V tejto časti postupne prinesieme pacientom základné informácie o niektorých chorobách, ktoré sa liečia na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB