Na prihlasovanie na skúšky a iné prosím využívajte systém AIS2.

Otázky

Otázky na skúšku z otorinolaryngológie

1. Vrodené chyby ucha
2. Zápaly vonkajšieho zvukovodu
3. Poranenia vonkajšieho ucha
4. Tubotympanický katar
5. Akútny hnisavý zápal stredného ucha
6. Komplikácie akútneho zápalu stredného ucha
7. Chronický zápal stredného ucha
8. Špecifické príznaky zápalov stredného ucha u detí
9. Intrakraniálne komplikácie zápalov stredného ucha
10. Sanačná a rekonštrukčná chirurgická liečba zápalov stredného ucha
11. Otoskleróza
12. Poranenia stredného ucha, zlomeniny spánkovej kosti
13. Nádory vonkajšieho a stredného ucha
14. Poruchy sluchu, diferenciálna audiologická diagnóza
15. Rehabilitácia sluchu u nedoslýchavých
16. Diferenciálna diagnostika závratových stavov
17. Menierova choroba
18. Škodlivé účinky hluku na sluchový orgán
19. Toxické a infekčné poškodenie kochleo-vestibulárneho systému
20. Zlomeniny spánkovej kosti
21. Náhla vnútroušná porucha sluchu
22. Chronické poškodenie vnútorného ucha hlukom
23. Presbyacusis
24. Nádory sluchového nervu a zadnej jamy
25. Ochrnutia tvárového nervu
26. Hluchota a možnosti rehabilitácie
27. Vyhľadávanie a včasná diagnostika porúch sluchu u detí
28. Zápaly vonkajšieho nosa
29. Vrodené chyby nosa
30. Rinitídy – rozdelenie, diagnostika a liečba
31. Akútne zápaly prínosových dutín
32. Chronické rinosinusitídy
33. Nosové polypy
34. Miestne a vzdialené komplikácie zápalov PND
35. Poranenia nosa, tváre, zlomeniny maxily, frontobazálne zlomeniny
36. Cudzie telesá v ORL orgánoch
37. Epistaxis
38. Zhubné nádory nosa a PND
39. Poruchy čuchu
40. Adenoidné vegetácie
41. Chronický zápal podnebných mandlí
42. Poruchy dýchania v spánku a chrápanie
43. Juvenilný angiofibróm
44. Zhubné nádory nosohltana
45. Koncepcia funkčnej endonazálnej operácie nosa a prínosových dutín
46. CT, MRI a UZ v diagnostike ORL chorôb
47. Angíny
48. Komplikácie akútneho zápalu podnebných mandlí
49. Akútna a chronická faryngitída
50. Para- a retrofaryngické zápalové procesy u detí a dospelých
51. Nádory ústnej dutiny a orofaryngu
52. Zhubné nádory hypofaryngu
53. Divertikul hltana (Zenkerov divertikul)
54. Poranenia a poleptanie pažeráka
55. Nádory pažeráka
56. Vrodené chyby hrtana a Laryngokéla
57. Akútny zápal hrtana
58. Komplikované akútne laryngitídy u detí (subglotická, krustózna laryngitída)
59. Akútna stenóza hrtana a priedušnice
60. Chronické zúženie hrtana a priedušnice
61. Chronické zápaly hrtana a prekancerózy
62. Tracheotómia, koniotómia, intubácia
63. Nezhubné nádory hrtana
64. Zhubné nádory hrtana
65. Ochrnutia hrtana a laryngospazmus
66. Poranenia hrtana a priedušnice Orgánové a funkčné poruchy hlasu
67. Poruchy reči
68. Vrodené cysty a fistuly na krku
69. Zápaly krčných lymfatických uzlín
70. Diferenciálna diagnostika chorôb lymfatických uzlín na krku
71. Hlboké zápaly krku
72. Nádory krku
73. Metastázy nádorov do krčných lymfatických uzlín
74. Metastáza karcinómu do krčných lymfatických uzlín pri neznámom primárnom nádore
75. Choroby štítnej žľazy
76. Choroby slinných žliaz
77. Nádory slinných žliaz
78. Fokálna infekcia v ORL

Praktická časť skúšky

1. Predná rinoskopia
2. Zadná rinoskopia
3. Predná a zadná tamponáda
4. Mezofaryngoskopia
5. Nepriama laryngoskopia
6. Nepriama hypofaryngoskopia
7. Otoskopia
8. Výplach cerumenu, odstránenie cudzieho telesa z vonkajšieho zvukovodu
9. Diferenciálna diagnostika porúch sluchu ladičkami
10. Audiometria
11. Tympanometria, meranie strmienkového reflexu
12. Vyšetrenie sluchu u malých detí
13. Endoskopia v ORL
14. Zobrazovacie metódy v ORL
15. Vyšetrenie krčných lymfatických uzlín

Odporúčaná literatúra pre 5.ročník všeob.lekárstva, 4.ročník stomatológie

Profant M. a kol.: Otolaryngológia. Bratislava: ARM 333, 2000, 232 s., ISBN 80-967945-3-1

Klačanský I., Jakubíková J.: Detská otorinolaryngológia. Martin, Osveta 1992, 226s, ISBN 80-217-0334-2