Pri operačnom výkone – laryngektómii prichádza pacient o hrtan. Dýcha cez tracheostómiu (otvor v krku v úrovni pod pôvodným hrtanom).
Pri rečovej komunikácii sa dorozumieva pseudošepotom, ktorý mu neumožňuje dorozumieť sa náležite v hlučnejšom prostredí a je ťažko zrozumiteľný.

Na zlepšenie rečovej komunikácie majú laryngektomovaní pacienti niekoľko možností:
1. náhradný pažerákový hlas a reč
2. hovorenie pomocou takzvaného elektronického hrtanu (elektrolarynx)
3. tvorenie hlasu a reči pomocou priedušnicovo – pažerákovej protézy – tzv. ventilovej protézy

Pažerákový hlas: pri jeho tvorbe sa vzduch vdýchnutý do pažeráka vytláča cez primerane zovretú úžinu tvorenú sliznicovými riasami na úrovni prvého zúženia pažeráka a ďalej je formovaný hovoridlami. Je monotónny, slabšej intenzity ako normálny hlas. Väčšine chorých umožňuje dobrú rečovú komunikáciu. Jeho naučenie si však vyžaduje často aj niekoľko mesiacov, ale je to najlacnejšia možnosť rehabilitácie.
Elektronický hrtan: je použiteľný, ak nie sú vhodné anatomické a funkčné podmienky pre pažerákový hlas. Pracuje na princípe Wagnerovho kladivka (vibračná membrána). Pseudošepot sa ozvučí vibráciou membrány prístroja priloženého pod sánku (viď. obrázok) Nácvik trvá kratšie, kvalita reči je lepšia, je možná určitá modulácia hlasu použitím dvoch tónov a automatickým poklesom hovorového tónu.

www.servox.com www.servox.com

Priedušnicovo – pažerákové protézy (ventilové protézy) umožňujú tvorbu najdokonalejšieho hlasu a reči.
Princíp: po chirurgickom vytvorení malého otvoru medzi pažerákom a priedušnicou sa doň cez už vytvorený tracheostomický kanál vsunie malá plastová ventilová „hlasová“ protéza s jednocestným ventilom – viď. obrázok. Jednocestný ventil zabraňuje potrave a tekutinám dostať sa do priedušnice a umožňuje pri uzavretej tracheostóme aby vzduch z pľúc bol tlačený do pažeráka cez spomínaný ventil. Počas tohto deja sa vibráciou sliznice takzvaného pažerákovo – hltanového komplexu produkuje zvuk. Slová sa formujú v hovoridlách a výsledkom je relatívne dobre zvučná a zrozumiteľná reč. Jednoducho povedané pacient má v hrdle 2 otvory – ten väčší je trachoestomický kanál a ten menší je vlastne v jeho zadnej stene kde komunikuje s pažerákom a je doň vložená ventilov hlasová protéza.

www.emedicine.com www.emedicine.com

Nácvik reči a hlasu je relatívne krátky. Podmienkou sú priaznivé anatomické pomery po laryngektómii a adekvátna starostlivosť v zmysle dostatočnej hygieny.
Kvalita „hlasu“ a reči (pomocou vyššie opísaných možností) u ľudí po odstránení hrtana je podmienená aktívnou spoluprácou chorého, jeho pozitívnou motiváciou a relatívne dobrým celkovým zdravotným stavom po operačnom výkone.

MUDr.Branislav Lorenc

Link:
rakovinahrtana.szm.sk