A Tvorba hlasu

1.HLASOVÁ TECHNIKA

I. sebakontrola tvorby hlasu
a. správna poloha hlasu
b. správna intenzita hlasu
c. mäkké hlasové začiatky
d. rezonancia do nosa a tvárových dutín
II. správne dýchanie
a. brušné dýchanie pomocou bránice
b. správne tempo reči
III. uvolnenie svalstva
a relaxácia svalov tváre, ramien a krku
b. správny postoj celého tela
IV. využitie vlastných skúseností
a. hlasoví profesionáli treba vyhľadať hlasového pedagóga
b. rozcvičiť hlas pred vystúpením a upokojiť po vystúpení

2.ZABRÁNIŤ NADMERNEJ HLASOVEJ ZÁŤAŽI

I hovoriť a spievať len toľko, koľko je nevyhnutné
II. účelné začlenenie prestávok
III. spievať radšej denne a kratšiu dobu než občas a dlhodobo
IV. nehovoriť v hluku a vo veľmi chladnom prostredí

3.ZLOZVYKY PRI TVORBE HLASU

I. prestať so suchým pokašliavaním
II. nešepkať, šepkanie veľmi namáha hlasový orgán
III. nekričať, nehovoriť, nespievať pokiaľ už cítim že nevládzem

4.CHOROBY KTORÉ MAJÚ VPLYV NA KVALITU HLASU

I. choroby dýchacích orgánov
a. nespievať pri kašli, nádche, chrípke a podobne
b. ak je prítomný kašeľ, snažiť sa kašlať jemne
I. dodržiavanie odporučenej liečby, pri ťažkostiach návšteva špecializovanej ambulancie
a. pozor na lieky, ktoré vplývajú na kvalitu hlasu
b. pažerákový reflux – zatekanie žalúdočných štiav do horných častí tráviaceho a dýchacieho traktu

B vonkajšie podmienky a prostredie

1.MIESTO HLASOVÉHO PREJAVU

I. pokojné a esteticky vyvážené prostredie
II. miestnosť kde sa spieva vyvetraná, primeranej teploty, vhodná akustika
III. prevencia úrazov hrtana

2.VONKAJŠIA VLHKOSŤ

I. dostatočná vlhkosť prostredia 40-50%
II. klimatizácia vysušuje

3.ŠKODLIVINY VONKAJŠIEHO PROSTREDIA

I. zafajčené prostredie
II. smog a chemické výpary
III. prašné prostredie
IV. zvýšený chlad

C životospráva

1.FYZICKÁ

I. pozitívne odporúčania
a. vyvážený denný režim
b. vyvážená strava
c, pitný režim
d. pravidelné fyzické cvičenia
e. aktívny odpočinok
f. dostatok spánku
II. negatívne odporúčania
a. nefajčiť
b. nepiť veľmi chladné nápoje
c. nepiť alkohol, kávu a nápoje s kofeínom
d. nebrať drogy
e. pozor na lieky

2.DUŠEVNÁ

I. psychická rovnováha predchádzať nervozite, rozčúleniu, stresu
a. pokúsiť sa zvládnuť trému
b. nehovoriť v rozčúlení – zvýšené napätie a intenzita hlasu
c. pri hovorení sedieť, pri státí býva často zvýšené napätie
II. vlastné skúsenosti
a. sebakontrola hlasovej techniky
b. sebakontrola zvýšenej hlasovej námahy

Prebraté z prezentácie Hlasová hygiena , Bártková E. , Weberová P. , Lejska M. , Havlík R. AUDIO – Fon centr. Brno , XIX. celostátní dny Evy Sedláčkové, 6. česko – slovenský foniatrický kongres, Jablonné nad Orlicí, 2008 so súhlasom autorov.