlym defektom povrchu sliznice, veľkosti 1-5 mm. Vyskytujú sa na sliznici líca, jazyka, mäkkého podnebia a sliznici ďasien. Afty sú ostro ohraničené a obklopené úzkym lemom sýtočervenej farby. Povrch áft je pokrytý pevne lipnúcim žltkastobeľavým povlakom. Býva aj stomatitída a zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín. Afty sa môžu vyskytovať ojedinele ako solitárne afty ale aj chronicky sa opakujúce ( recidivujúce) afty.
Príčina: Predpokladá sa vírusová etiológia ale aj súvislosť s tráviacimi poruchami / gastritída, vredová choroba, pankreatitída, hnačky/, poruchy výživy a hormonálne poruchy ( poruchy menštruačného cyklu).
Liečba: Zameriava sa na tráviace poruchy a poruchy menštruácie. Podávajú sa vitamíny, virostatiká, širokospektrálne antibiotiká alebo imunomodulanciá (levamizol), Imudon. Výplach úst sa robí antiseptickými roztokmi.


www.lib.uiowa

www.fluoridealert.org.gif

2. Zápaly pier – cheilitídy
Cheilitis glandularis 
Ochorenie postihuje žlazy na vnútornej ploche dolnej pery, môže sa prejavovať v troch formách.

1. Jednoduchá forma (Cheilitis glandularis simplex) sa prejavuje tvorbou malých červených papuliek, uprostred ktorých je tmavočervená bodka, z ktorej vyteká hlien v podobe kvapky rosy.
2. Hnisavá forma (Cheilitis glandularis purulenta profunda) vzniká zhnisaním, zvredovatením a zjazvením hlienových žliazok.
3. Najťažšia forma (Cheilitis glandularis apostematosa) vzniká z predchádzajúcich dvoch foriem pri masívnej infekcii. Prejavuje sa opuchom pery a tvorbou abscesov ( dutiniek s hnisom), ktoré praskajú a z postihnutých miest vyteká hnis.
Liečba: Podávajú sa antibiotiká celkovo a ložisko sa chirurgicky odstráni.

www.infocompu.com

Cheilitis exfoliativa 
Ochorenie sa prejavuje opuchom a začervenaním dolnej pery, niekedy tvorbou pľuzgierikov a krvácaním, tvorbou krvavých chrást.
Vzniká následkom pôsobenia rôznych faktorov. (Ultrafialové žiarenie u lyžiarov a horolezcov, kontaktná alergia na rúž, zubnú pastu, ústnu vodu, žuvačku, chróm, nikel, poranenie, napr. poleptanie, mikróbna infekcia). V niektorých prípadoch sa príčina nezistí.
Liečba: Prvoradé je odstránenie príčiny, na postihnuté miesta sa aplikujú krémy s vitamínmi, pri alergickom podklade masti s obsahom kortikosteroidov.

3. Zápaly ďasien – gingivitídy
Gingivitis simplex
Ďasná sú zapálené, opuchnuté a ľahko krvácajú. Na okraji jazyka sú odtlačky zubov. Príčinou býva znížená hygiena ústnej dutiny, fajčenie, avitaminózy a zubný kameň.
Gingivitis ulcerosa acuta
Prejavuje sa celkovými príznakmi – malátnosť, zvýšená teplota, zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín, zvýšenou tvorbou slín a zápachom z úst. Ďasná sú červené, opuchnuté, ľahko krvácajú. Zjavujú sa sivoružové vriedky, ktoré splývajú do súvislého pása na okraji ďasien.
Ochorenie vyvolávajú fuzospirilárna flóra ústnej dutiny u pacientov so zníženou imunitov ( imunosupresia, AIDS, po úžívaní ATB), alebo pri celkových ochoreniach napr. leukémia.
Gingivitis hyperplastica
Prejavuje sa mäkkým alebo tuhým zväčšením ďasien sýtočervenej farby, ktoré prekrývajú veľkú časť zubov.
Vzniká pri niektorých celkových ochoreniach napr. cukrovka, krvné ochorenia – hemoblastózy, pri anomáliach zubov a zhryzu, dlhodobom užívaní lieku hydantoínu u epileptikov a niekedy aj počas tehotenstva.


www.lazerdent.hu

www.dent.ohio-state.edu

4. Zápalové choroby jazyka – glositídy
Glositis simplex 
Pacient má pálenie na hrote jazyka a na okrajoch, niekedy býva porucha chuti. Na sliznici jazyka sú minimálne zmeny.
Príčina: Zápal vzniká ako dôsledok mechanického dráždenia zubnými protézami, ostrými okrajmi zubov, zubným kameňom, pri precitlivenosti na protetické materiály, ústne vody, lieky. Pri nedostatku vitamínov B, hypovitaminóza B12 (perniciózna anémia), nedostatku železa (sideropenická anémia), cukrovke, hepatopatii.
Ochorenie treba odlíšiť od alergickej glositídy, ktorá sa prejavuje rýchlym vývojom ochorenia. Býva pocit svrbenia a opuch jazyka (Quinkeho edém), ktorý môže spôsobiť vážne dýchacie ťažkosti.

Liečba: Dôležité je odstránenie príčin ochorenia, zvýšená hygiena ústnej dutiny, výplachmi kamilkovým alebo repíkovým odvarom.
Alergická glositída sa lieči protialergickou liečbou. Podávajú sa antihistaminiká, kortikoidy a Methiaden Calcium injekčne vnútrožilovo. Stav je vážny a často si vyžaduje hospitalizáciu pacienta až do odoznenia príznakov alergickej reakcie. Dôležité je zistenie alergénu a následne jeho vylúčenie.

www.doushi.net.gif

Glossodynia (Glossalgia) – bolesť jazyka býva spojená s pálenim jazyka (glossopyrosis). Často vzniká u žien v období prechodu (klimaktérium), pri depresívnych stavoch a karcinofóbiách. Môže byť prejavom niektorých celkových ochorení (napr. anémie – chudokrvnosť pri nedostatku železa alebo vitamínu B12) alebo lokálnym postihnutím napr. vplyvom zubných protéz.

MUDr. Karin Horváthová