Porucha hlasu, takzvaná dysfónia sa prejavuje zmenou jednej alebo viacerých charakteristík hlasu (čistota, zvučnosť, poloha pri reči, rozsah, dynamika, schopnosť vydržať hlasovú záťaž ).
Dysfónia môže byť trvalá alebo prechodná, jej základným príznakom je chripot.
Chripot je spôsobený nepravidelným kmitaním hlasiviek (ak jedna hlasivka kmitá s inou frekvenciou ako druhá), pri nerovnosti okrajov hlasiviek, pri zahlienení, pri zmene pružnosti hlasiviek alebo pri neúplnom uzávere hlasivkovej štrbiny pri fonácii. Výsledkom je hlas, ktorý je slabý, málo znelý, prípadne s prímesou sipotu, s drsným šelestom, tlačený atď…
Z uvedeného vyplýva, že hlasové poruchy môžeme deliť na organické a funkčné a môžu byť u detí alebo u dospelých.

Hlasové poruchy organické – pri akomkoľvek patologickom (chorobnom) náleze na hlasivkách s následne narušenou fonáciou
• pri infekčných ochoreniach
• pri endokrinných (hormonálnych) ochoreniach
• pri nádorových ochoreniach
• pri poruchách inervácie (ochrnutia nervov)
• neurologických chorobách
• pri úrazoch hrtana
• pri vrodených vývinových chybách hrtanu

Hlasové poruchy funkčné – nález na hlasivkách je normálny, je však narušená fonácia
• pri nadmernej hlasovej námahe
• pri nesprávnom používaní hlasu
• psychogénne poruchy hlasu (pri duševných chorobách, strese atď.)
• hlasové neurózy

Diagnostika: 
• anamnéza (pacientove ťažkosti a história jeho ochorenia)
• ORL vyšetrenie so zameraním na nepriamu, prípadne priamu laryngoskopiu (viď. kapitolu Zápaly hrtana).
• dôležitým vyšetrením je laryngostroboskopia, ktorú vykonáva otorinolaryngológ – foniater.
Pri laryngostroboskopii sa využíva generátor blikavého svetla, ktoré osvetľuje hlasivky v určitej fáze a lekár môže vidieť a posúdiť akoby spomalený pohyb (kmitanie, vlnenie) sliznice hlasiviek. Tieto kmity nie sú viditeľné voľným okom (hlasivky u človeka sú schopné kmitať s frekvenciou cca od 80 -1000 Hz), respektíve pri vyšetrení nepriamou laryngoskopiou s použitím len laryngoskopického zrkadielka. Môžeme ním posúdiť funkciu hlasiviek, či je pohyb ich sliznice pravidelný, symetrický, ako sa vlní a posúva slinica v rôznych hlasových polohách, či je sliznica zjazvená, menej pružná alebo mechanicky obmedzovaná prítomným nádorovým procesom.

Toto vyšetrenie je veľmi dôležité najmä u hlasových profesionálov (problematika hlasových profesionálov je opísaná v ďalšej kapitole)
• pľúcne, neurologické vyšetrenie
• psychiatrické a psychologické vyšetrenie
• neurologické
• endokrinologické
• posúdenie laboratórnych parametrov (krvný obraz, krvná zrážavosť, zápalové ukazovatele, sérologia, biochémia, ionogram)
• zobrazovacie vyšetrenia ( najmä RTG, CT, magnetická rezonancia, ultrasonografia –USG )

Liečba: 
konzervatívna:
– medikamentózna (lieky): protizápalové, antiinfekčné, lieky proti opuchom, vit. B 1, B6, vit.A, enzymoterapia, psychofarmaká, inhalácie atď.
– hlasová reedukácia : uvoľňovacie, dychové, rezonančné a vyrážacie cviky    – neurologická
– endokrinologická
– psychologická relaxácia, psychoterapia,
operačná: (hrtanová mikrochirurgia, onkologická krčná chirurgia, rekonštrukčná chirurgia)
onkologická: rádioterapia, chemoterapia, prípadne kombinácie

Prognóza závisí od závažnosti ochorenia. Platí zásada, že ak sa odstráni príčina hlasovej poruchy, tak prognóza je dobrá

MUDr.Branislav Lorenc