vznikajú následkom:
• akútnej katarálnej laryngitídy (Zápaly hrtana)
• chronickej laryngitídy (viď. príslušnú kapitolu)
• nezhubných nádorov (hlasové uzlíky, polypy, vredy, hematómy, cysty, opuchy, grabulómy – viď. kapitolu Benígne nádory hrtana)
• zhubných nádorov (najmä dlaždicovo- bunkový karcinóm) – viď. Zápaly a nádory hrtana
• úrazov hrtana (otvorené – rezné poranenia, zatvorené – zlomeniny hrtanových chrupiek)
• hormonálnej nerovnováhy (viď. nižšie)
• porúch inervácie hrtana (viď. Poškodenie návratných hrtanových nervov – ochrnutie hlasiviek)
• neurologických ocohorení
Klinický obraz: ľahšia alebo ťažšia dysfónia, zhoršené prehĺtanie a dýchanie
Diagnostika, Liečba a Prognóza: Poruchy hlasu

Poruchy hlasu pri hormonálnych ochoreniach

Hormonálna nerovnováha sa často prejavuje na ľudskom hlase (často sa na to zabúda)

Pohlavné hormóny
Vplyv mužských pohlavných hormónov na vývin mužského hlasu je dobre známy.
Jedinci, u ktorých je nízka hladina testosterónu (mužský pohlavný hormón), majú vysokú polohu hlasu (malé semeníky, slabé ochlpenie, často je málo testosterónu pri Fröhlichovom a Klineferterovom syndróme).
U žien po odstránení vaječníkov boli popísané zmeny hlasu v zmysle jeho prehĺbenia a „zdrsnenia“.
Taktiež tento efekt je známy aj po podávaní mužských hormónov ženám. Hlas sa prehĺbil, hlasivky opuchli, zhrubli.
U hermafroditov (jedinci, ktorí majú narušený vývin pohlavných orgánov, nedá sa dobre odlíšiť, či sú to orgány mužské alebo ženské) je hlas vo vysokej polohe aj keď ich vzhľad môže byť úplne mužský.
Boli opísané prípady, kedy mali jedinci do určitého veku vzhľad ženský alebo mužský a potom sa začali postupne meniť na druhé pohlavie.
Pri transsexualizme ide o poruchu duševnú (nepatrí k poruchám hormonálnym). Transseexuál si myslí, že jeho pohlavie mu neprislúcha, postihuje častejšie mužov.
Pri trasnsvestitizme ide taktiež o určitú duševnú úchylku. Jedinec sa rád oblieka do oblečenia druhého pohlavia.

Hormóny štítnej žľazy
Porucha hlasu môže vzniknúť pri nedostatočnej, ale aj nadmernej funkcii štítnej žľazy a taktiež pri mechanickom útlaku nadmerne zväčšenej štítnej žľazy na hrtan.
Hlas je hlboký, drsný, s obmedzeným rozsahom, sliznica hlasiviek je opuchnutá a taktiež aj okolité štruktúry. Stav môže byť kombinovaný pri mechanickom útlaku aj nedomykavosťou hlasiviek spôsobenou ochrnutím hrtanového nervu, ktorý inervuje hlasivky.

Hormóny hypofýzy
Pri nadmernej produkcii rastového hormónu je hlas hlboký, drsný, hlasivky sú zhrubnuté.
Pri nedostatočnej tvorbe rastového hormónu je hrtan menší, nedochádza k spevneniu chrupiek hrtana, hlas je vyšší ale drsný.

Hormóny príštitných teliesok
Pri nedostatku parathormónu (najčastejšie po operácii štítnej žľazy) môže zriedkavo vzniknúť dýchavica a hrtanové kŕče. Hlas je v tomto prípade výrazne obmedzený pre nemožnosť dýchania.
Pri nadprodukcii parathormónu môže byť hlas drsnejší.

Hormóny nadobličiek
Pri nedostatku hormónu kôry nadobličky ( ACTH ) je hlas hlbší, taktiež býva prítomná nedomykavosť hlasiviek. Pri zvýšenej tvorbe ACTH neboli popísané zmeny hlasu.
Pri liečbe hormonálnych hlasových porúch je nevyhnutná spolupráca s endokrinológom.

Hlasové poruchy pri neurologických ochoreniach

Porucha hlasu môže byť v niektorých prípadoch prvým príznakom neurologickej choroby.
Pri neurologických chorobách býva často narušená kontrola, koordinácia a sila hlasiviek.
Porucha hlasu sa môže vyskytovať pri:
• Parkinsonovej chorobe
• Benígnom esenciálnom tremore (tras)
• Amyotrofickej laterálnej skleróze
• Myastenii gravis
• Skleróze multiplex
Klinický obraz: dysfónia, neurologické príznaky
Diagnostika:
• dôkladná anamnéza( história pacientových ťažkostí)
• ORL vyšetrenie –laryngostroboskopia – nedomykavosť hlasiviek, tras hlasiviek pri fonácii, ochabnutie, slabosť, zhoršená hrubá pohyblivosť hrtana
• neurologické vyšetrenie
Liečba: liečenie základného ochorenia neurológom – pri úspešnej liečbe sa dostaví zlepšenie hlasu, reedukácia hlasu môže byť ako podporná liečba.

MUDr.Branislav Lorenc