Na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB sa vyučuje otorinolaryngológia pre študentov V.ročníka všeobecného lekárstva a 4.ročníka Stomatológie pre slovenských aj zahraničných študentov.
Na stáže je potrebné si priniesť biele oblečenie a prezuvky.