Hlasoví profesionáli sú ľudia, ktorí počas svojej práce intenzívne používajú hlas ako pracovný nástroj (speváci, herci, učitelia, kazatelia, predajcovia, vojenskí velitelia, ale aj lekári na ambulanciách atď.).

Starostlivosť o hlasových profesionálov je veľmi špecifická. Môžu sa u nich vyskytovať všetky ťažkosti uvedené v kapitolách o poruchách hlasu.
Diagnostika a liečba si však v ich prípade vyžaduje zvýšenú pozornosť najmä zo strany otorinolaryngológa – foniatra, ktorý musí byť orientovaný v tejto problematike.

Diagnostika: 
• dôkladná anamnéza choroby (história problémov)
• kompletné ORL vyšetrenie so zameraním na laryngoskopické a videolaryngostroboskopické vyšetrenie (možnosť archivácie a dôkladnejšieho popisu hrtanového nálezu)
• nahrávka hlasu, hlasová analýza, vyšetrenie hlasového poľa, pneumografické vyšetrenie – (informuje o spôsobe dýchania)
V ambulantnej praxi je však veľmi ťažké realizovať všetky vyššie uvedené vyšetrenia, avšak malo by to byť výsadou napríklad špeciálnych pracovísk umiestnených v zdravotníckych zariadeniach koncového typu (fakultné nemocnice).

Liečba hlasových profesionálov
• medikamentózna liečba musí byť veľmi účinná ale aj veľmi šetrná, aby bola zabezpečená dokonalá funkcia hlasového orgánu, respektíve jeho rýchle vyliečenie
Hlasového profesionála dokáže vyradiť z jeho pracovnej činnosti aj banálna infekcia dýchacích orgánov, ktorú si človek neživiaci sa hlasom skoro ani neuvedomí. Hlasový profesionál je často požívateľom množstva liekov a podporných prostriedkov.
• hlasová reedukácia patrí do rúk skúsenému hlasovému terapeutovi, ktorý má dostatočnú empatiu (vcítenie sa) voči pacientovi
Umelci hlavne speváckeho žánru sú veľmi citlivé a vnímavé bytosti, čo niekedy vedie až k nadmernej starostlivosti o svoju vlastnú osobu). Je dôležité taktiež vedieť, aké má pacient presné pracovné alebo umelecké zameranie, podľa toho je potrebné zvoliť liečebný postup. (Nedá sa tým istým spôsobom liečiť operný spevák a rockový spevák. U spevákov moderného štýlu je často chrapot v hlase známka určitej kvality, ktorá mu dáva typický znak individuality, naturálnosti a živelnosti.)
• chirurgický výkon treba realizovať s maximálnou opatrnosťou a šetrnosťou, aby sa hlasový profesionál dokázal vrátiť čím skôr a naplno k svojmu povolaniu

Liečba má u väčšiny týchto pacientov dobrú prognózu, umocňuje to fakt, že pacient má veľký záujem vyliečiť sa.
MUDr.Branislav Lorenc