Definícia:
Chrápanie je zvuk ktorý vzniká pri poruche prúdenia vdychovaného a vydychovaného vzduchu počas spánku. Samotné chrápanie nie je zdraviu škodlivé, je zvukovým fenoménom obťažujúcim okolie chrápajúceho, navyše môže byť príznakom vážnejšieho ochorenia nazývaného SLEEP apnoe syndróm- zástava dýchania v spánku.
Pri SLEEP apnoe syndróme dochádza k opakovanému prerušeniu dýchania počas spánku. Obdobie pri ktorom dochádza k zástave dýchania počas spánku trvá približne 10- 30 sekúnd. Pri opakovaní uvedených prestávok dýchania dochádza k vážnemu znehodnoteniu kvality spánku s možnými trvalými následkami na zdravie pacienta.

Diagnóza:
Najčastejšie postihnutou skupinou sú muži na 50 rokov veku a osoby s nadváhou. Iné osoby sú častokrát postihnuté vtedy ak majú niektoré z nasledovného:

Diagnóza chrápania nie je zložitá. Väčšina z nás je vie o svojom chrápaní, prípadne o chrápaní blízkej osoby- dýchanie počas spánku je jednoducho hlasné. Chrápanie však môže byť príznakom vážnejšieho stavu- obštrukčného SLEEP apnoe syndrómu- OSAS. Príznaky OSAS zahŕňajú
počas spánku:

Počas bdenia:

Pri výraznom chrápaní je namieste vyšetrenie na vylúčenie OSAS. Vyšetrovacie metódy môžu zahŕňať komplexné ORL vyšetrenie, prípadne polysomnografické vyšetrenie v spánkovom laboratóriu. Polysomnografické vyšetrenie spočíva v sledovaní životných funkcií počas spánku. Monitoruje sa pult, EKG, EEG, nasýtenie krvi kyslíkom, dýchacie pohyby hrudníka, prúd vydychovaného vzduchu v nosovej dutine.

Liečba:
Pri ľahšej forme chrápania bez potvrdeného OSAS chrápanie môže byť zmiernené zmenami životného štýlu:

Vo vážnejších prípadoch je potrebné realizovať operačný výkon. Počas operácie sa korigujú prekážky, ktoré sú v ceste vdychovanému a vydychovanému vzduchu. Operácie môžu byť vykonávané v oblasti nosovej dutiny- korekcia deformít nosovej priehradky, nosovej chlopne, operácie ovplyvňujúce chronickú nádchu alebo nosovú polypózu. V hltane sa odstraňuje tkanivo ktoré môže byť prekážkou vo vzduchovom prúde- zmenšuje sa nosohltanová mandľa, odstraňujú sa podnebné mandle, robí sa plastika mäkkého podnebia. Časť operácií v hltane je možné vykonávať pomocou laseru.
Nechirurgické metódy zahŕňajú požitie pomôcok alebo prístrojov, ktoré zlepšujú dýchanie počas spánku. Jednoduchšími sú rôzne protetické pomôcky podobné zubným protézam, ktoré regulujú pozíciu mäkkého podnebia počas spánku a ovplyvňujú dýchanie. Zložitejším zariadením je takzvaný CPAP /zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch/. Vzduch sa dostáva do dýchacéch orgánov z prístoja, cez hadicu upevnenú na tvári pacienta maskou. Je indikované najmä u pacientov s OSAS.

Prevencia:
Prevnciou pred vznikom chrápania je udržiavanie hmotnosti v medziach normy, vyhýbanie sa alkoholu, obmedzenie sedatív môže taktiež ovplyvniť uzatváranie dýchcích orgánov v spánku.

MUDr. Miroslav Tedla